ПРОЕКТУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ І ФІРМ

В результаті освоєння даного розділу студент повинен:

знати

 • • алгоритм побудови моделі логістичної системи обслуговування споживачів і фірм з регіонального складу;
 • • компромісні варіанти витрат для маркетингу і логістики;
 • • способи проведення пошуку можливого зростання абсолютного потенціалу ринку;

вміти

 • • користуватися результатами маркетингових досліджень для визначення ринкових сегментів;
 • • проводити розрахунок поточного потенціалу ринку;
 • • визначати загальний обсяг матеріальних ресурсів і оптимальну величину поставки продукції споживачеві для ритмічної роботи підприємства;
 • • прогнозувати складської товарообіг;
 • • створювати маршрутизацію перевезень вантажів споживачам і складати узгоджені графіки доставки продукції споживачам;

володіти

 • • ринкової стратегій проникнення на ринок, розвитку продукту і диверсифікацією;
 • • аналітичними методами для управління запасами;
 • • математичними методами для маршрутизації перевезень продукції.

Алгоритм побудови моделі логістичної системи обслуговування споживачів і фірм з регіонального складу

Логістика давно стала практичним інструментом бізнесу. Впровадження логістичних форм і методів управління дозволяє значно скоротити запаси матеріальних ресурсів у сфері виробництва, прискорити оборотність оборотних коштів підприємств, знизити собівартість продукції, що випускається, скоротити витрати обігу в товаропровідних структурах, забезпечити повне задоволення запитів споживачів в якісній продукції та терміни її доставки. Застосування логістичного підходу і різних логістичних систем за деякими оцінками дозволяє фірмам більш ніж на 40% збільшити прибуток.

Одним з важливих стратегічних рішень є побудова моделі логістичної системи обслуговування споживачів і фірм. Суть цієї системи полягає в тому, щоб створити ефективну ланцюжок доставки продукції з регіонального складу споживачам. Для цього необхідно пов'язати організації, які беруть участь в ланцюжку: постачальник (регіональний склад) - автотранспорт - споживач, щоб останнім доставляли продукцію "точно в строк", тобто в певній кількості і в певний час. Побудова моделі логістичного обслуговування споживачів і фірм ґрунтується на оптимальних маршрутах автоперевезень і графіках (розкладах) доставки продукції споживачам. При цьому відсутня якась єдина модель. Практика показує, що в кожному окремому випадку повинна розроблятися своя логістична модель, а при її складанні повинні використовуватися мережевий графік, теорія графів і інші моделі.

Пропонований варіант логістичної системи обслуговування споживачів і фірм з регіонального складу і перелік робіт наведені в табл. 6.1. Слід зазначити, що дуже важливо виконувати зазначені роботи послідовно і своєчасно. Для цього терміни виконання робіт повинні бути визначені заздалегідь (табл. 6.1, гр. 4).

Таблиця 6.1. Алгоритм виконання робіт для складання узгоджених графіків доставки продукції споживачам

номери подій

Перелік робіт (подій)

Тривалість виконання робіт, дні

i

j

1

2

3

4

0

1

Визначення базового ринку і розрахунок його потенціалу

15

1

2

Складання карти дислокації споживачів, автотранспортного підприємства, регіонального складу

6

0

2

фіктивна робота

0

2

3

Прогнозування товарообігу регіонального складу і його матеріального потоку

8

3

4

Розрахунок оптимальної величини поставки продукції споживачам

5

4

5

Визначення корисної площі регіонального складу для зберігання продукції та технологічного процесу для її переробки

5

0

6

фіктивна робота

0

2

6

Передача інформації про споживачів продукції

1

6

7

Визначення можливостей виконання навантажувальних робіт на регіональному складі і розвантажувальних робіт у споживачів, обгрунтування і вибір рухомого складу для поставки продукції споживачеві

7

8

5

Передача інформації

4

5

9

Розрахунок оптимальних маршрутів перевезення продукції

15

1

9

фіктивна робота

0

9

10

Складання узгоджених графіків доставки продукції споживачам

20

Щоб організувати технологічний зв'язок і послідовність робіт, рекомендується використовувати мережевий графік.

Мережевий графік (рис. 6.1) складається з вузлів (позначених кружками) і з'єднують ребер (стрілок). Кожному вузлу відповідає якась подія, що полягає в закінченні того або іншого етапу роботи. Кожній стрілці (ребру графіка) відповідає певна робота (тривалість), що розуміється як процес, а не як кінцевий результат.

Мережевий графік робіт при складанні раціональних маршрутів руху автотранспорту та узгоджених графіків доставки продукції (варіант)

Мал. 6.1. Мережевий графік робіт при складанні раціональних маршрутів руху автотранспорту та узгоджених графіків доставки продукції (варіант)

Наприклад, ребро 0-1 позначає оцінку функціонування логістичної системи. Процес цієї події закінчується в вузлі 1. Тривалість цього процесу стоїть на ребрах мережевого графіка і вимірюється в прийнятих для даного графіка одиницях (днях), тобто 15 днів.

Сенс графіка полягає в тому, щоб відобразити всі технологічні зв'язки між роботами. Наприклад, роботи 2-3 і 2-6 починаються одночасно, а робота 5-9 - тільки після завершення етапів 8-5 і 4-5. У ряді випадків для зв'язку подій доводиться користуватися так званими фіктивними роботами з нульовою тривалістю. Вони на рис. 6.1 позначені пунктирними лініями. Мережевий графік дає можливість визначити не тільки перелік і послідовність виконання робіт, але і тривалість критичного шляху, тобто всього циклу робіт для складання узгодженого графіка доставки продукції споживачам.

Для проведення розрахунку введемо такі позначення: i і j - номера подій (робіт);

- Тривалість виконання робіт; tp (i) або tp (j) - найбільш ранній термін звершення подій i або j . Критичний шлях розраховується сумою максимального раннього терміну здійснення попереднього i -го події ( tp (i )) та тривалості виконання робіт ( tp (i , j)), що пов'язують ці роботи, тобто

У розрахунках, як правило, початковий найраніший термін звершення i -го події приймається нулю, тобто

Для події 2 на рис. 6.1 попереднім є подія tp (l). Його термін звершення tp (2) = max {tp (l) + tp (l, 2)} = 15 + 6 = 21 день.

Очевидно, для мережевого графіка будуть два напрямки: 2-3 4 -5 і 2-6-7-8-5. Однак вся інформація сходиться в пункті 5. Витрати часу за двома напрямками однакові, тобто 18 днів. Тому в пункті 5 витрати часу складуть 39 днів (18 + 21). З урахуванням витрат часу на події 9 і 10 отримаємо критичний шлях рівним 39 + 15 + 20.

Розрахунки показують, що тривалість циклу (критичний шлях) складання графіка доставки продукції споживачам складе 74 дня. Таким чином, за 74 дня необхідно скласти узгоджені графіки доставки продукції споживачам з регіонального складу і виконати всі роботи, які передбачені в табл. 6.1.

В процесі проектування використовуємо галузі застосування аналізу і прийняття ефективних рішень для створення ефективно діючої логістичної системи обслуговування споживачів і фірм. Каркасом цієї системи приймаємо базовий ринок, його потенціал, раціональний радіус дії складу або сегмент обслуговування споживачів. Для вирішення цих проблем використовуємо маркетингові, економічні та інші методи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >