Розрахунок раціонального радіусу дії при доставці споживачам продукції зі складу автотранспортом

У складської системі важливим є сегмент, який буде обслуговувати склад, оскільки в ньому визначаються споживачі, а також обсяги продукції, що поставляється їм продукції. Сегмент для кожного складу може визначатися раціональним радіусом дії автомобільного транспорту при доставці продукції зі складу споживачам.

Критеріями вибору раціонального радіусу дії автотранспорту можуть бути собівартість (витрати) перевезення вантажу або тарифи. При виборі критеріїв необхідно враховувати, що собівартість, або витрати, можуть бути наступними: загальні витрати , граничні витрати МС, середні загальні витрати і середні змінні витрати .

Це випливає з правила граничних і середніх витрат, коли крива граничних витрат перетинає криві середніх витрат (загальних і змінних) в точках їх мінімуму. При перетині граничних витрат визначається оптимальний варіант раціонального радіусу дії під час перевезення продукції зі складу, а при перетині граничних витрат із середніми змінними витратами визначається граничний радіус дії складу.

Вихідні дані для розрахунку раціонального радіусу дії автомобільного транспорту наведено в табл. 7.15.

Залежність граничних витрат від середніх загальних і середніх змінних витрат: - раціональний радіус дії складу; - Граничний радіус дії складу

Мал. 7.10. Залежність граничних витрат від середніх загальних і середніх змінних витрат: - раціональний радіус дії складу; - граничний радіус дії складу

З рис. 7.10 очевидно, що раціональний радіус дії дорівнює 70 км, а граничний - 50 км. При цьому в першому випадку в точці отримуємо максимальний прибуток, а в точці граничну (табл. 7.16).

Таблиця 7.15. Вихідні дані для розрахунку раціонального радіусу дії автомобільного транспорту

період

Відстань перевезення, км

Обсяг материалопотока, ум. од.

Постійні витрати, ден. од.

Змінні витрати, ден. од.

Загальні витрати, ден. од.

Середні витрати

Граничні витрати, ден. од. * МС

змінні витрати, ден. од.

загальні витрати, ден. од.

п

l

q

мс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

10

60

200

230

430

23,0

43,0

43,0

3

20

140

200

330

530

16,5

26,5

10,0

4

30

228

200

450

650

15,0

21,6

12,0

5

40

336

200

580

780

14,5

19,5

13,0

6

50

450

200

725

925

14,5

18,4

14,5

7

60

600

200

880

1080

14,6

18,0

15,5

8

70

700

200

1060

1260

15,1

18,0

18,0

9

80

768

200

1260

1460

15,7

18,2

20,0

10

90

819

200

1470

1670

16,3

18,5

21,0

11

100

780

200

1700

1900

17,0

19,0

23,0

* ,

де , - загальні витрати і відстань перевезень в аналізованому періоді відповідно; - загальні витрати і відстань перевезень в період п-1 відповідно; п - розглянутий період.

Відстань перевезення, км

Обсяг матерка- лопотока, ум. од.

Тариф, ум. ден. од. (Не ум.

од.)

Валовий дохід, ум. ден. од.

Граничний дохід (MR)

Витрати, ум. ден. од.

Прибуток (+) (-)

середні змінні витрати

середні загальні витрати

загальні витрати

граничні

витрати (МС)

10

60

2,6

156

15,6

23,0

43,0

430

43,0

-247

20

140

2,5

350

19,4

16,5

26,5

530

10,0

-180

30

228

2,4

547,2

19,7

15,0

21,6

650

12,0

-102,8

40

336

2,3

772,8

22,5

14,5

19,5

780

13,0

-7,8

50

450

2,2

990

21,7

14,5

18,4

925

14,5

+70,0

60

600

2,08

1248

25,8

14,6

18,0

1080

15,5

+ 167,0

70

700

2,04

1428

18,0

15,1

18,0

1260

18,0

+ 168,0

80

768

2,0

1536

10,8

15,7

18,2

1460

20,0

+ 76

90

819

1,9

1556,1

2,01

16,3

18,3

1670

21,0

-113,9

100

780

1,8

1404,0

-15,2

17,0

19,0

1900

23,0

-496

Слід зазначити, що розрахунком раціонального радіусу дії автомобільного транспорту при складських поставках займалися і в СРСР, наприклад такі інститути, як МАДИ, ІКТП, НІІМС і ін. Так, Госснаб СРСР спільно з МАДИ при безпосередній участі Ю. М. Неруша розробив методичне положення по визначенню раціонального радіусу перевезення вантажів автомобільним транспортом з постачальницько-збутових баз і складів споживачам. Економічна доцільність визначення раціонального радіусу перевезення полягало в скороченні транспортних витрат споживачів, скорочення термінів доставки вантажів, збільшення оборотності оборотних коштів і збереження вантажу.

Як критерій, що визначає раціональний радіус перевезення вантажів автомобільним транспортом з баз і складів споживачам, були обрані транспортні витрати, які розраховувалися за тарифами.

При визначенні розміру транспортних витрат враховувалися вид вантажу, що перевозиться, величина однієї відправки і схема перевезення вантажу одним або послідовно декількома видами транспорту (табл. 7.17).

Таблиця 7.17. Схеми перевезення вантажів одним або декількома видами транспорту

№ п / п

Схеми перевезення продукціі'4

Підвіз до станції залізниці здійснює

Вивіз з залізничної станції споживачеві здійснює

1

Автотранспорт

Автотранспорт

2

Локомотив по під'їзній колії

Локомотив по під'їзній колії

3

теж

Автотранспорт

4

Автотранспорт

Локомотив по під'їзній колії

* А - перевезення автотранспортом; Т - навантаження вантажу; - розвантаження вантажу; П - перевезення по під'їзній колії; Ж / Д - перевезення магістральним залізничним транспортом; 1 і 2 - індекси, відповідно пункти отруєння і призначення.

При розрахунках загальної величини транспортних витрат враховуються витрати, пов'язані з подачею і прибиранням вагонів на під'їзних коліях постачальницько-збутової бази (П1) або споживачів (П2), витрати, пов'язані з підвезенням вантажу від постачальницько-збутової бази до магістральної залізниці автотранспортом (A1) і витрати, пов'язані з вивезенням вантажу від магістральної залізниці до споживача (А2). Всі ці витрати підсумовуються з витратами, пов'язаними з доставкою вантажу автомобільним (А) або залізничним транспортом (Ж / Д); при цьому додатково враховуються вантажно-розвантажувальні, експедиційні та інші витрати.

Після визначення транспортних витрат при доставці продукції автомобільним і залізничним транспортом (при цьому враховуються відправки: вагонних, дрібна і контейнерна) складається графік, який дає можливість визначити раціональний радіус дії для перевезення продукції. Умовний приклад наведено на рис. 7.11.

Для порівняння величини витрат по перевезенню вантажів в прямому автомобільному сполученні та магістральним залізничним транспортом класи і категорії вантажів, відповідно до номенклатури, встановленої для автомобільного транспорту, були прирівняні до тарифних схем відповідних вантажів, що діють на залізничному транспорті (табл. 7.18).

Визначення раціонального радіусу перевезення 3 т кольорових металів

Мал. 7.11. Визначення оптимального радіуса перевезення 3 т кольорових металів

При визначенні вартості доставки 1 т вантажу вагонними і контейнерними відправками були використані розрахункові норми завантаження вагонів і контейнерів (табл. 7.19).

При визначенні загальної величини транспортних витрат відстань підвозу вантажу з постачальницько-збутової бази до магістральної залізниці або вивезення вантажу по під'їзній колії було прийнято рівним 3 км, а відстань завезення і вивезення вантажу автотранспортом (дивись схеми перевезень) - 5 і 10 км відповідно.

Таблиця 7.18. Порівняння класу і категорії вантажу, передбачених тарифами на автомобільному транспорті та тарифної схемою вантажу на залізничному транспорті (деякі види продукції)

Вид продукції

Автомобільний транспорт

Залізничний транспорт

дрібна відправка

вагонні відправки

контейнерна відправка

Чорні метали

 • 1-й клас
 • 1-я категорія

БСХ

85,0

-

Кольорові метали

 • 1-й клас
 • 1-я категорія

8сх

70,0

132сх

Скло (листове і технічне)

 • 1-й клас
 • 2-я категорія
 • 6сх
 • 7сх
 • 32сх
 • 86сх

133сх

Вироби будівельні з фаянсу

2-й клас 2-я категорія

2сх

57сх

126сх

Таблиця 7.19. Розрахункові норми завантаження вагонів і контейнерів

вид вантажу

Двовісний вагон (20 т)

Чотиривісний вагон (50-52 т)

Контейнер 2,5 т

Чорні метали

17,0

42,5

-

Кольорові метали

16,0

40,0

2,0

вироби будівельні

20,0

50,0

-

Проведені розрахунки по визначенню раціонального радіусу перевезення вантажів автомобільним транспортом з урахуванням виду вантажу, що перевозиться, величини відправки і схеми перевезення одним або декількома видами транспорту показали, що при відсутності під'їзних шляхів в пунктах призначення і відправлення раціональний радіус дії автомобільного перевезення дрібних відправок (вагою від 1 до 10 т) по таких вантажів, як чорні і кольорові метали, хімічна продукція, коливається в межах 150-220 км, а по продукції легкої промисловості досягає 500 км. При наявності під'їзних шляхів як на базі, так і у вантажоодержувачів граничний радіус перевезення становить 40-300 км (в залежності від виду продукції).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >