ВСТУП

Введення в програму курсу. Програма даного курсу складається з ряду тем, які є складовими частинами досліджуваного предмета і мають загальне сполучна ланка, оскільки всі вони відносяться до логістики і тієї економічної обстановці, в якій вона діє. Засвоївши цей курс, студенти отримають реальні знання і розуміння законів і принципів, за якими розвивається логістика, існуючих в ній проблем з точки зору як менеджера-логіста, так і власника логістичного підприємства або товариства; озброять себе знаннями, необхідними для практичної діяльності в сфері логістики, заклавши тим самим істотну основу для подальшої більш вузької спеціалізації, тобто у студентів з'явиться можливість стати професіоналом в області транспортних систем, постачання, збуту продукції, інформатики, управління запасами, аналізу ринкових стратегій щодо забезпечення фірм і підприємств різними матеріальними ресурсами.

Завдання курсу.

  • 1. Досліджуючи ринок і вплив на нього навколишнього середовища, розкрити теоретичну концепцію і еволюцію логістики і навчити студентів правильно ставити цілі і вирішувати завдання логістики.
  • 2. Використовуючи теоретичні аспекти логістики, розглянути проблеми та практику використання логістики в бізнесі, при побудові моделі обслуговування споживачів і фірм, при застосуванні її в забезпеченні зовнішньоекономічних зв'язків.
  • 3. Економічно оцінити функціонування логістичних систем.

В результаті вивчення курсу студент повинен:

знати

• теоретичну концепцію і основні принципи управління функціональними областями логістики (транспорт, складське господарство, запаси та ін.);

вміти

• користуватися теорією, стратегією і прийомами прийняття оптимальних рішень при створенні ефективної логістичної системи для обслуговування споживачів;

володіти

• навичками системного підходу до логістичної системи, економічними, економіко-математичними та статистичними методами, а також знаннями сутності ціноутворення, його ринкових та фінансових аспектів, з тим щоб оцінити вплив різних заходів на створення ефективних логістичних систем.

Видання цього підручника, безумовно, буде сприяти формуванню нового управлінського мислення і освоєння нових, необхідних сьогодні, знань. Вивчивши даний курс, багато логісти, на думку авторів, по-новому осмислять проблеми управління просуванням продукції, підприємництва та бізнесу. Кожен логіст, як видається, вибере ті питання, які пов'язані з його сьогоднішніми проблемами. Здається, що підручник нікого не залишить байдужим. Хочеться вірити, що прилучення до логістики буде корисним і цікавим.

Загальний план підручника. Підручник складається зі вступу, трьох розділів, 12 глав, тестів, програм, словника термінів, які використовуються в міжнародній торгівлі при здійсненні логістичних операцій, і списку літератури.

Перший розділ є вступним. У ньому розкриваються поняття і теоретична концепція логістики, наводяться основні напрямки досліджень в області логістики і приклади практичного використання. Розглядаються також логістичний менеджмент та логістична стратегія в формуванні та вивченні материалопотока.

Другий розділ. У ньому детально розглянуті функціональні області логістики - транспорт, що забезпечує внутрішні та зовнішні економічні зв'язки, а також складське господарство, запаси, інформація, управління матеріальними ресурсами, виробництвом і розподілом продукції.

Третій розділ присвячений економіці, бізнесу та практиці логістики. У ньому розглядаються теорія і практика при

трансформаційних змін тарифів, оцінка функціонування логістики, бізнес в теорії і практиці логістики, практика логістичної системи забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків. У підготовці третього розділу брав участь кандидат технічних наук, доцент Докуніхін В. З. (Національний університет, м Київ).

Матеріал підручника побудований з урахуванням широкого використання в навчальному процесі активних методів навчання (тестів, типових задач, ситуацій і контрольних питань). Велике число формул, графіків і прикладів дозволяє не тільки вирішувати практичні завдання, а й застосовувати програмованого навчання за деякими главам підручника.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >