Форми рейтингової оцінки емісійних цінних паперів

Рейтинг відображає судження експерта або аналітика з таких питань, як об'єктивні параметри ринку цінних паперів, ймовірна величина боргу і відсотки, інвестиційні якості того чи іншого фінансового інструменту. Поняття "рейтинг" має американське походження. У США найбільш відомими рейтинговими агентствами є "Standard and Poor's" і "Muddies Investor Serves", які дають оцінку великої кількості облігацій та інших боргових фінансових інструментів.

Кредитний рейтинг давно використовують як найбільш представницький і однозначний спосіб вираження уявлень про якість довгострокових цінних паперів. Рейтинг характеризує ціну позики, робить ринок облігацій більш ліквідним і, в кінцевому підсумку, характеризує місце емітента на цьому ринку. Крім того, рейтингові оцінки включають прогноз курсу емісійних цінних паперів, що сприяє формуванню більш надійного фондового ринку.

Рейтингові агентства розробляють кілька типів рейтингів виходячи з переваг емітента і його положення на фондовому ринку.

Повноцінний рейтинг привласнюють тільки тим цінним паперам, які вільно обертаються на організованому ринку. При цьому мають на увазі наявність не тільки самого рейтингу і його публікації, а й інший представницької інформації про ринок довгострокових цінних паперів.

Попередній рейтинг привласнюють цінних паперів до випуску їх на вільний ринок. Він діє тільки на момент публікації, яку здійснюють на прохання емітента.

Рейтинг для приватних угод ідентичний попередньому, але облігації пропонують обмеженому колу покупців. Моніторинг проводять на прохання емітента на момент прийняття рішення про випуск цінних паперів.

Рейтинг виконує спеціальну і дуже обмежену функцію: з його допомогою оцінюють тільки кредитний ризик боргових зобов'язань. Розглядати кредитний рейтинг як інтегральну оцінку кредитоспроможності емітента або його поточної платоспроможності неправомірно. Рейтинг можна також використовувати і як рекомендацію про купівлю-продаж тієї чи іншого цінного паперу. Рейтингові агентства, отримуючи від емітента необхідну для оцінки інвестиційних якостей цінних паперів інформацію, не має права давати рекомендації інвесторам щодо скоєних ними операцій, що знижує цінність самого рейтингу і робить агентства уразливими для звинувачень в суб'єктивності. Проте багато учасників фондового ринку користуються послугами відомих рейтингових агентств.

У країнах з ринковою економікою (США, Канада, Сполучене Королівство (Великобританія) і ін.) Широко використовують рейтингову оцінку інвестиційних якостей облігацій за формою, наведеною в табл. 9.5.

Таблиця 9.5. Рейтингова оцінка інвестиційних якостей облігацій

За методикою оцінки

Агентство "Standard and Poor's"

Агентство "Muddies Investor Serves"

Примітка

індекс оцінки

індекс оцінки

значення індексу

AAA

Ааа

Облігації вищої якості

АА

Аа

Облігації високої якості

А

А

Облігації хорошої якості

ВВВ

Baa

Облігації середньої якості

ВВ

Ba

Облігації, що мають якість нижче середнього

В

В

Облігації низької якості

ССС

Саа

Чисто спекулятивні облігації (з високим рівнем ризику)

СС

Са

З

З

D

-

Облігації, що не мають інвестиційних якостей

У країнах Заходу інвестиційні якості акцій оцінюють за формою, наведеною в табл. 9.6.

Таблиця 9.6. Рейтингова оцінка інвестиційних якостей акцій

Рейтингова оцінка звичайних акцій за методикою агентства "Standard and Poor's"

Рейтингова оцінка звичайних акцій за методикою агентства "Muddies Investor Serves"

Примітка

індекс оцінки

значення індексу

А +

Р +

найвища якість

А

P1

Висока якість

А-

P2

Якість вище середнього

В +

Р3

Середня якість

В

P4

Нижче середньої якості

В-

Р5

Низька якість

С-

-

Дуже низька якість

У нинішній Російській Федерації інвестиційні якості акцій характеризують параметрами їх прибутковості, ліквідності, ризику, безпеки та надійності фінансових вкладень. Наведені характеристики розрізняються лише по окремим видам акцій (табл. 9.7).

Таблиця 9.7. Інвестиційні якості окремих видів акцій російських організацій (акціонерних товариств)

види акцій

Інвестиційні якості

Примітка

Першокласні акції відомих акціонерних товариств ( "блакитні фішки")

Висока ліквідність у зв'язку з бездоганною фінансової репутацією організацій-емітентів, які займають провідні позиції, гарантований високий рівень дивідендів, невисокий потенціал зростання курсової вартості (акції організацій ПЕК)

Інструменти довгострокового інвестування через невеликому ступені ризику і засіб отримання прийнятною прибутку на вкладений капітал

Акції зростання

Високі і тривалі темпи зростання прибутковості і ліквідності, невисокі дивіденди, значний рівень ризику і невизначеність окупності фінансових інвестицій

Приріст капіталу за рахунок збільшення курсу акцій. Інвестування всієї або більшої частини чистого прибутку в розвиток організації (підприємства)

найдохідніші акції

Високі дивідендні виплати. Низький потенціал зростання курсової вартості

Об'єкти для інвесторів, які прагнуть до безпечного і одночасно високого рівня поточного дивідендного доходу

циклічні кции

Прибутковість і ліквідність тісно пов'язані із загальним рівнем економічної активності. Вони висловлюють загальний стан економіки. Курс акцій підвищується і знижується виходячи з розвитку економічного циклу

Привабливі при економічному зростанні і перспективні при спаді в економіці

стійкі акції

Стійка прибутковість і ліквідність, сталість поточного доходу і приросту капіталу

Курс акцій має тенденцію до зростання

Спекулятивні (ризикові) акції

Потенціал зростання курсу акцій невизначений і нестабільний. Курс акцій схильний до великих коливань. Дивіденди незначні або не виплачуються

Привабливі для інвесторів на фондовому ринку. Спостерігається тенденція до підвищення курсу акцій

Основна складність при оцінці інвестиційних якостей акцій полягає у визначенні їх прибутковості. Інвестиційна вартість підприємницької діяльності (бізнесу) організації (акціонерного товариства) виступає найбільш пріоритетним параметром для потенційного інвестора, оскільки характеризує цінність, яку він бажає бачити в акціях даного емітента.

Прибутковість фінансових інвестицій безпосередньо залежить від прибутковості виробництва, зростання обсягу реалізації (продажу) і чистого прибутку. Остання є джерелом дивідендних виплат власникам акцій. За інших рівних умов високорентабельні організації (підприємства) забезпечують мінімальний термін окупності інвестицій за рахунок чистого прибутку, що спрямовується на розвиток виробництва, і прийнятний рівень дивідендних виплат акціонерам (в межах 30-40% від обсягу чистого прибутку). За такої норми розподілу чистого прибутку можна забезпечити прийнятний рівень прибутковості акцій емітента без шкоди для його виробничого розвитку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >