Формування підрядного ринку

Інвестиційна діяльність замовників (забудовників) нерозривно пов'язана з оцінкою стану і прогнозуванням підрядного ринку, який включає в себе багато тисяч будівельних організацій (підприємств) різних форм власності.

Стан підрядного ринку в цілому і його сегментів характеризують такі елементи, як попит, пропозиція, ціна і конкуренція. Співвідношення цих елементів ринку постійно змінюється. У той же час кожного замовника (інвестору) і підряднику важливо знати, на який ступінь активності ринку в цілому і його сегментів йому слід орієнтуватися при формуванні інвестиційної стратегії та програми підрядних робіт. Якщо майбутня ситуація на інвестиційному ринку визначена неправильно, неминучі прорахунки у виборі об'єктів інвестування, зниження доходу від вкладень, а в ряді випадків втрата всього інвестованого капіталу.

Ступінь активності підрядного ринку визначають шляхом вивчення ринкової кон'юнктури. Вона відображає прояв на ринку факторів, що визначають співвідношення попиту і пропозиції, цін і рівня конкуренції.

Для кон'юнктури підрядного ринку характерні чотири стадії (фази): підйом кон'юнктури, кон'юнктурний бум, ослаблення кон'юнктури і кон'юнктурний спад.

Підйом кон'юнктури пов'язаний з підвищенням активності ринкових процесів в зв'язку з пожвавленням економіки в цілому. Зростає попит на об'єкти будівництва, підвищуються ціни на них і посилюється конкуренція серед підрядників, що видно на наступному графіку (рис. 7.1).

Характер фаз зміни кон'юнктури на інвестиційному ринку, включаючи і підрядний ринок

Мал. 7.1. Характер фаз зміни кон'юнктури на інвестиційному ринку, включаючи і підрядний ринок

Кон'юнктурний бум характеризується різким зростанням попиту на об'єкти будівництва, який не може задовольнити пропозицію (незважаючи на зростання). Одночасно збільшуються ціни об'єктів інвестування, а доходи інвесторів та підрядників досягають максимального значення.

Ослаблення кон'юнктури проявляється в зниженні інвестиційної активності в зв'язку зі спадом в економіці в цілому. Для цієї стадії характерні спочатку стабілізація, а потім падіння цін на будівельні об'єкти. Відповідно знижуються доходи інвесторів та підрядників.

Кон'юнктурний спад на інвестиційному ринку - найбільш несприятливий період для активності його учасників. Відзначається найнижчий рівень попиту на будівельні об'єкти, а їх пропозиція різко скорочується. Однак пропозиція даних об'єктів (наприклад, житлових квартир в нових житлових будинках) продовжує перевищувати обсяг попиту на них. На цій стадії інвестиційного циклу різко падають ціни на інвестиційні товари і, відповідно, доходи інвесторів, підрядників та інших учасників ринку знижуються до мінімального рівня. Окремі види інвестиційної діяльності стають збитковими.

У зв'язку з циклічним розвитком інвестиційного ринку доцільно регулярно вивчати стан його кон'юнктури для формування раціональної інвестиційної стратегії і тактики інвесторів і підрядників. Вивчення кон'юнктури ринку включає три основних етапи.

Перший етап - поточне спостереження за діловою активністю, перш за все в тих сегментах, в яких здійснюється інвестиційна діяльність. Таке спостереження вимагає формування цілеспрямованої системи показників, що характеризують окремі елементи ринку (попит, пропозиція, ціни і конкуренцію). Результати поточного спостереження за станом інвестиційного ринку (включаючи ринок підрядних послуг) фіксують в табличній або графічній формах.

На другому етапі аналізують поточну ділову активність на ринку і виявляють тенденції її розвитку. Аналіз полягає у вивченні особливостей конкретних сегментів (виробниче, житлово-цивільне будівництво, спорудження інфраструктурних об'єктів і т.д.) і тих змін, які відбуваються в порівнянні з попереднім періодом.

На третьому етапі здійснюють прогноз кон'юнктури ринку для вибору стратегії інвестування та формування виробничої програми підрядників на майбутнє. Основна мета розробки прогнозу - визначити тенденції розвитку ринку.

Прогноз кон'юнктури ринку - імовірнісний процес, що включає:

  • вибір періоду прогнозування: короткостроковий -до одного року, довгостроковий - від року до трьох років. Короткостроковий прогноз служить для вироблення тактики інвестування, а довгостроковий - для вироблення його стратегії, включаючи формування виробничої програми підрядника за рахунок різних по капіталомісткості об'єктів;
  • визначення глибини прогнозних розрахунків, для чого необхідно вивчення окремих сегментів інвестиційного ринку;
  • вибір методів прогнозування і прогнозних розрахунків. Прогноз кон'юнктури здійснюють за допомогою факторного та трендового методів.

Факторний метод базується на дослідженні окремих факторів, що впливають на попит, пропозиція, ціни на строї - вальну продукцію і конкуренцію. При використанні даного методу враховують також можливу зміну макро- і мікроекономічних чинників в майбутньому періоді.

Трендовий метод заснований на поширенні кон'юнктурної тенденції поточного моменту на майбутній період. Даний метод недостатньо точний і може бути використаний головним чином для короткострокового прогнозування і планування.

При прогнозуванні ринкової кон'юнктури обидва методи можуть бути доповнені методом експертних оцінок.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >