Визначення політики комплексного оперативного управління оборотними активами і короткостроковими зобов'язаннями

Зміст політики комплексного управління оборотними активами полягає в:

  • • виборі оптимального рівня і раціональної структури оборотних активів з урахуванням специфіки діяльності підприємства (корпорації);
  • • визначенні обсягу і структури джерел фінансування оборотних активів.

Розрізняють три типи політики управління оборотними активами: агресивну, консервативну та помірну. Ознаки агресивної політики:

  • • підприємство ніяк не обмежує збільшення оборотних активів;
  • • підприємство накопичує запаси сировини і матеріалів, готової продукції, збільшує дебіторську заборгованість і вільні залишки коштів на рахунках в комерційних банках.

В результаті частка оборотних активів у загальному обсязі майна висока (понад 50%), а період їх оборотності тривалий (понад 90 днів).

Агресивна політика здатна знизити ризик технічної неплатоспроможності, але не може забезпечити високу рентабельність активів.

Характерна ознака консервативної політики управління оборотними активами той, що підприємство стримує зростання поточних активів і прагне їх мінімізувати. В результаті питома вага оборотних активів у загальному обсязі майна невеликий (менше 40%), а період їх оборотності порівняно невеликий. Подібну політику підприємство проводить в умовах ситуації, коли обсяг продажів, терміни надходження грошових коштів і платежів за зобов'язаннями, необхідний обсяг запасів і терміни їх поставки заздалегідь відомі, або при жорсткої економії всіх видів ресурсів.

Консервативна політика управління оборотними активами забезпечує високу рентабельність активів. Але вона несе в собі ризик високої технічної неплатоспроможності через непередбачені змін ситуації на товарному і фінансовому ринках.

Помірна політика управління оборотними активами займає проміжне положення. Для неї характерні середній рівень рентабельності і оборотності активів.

Кожному типу управління оборотними активами повинна відповідати певна політика їх фінансування, тобто управління короткостроковими зобов'язаннями.

Ознакою агресивної політики управління короткостроковими зобов'язаннями служить значний (більше 50%) питома вага короткострокових кредитів і позик в загальній сумі пасивів. При такій політиці ефект фінансового важеля (левериджу) може посилитися до 30-50% рентабельності активів. Однак збільшуються і постійні витрати за рахунок процентних платежів по позикових засобах. В результаті підвищується і сила впливу виробничого важеля (маржинальний дохід / прибуток), що може свідчити про зростання підприємницького ризику.

Ознакою консервативної політики управління короткостроковими зобов'язаннями служить відсутність або низька питома вага короткострокових кредитів і позик у валюті балансу. Необоротні та оборотні активи покриваються в цьому випадку тільки власним капіталом і довгостроковими зобов'язаннями.

Ознакою помірної політики служить нейтральний питома вага короткострокових кредитів і позик у валюті балансу.

Слід зазначити, що консервативній політиці управління оборотними активами може відповідати помірний або консервативний тип політики управління короткостроковими зобов'язаннями, але не агресивний. Помірної політики управління оборотними активами може відповідати будь-який тип управління короткостроковими зобов'язаннями. Нарешті, агресивній політиці управління оборотними активами може відповідати агресивний або помірний тип управління короткостроковими зобов'язаннями, але не консервативний.

Таким чином, вибір відповідних джерел фінансування оборотних активів в остаточному підсумку визначається балансом між ефективністю використання оборотного капіталу і рівнем ризику, що впливає на фінансову стійкість і платоспроможність підприємства. Обачність в управлінні оборотним капіталом дозволяє істотно

зменшити ступінь підприємницького ризику, пов'язаного з діяльністю підприємства (корпорації).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >