Навігація
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ І ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ

Після вивчення матеріалів даної глави студент повинен:

знати

 • • принципи управління основним капіталом;
 • • на які параметри господарської діяльності підприємства впливає вартість основного капіталу;
 • • приблизні етапи оцінки вартості активів (майна) підприємства;
 • • основні форми відтворення основного капіталу;
 • • послідовність розробки і прийняття управлінських рішень по забезпеченню відновлення основний капітал;
 • • основні фактори, що сприяють скороченню виробничого і фінансового циклів;
 • • зміст помірної моделі управління оборотним капіталом;
 • • що розуміється під комплексністю політики управління оборотними активами і короткостроковими пасивами;

вміти

 • • розкривати зміст кожного принципу управління основним капіталом;
 • • розраховувати найважливіші види грошової оцінки основного капіталу;
 • • використовувати основні підходи до оцінки вартості основного капіталу;
 • • сформулювати склад інвестицій (капіталовкладень) за характером відтворення;
 • • охарактеризувати операційний цикл підприємства;
 • • розкривати економічний зміст фінансового циклу;
 • • охарактеризувати чинники, що впливають на величину чистого оборотного капіталу;
 • • теоретично оцінювати тип політики управління оборотними активами;

володіти

 • • найбільш важливими методами управління основним капіталом;
 • • методами оцінки вартості основного капіталу;
 • • методами, використовуваними при управлінні оборотним капіталом;
 • • теоретичними знаннями для формування політики фінансування оборотних активів.

Принципи та методи управління основним капіталом

Управління основним капіталом - важлива ланка в системі фінансового менеджменту підприємства. У цьому процесі задіяні вищий управлінський персонал, виробничі, інвестиційні та фінансові менеджери. Управління основним капіталом включає сукупність принципів і методів розробки і виконання управлінських рішень, пов'язаних з формуванням і раціональним використанням даного капіталу в різних видах діяльності підприємств (корпорацій).

Ефективність управління основним капіталом на підприємстві і в корпорації забезпечується дотриманням ряду принципів:

 • • взаємозв'язок із загальною системою управління;
 • • комплексний характер прийняття і реалізації управлінських рішень;
 • • високий динамізм управління;
 • • варіативний підхід до розробки окремих рішень щодо формування та використання основного капіталу;
 • • відповідність стратегічним цілям розвитку.

Перший принцип полягає в тому, що ефективність

діяльності підприємства пов'язана з раціональним використанням основного капіталу (особливо його активної частини) за часом і продуктивності, зниженням обсягів незавершеного будівництва та невстановленого обладнання. Управління основним капіталом взаємодіє з іншими напрямками фінансового менеджменту - з виробничим, інвестиційним, інноваційним і т.д.

Другий принцип виражається в тому, що всі управлінські рішення в області формування і використання основного капіталу безпосередньо впливають на кінцеві фінансові результати діяльності підприємства (доходи, прибуток, рентабельність і платоспроможність). Тому управління основним капіталом слід розглядати як комплексну керуючу систему, спрямовану на досягнення кінцевих цілей, визначених установчими документами або інтересами власника підприємства.

Третій принцип полягає в тому, що найбільш вдалі управлінські рішення в сфері інвестування в основний капітал, прийняті та реалізовані в попередні роки, не завжди можуть бути використані в подальшому.

При прийнятті нових рішень в сфері реального інвестування слід враховувати вплив зовнішніх (екзогенних) факторів: зміна ділової ситуації на товарному і фінансовому ринках, новації в області податкового, митного, валютного та іншого макроекономічного регулювання національного господарства. Поряд із зовнішніми факторами змінюються і внутрішньо (ендогенні) умови діяльності підприємства на різних етапах його життєвого циклу, наприклад, при освоєнні нових видів техніки, технології та продукції.

Четвертий принцип полягає в тому, що при виборі варіантів реального інвестування необхідно враховувати певні критерії, наприклад, прибутковість, окупність, безпеку та інші параметри оцінки та реалізації інвестиційних проектів і програм. Дані критерії встановлюються власником або вищим менеджментом підприємства.

П'ятий принцип передбачає, що будь-які управлінські рішення в сфері формування і використання основного капіталу повинні узгоджуватися з ключовою метою (місією) діяльності підприємства (корпорації), тобто зі стратегічними напрямками його розвитку.

Ефективна система управління основним капіталом, яка узгоджується з зазначеними принципами, створює сприятливі умови для виробничого і науково-технічного розвитку підприємства (корпорації) на різних етапах його життєвого циклу.

До методичного інструментарію, що забезпечує управління основним капіталом, можна віднести:

 • • аналіз ефективності використання окремих елементів і всієї системи сукупності основного капіталу;
 • • планування;
 • • контроль;
 • • способи нарахування амортизації за основними засобами;
 • • методи оцінки вартості основного капіталу в часі;
 • • оцінку ступеня ризику в процесі реального інвестування (при реалізації інвестиційних проектів та ін.).
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук