Мета і завдання інвестиційного бюджетування

Інвестиційне бюджетування виражає процес вибору і реалізації найбільш ефективних капітальних проектів з позиції мінімізації вартості джерел фінансування і максимізації рівня прибутковості.

Інвестиційний (капітальний) бюджет - це плановий документ, де показують капітальні вкладення за напрямками їх використання (з деталізацією за окремими проектами і заходам), а також джерела їх фінансування (внутрішні і зовнішні). В аналітичних цілях часто розробляють звіт про виконання цього бюджету за певний період часу (рік, квартал, місяць).

Період бюджетування встановлюють виходячи з характеру і тривалості реалізації окремих проектів і заходів (наприклад, установка нових виробничих ліній, заміна вибулого з ладу устаткування і т.д.).

За економічною природою капітальний бюджет відноситься до планування та бюджетування. Однак, якщо розглядати бюджетування капіталовкладень з позиції вибору найкращого способу фінансування, то інвестиційний бюджет можна інтерпретувати як фінансовий, тісно пов'язаний з бюджетами руху грошових коштів і по балансовому листу.

Для різних підприємств капіталовкладення мають неоднакове значення, яке визначається масштабами виробничо-комерційної діяльності, галузевими особливостями, темпами розвитку і іншими факторами.

В процесі бюджетування вирішують такі основні завдання:

 • • відповідність інвестиційної пропозиції стратегічним цілям розвитку організації (підприємства);
 • • облік чинника часу і вартості капіталу при розгляді проектів;
 • • співвідношення дохідності та ризику реальних інвестицій;
 • • необхідність проведення аналізу інвестиційних витрат і вигод (прибутку) по кожному проекту;
 • • розрахунок можливого грошового потоку за весь термін життя проекту та ін.

Зазначені завдання доцільно враховувати при розробці і виконанні інвестиційного бюджету.

У міру розширення масштабів бізнесу підвищується значимість для підприємств довгострокових інвестицій в капітал. Стратегічні рішення по капіталовкладеннях можуть істотно вплинути на розвиток підприємства.

Інвестиційний бюджет залежить від вибору таких факторів: майбутніх можливостей, рентабельності інвестицій, використання виробничих потужностей, періоду окупності вкладених коштів, вибору моменту інвестування, ступеня технологічного старіння обладнання, проектного ризику та ін.

Основне питання, яке можна вирішити при аналізі капіталовкладень: реалізувати новий проект або замінити існуючі елементи основного капіталу?

До основних видів рішень, прийнятих за капіталовкладеннями, можна віднести:

 • • програму зниження витрат виробництва;
 • • заміну реальних активів;
 • • створення нових виробничих потужностей або розширення наявних;
 • • здійснення рекламних кампаній;
 • • оцінку злиття або поглинання;
 • • програму впровадження нових продуктів і технологій (інновацій);
 • • інвестування на некомерційні потреби, соціальні програми і заходи і ін.

Оскільки інвестиційні рішення приймають в умовах невизначеності, то доцільно оцінити ризики, пов'язані з капіталовкладеннями, і розглянути розвиток проекту в часі. Ключове завдання ініціатора проекту - мінімізувати ймовірність прийняття неправильних управлінських рішень.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >