Основні принципи прийняття довгострокових інвестиційних рішень

Процес прийняття довгострокових інвестиційних рішень пов'язаний з оцінкою ефективності реальних інвестицій (капіталовкладень). Від правильності і об'єктивності такої оцінки залежать терміни повернення вкладеного капіталу і перспективи розвитку організації (підприємства).

У міжнародній і російській практиці для оцінки ефективності реальних інвестицій застосовується ряд основних принципів.

Першим з них є оцінка повернення вкладених коштів на основі показника грошового потоку, який формується за рахунок прибутку і амортизаційних відрахувань, що генеруються інвестиційним проектом. Показник грошового потоку можна використовувати для оцінки результативності інвестиційного проекту з диференціацією по роках експлуатації об'єкта або як середньорічний.

Другий принцип оцінки - обов'язкове приведення до теперішньої вартості як суми вкладеного капіталу, так і величини грошового потоку. Це пов'язано з тим, що процес інвестування здійснюється не одномоментно, а проходить ряд етапів, що відображаються в інвестиційному (бізнес) плані. Аналогічно слід приводити до теперішньої вартості і суми грошового потоку в окремі періоди його формування.

Третій принцип оцінки полягає у виборі диференційованого відсотка (дисконту) в процесі дисконтування грошового потоку для різних інвестиційних проектів. Розмір доходу від реальних інвестицій (у формі грошового потоку) утворюється з урахуванням наступних факторів:

 • • середньої безризиковою дисконтної (процентної) ставки;
 • • темпу інфляції (премії за неї);
 • • премії за інвестиційний ризик;
 • • премії за низьку ліквідність інвестицій (при довгостроковому вкладенні капіталу).

З урахуванням цих чинників при порівнянні інвестиційних проектів з різними рівнями ризику повинні застосовуватися неоднакові ставки дисконтного відсотка. Більш високу ставку відсотка зазвичай застосовують до інвестиційних проектів з великим рівнем ризику. Аналогічно при порівнянні інвестиційних проектів з різними загальними періодами окупності капіталовкладень (ліквідності інвестицій) більш високу процентну ставку використовують за проектом з тривалішим терміном окупності капітальних витрат (понад п'ять років).

Четвертий принцип оцінки полягає в тому, що вибирають різні варіації використовуваної ставки дисконтування, виходячи з цілей оцінки конкретних інвестиційних проектів.

Для визначення різних показників їх ефективності як дисконтна ставка можна вибрати:

 • • середню норму прибутковості по облігаціях федеральних і субфедеральних позик;
 • • середню ставку по депозитах і кредитах (по рублевих або валютними кредитами);
 • • індивідуальну норму прибутковості (прибутковості), яка потрібна інвестору з урахуванням темпу інфляції, рівня ризику і ліквідності інвестицій;
 • • норму прибутковості по поточній (експлуатаційної) діяльності (наприклад, рентабельність активів, рентабельність виручки (обсягу продажів) і т.д.);
 • • альтернативну норму прибутковості (прибутковості) по іншим аналогічним інвестиційним проектам.

П'ятий принцип - порівняння "з проектом" і "без проекту". Оцінку ефективності інвестиційного проекту здійснюють, порівнюючи ситуації не "до проекту" та "після проекту", а "з проектом" і "без проекту". Подібне порівняння дозволяє виявити всі позитивний вплив, яке інвестиційний проект може надати на діюче підприємство в аспекті посилення його конкурентних переваг на ринку товарів і послуг.

Шостий принцип -облік потреби в оборотному капіталі для новостворюваної організації (підприємства). Необхідність детального обліку оборотного капіталу визначається декількома факторами:

 • • типом інвестиційного проекту;
 • • рівнем прогнозної інфляції;
 • • ступенем невизначеності надходження матеріальних ресурсів і оплати готової продукції та ін.

Розрахунки потреби в оборотному капіталі при розробці інвестиційного проекту і оцінці його ефективності відрізняються від аналогічних фінансових розрахунків в поточній (операційної) діяльності, що пов'язано з відмінностями в обліку витрат на виробництво і результатів, а також необхідністю більш точного обліку фактора часу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >