Особливості деяких видів виступів перед аудиторією

Виступ на зборах

У діловому спілкуванні збори скликаються головним чином для того, щоб організувати членів колективу і націлити їх на виконання якої-небудь дії. Уміння добре виступати на зборах - необхідна складова успіху будь-якого керівника і менеджера. Збори є одним з найбільш складних форм ділової взаємодії, тому до виступу на зборах пред'являються підвищені вимоги.

Якщо виступ носить характер доповіді, воно повинно містити в собі:

 • 1) коротке визначення мети повідомлення;
 • 2) виклад основних фактів;
 • 3) лаконічне чітке виклад пропонованих шляхів вирішення проблеми;
 • 4) короткий змістовний висновок.

При цьому доповідачу слід заздалегідь підготувати текст свого виступу. Матеріалом для виступу можуть служити дані, отримані в результаті проведеного аналізу справ в організації. Не слід перевантажувати доповідь цифровим матеріалом. У ньому повинні бути використані тільки ключові показники, які допомагають присутнім оцінити ситуацію, що склалася і зрозуміти сенс пропонованих рішень.

Основну доповідь, як правило, робить керівник. Він вимовляє організаційну мова, яка разом з тим є і інформаційної, і агітаційної. У промові керівника повинні бути відображені принаймні наступні моменти:

 • • інформація про цілі майбутньої діяльності організації, її зміст та очікувані результати;
 • • мобілізація колективу на виконання майбутнього заходу і вказівка на мотивацію;
 • • пропозиція за складом виконавців проекту;
 • • розподіл доручень і призначення відповідальних за виконання;
 • • визначення термінів виконання доручень;
 • • подяку учасникам за готовність взяти участь у виконанні проекту.

Щоб виступ на зборах було успішним, необхідно:

 • • поставити перед колективом, конкретні і чіткі завдання;
 • • забезпечити достовірність і повноту інформації;
 • • мотивувати колектив виконавців;
 • • пред'являти виконавцям ясні і певні вимоги;
 • • проявляти доброзичливість і повагу до співробітників;
 • • всіляко сприяти реалізації співробітниками організації потреби в самоактуалізації.

Виступ на нараді

Нарада - така форма ділового спілкування, яка проводиться з метою обміну інформацією та прийняття спільного рішення. Головна роль в організації та проведенні наради належить керівнику колективу. В рамках відведеного для наради часу передбачаються виступи: а) керівника наради; б) інших учасників наради.

Виступ керівника наради. У якості ведучого керівник виступає зі вступним словом, яке передбачає аналіз проблеми по темі наради; позначення передбачуваних шляхів її вирішення; зачитується порядок денний і регламент роботи наради. Заключне слово також належить керівнику, він повинен підвести підсумки наради, поставити завдання перед учасниками наради і подякувати їм за участь в роботі. Таким чином ведучий - керівник на нараді виступає принаймні двічі - на початку і кінці наради. Виступ керівника повинно:

 • • бути добре підготовлено з точки зору аналізу проблеми;
 • • бути лаконічним і чітким, з урахуванням невеликого часу, який відводиться для нього в рамках наради;
 • • торкатися актуальні питання життєдіяльності організації, які хвилюють і становлять інтерес для всіх членів наради. В іншому випадку нараду приречене не біда: почнуться демагогічні виступи, розмови на сторонні теми і т.д.

Виступи учасників наради. Як правило, вони складаються з: а) констатуючій інформації (аналіз наявної ситуації); б) планів подальшої діяльності. Виступ учасника наради не повинно бути тривалим, затягнутим і не перевищувати час виступу керівника наради. Основні вимоги, які пред'являються до мови учасника наради:

 • • доступність і ясність викладу;
 • • стислість і логічність викладу;
 • • доброзичливість і повагу до слухачів.

Учаснику наради, так само як і керівнику, необхідна відповідальна підготовка, яка в будь-якому випадку повинна включати в себе аналіз поточної ситуації, наявних проблем та пропозицій щодо перспектив розвитку організації і вирішення проблем.

Виступ па мітингу відрізняється від всіх інших публічних виступів насамперед тим, що оратори представляють не себе особисто, а певну суспільну або політичну силу. Основна мета такого виступу полягає в тому, щоб відкрито і публічно заявити свою думку і висловити підтримку, осуд або спростування будь-якої ідеї чи події. Мова на мітингу спрямована також на те, щоб згуртувати присутніх навколо будь-якої ідеї і мобілізувати їх на виконання якої-небудь дії. Крім того, така мова адресована не тільки людям, присутнім на мітингу, але і найширшої аудиторії, ЗМІ, влади і т.д. За часом це, як правило, коротка і яскрава мова, яка триває не більше 5-8 хвилин.

Специфіка мітингової промови висуває свої вимоги до виступаючого.

 • 1. Доступність мови виступу для самих різних верств населення і різних вікових груп. Мітингова мова не повинна містити довгих речень, незрозумілих або важких для сприйняття термінів.
 • 2. Позиція виступає повинна бути виражена не обтічно, а відкрито і категорично. Мова оратора повинна носити лозунговий характер і звучати заклично і мобілізуюче. Кожна фраза повинна бути закінчена і добре запам'ятовуватися.
 • 3. Дуже важлива роль в такій мові належить риторичним прийомам і засобам: прислів'я і приказки, повтори, образні засоби, фразеологізми і т.д.
 • 4. Досить ефективним і часто використовуваним прийомом в мітингової промови є звернення до присутніх з риторичними запитаннями на кшталт "Ви хочете, щоб знову настав 37-й рік?", "Ви хочете повернутися до" порожніх полиць "?", "Хто повинен керувати нашою з вами країною, народ або купка анархістів (бандитів, шахраїв)? " і т.д.
 • 5. В силу того що мітингова мова часто проходить в несприятливих для її сприйняття умовах (вулиця, площа, часто величезне скупчення різнорідної публіки, шум проїжджаючих автомобілів і т.д.), основну її думку необхідно повторювати кілька разів протягом всього виступу, вона повинна звучати рефреном, щоб мимоволі відкладалася в пам'яті.
 • 6. Виступаючому на мітингу слід мати на увазі, що головний вплив на присутніх він надає не словами, а інтонацією. Мова повинна бути пафосною. А її завершення за напругою і силою впливу на присутніх повинно бути те саме апофеозу. В її кінці повинна стояти не крапка, а лише знак оклику: "Паші дело правое, перемога буде за нами!", "Ворог буде розбитий і знищений!".
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >