КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У ДІЛОВИЙ КОМУНІКАЦІЇ

В результаті вивчення матеріалу даного розділу студент повинен:

знати

  • • теоретичні основи параметрів комунікації: вербальну і невербальну складову акта комунікації, гендерну специфіку спілкування;
  • • причини, види і форми маніпулятивного поведінки;
  • • теоретичні основи конфліктології та принципи аналізу конфліктних ситуацій;

вміти

  • • визначати свій психотип, а також психотип співрозмовника;
  • • вистоювати адекватні комунікативні стратегії в залежності від ситуації; протистояти манипулятивному впливу;
  • • визначати причини конфліктів і вибирати адекватні способи їх усунення;

володіти

• набором практичних технік, що дозволяють підвищити ефективність комунікативного процесу.

Психологічне типування. Основні концепції

Безумовно, практично всі помічали, що люди в одних і тих же ситуаціях по-різному поводяться, по-різному судять про одних і тих же речах, по-різному реагують на ситуації. Як правило, в основі когнітивної і поведінкової диференціації лежать особистісні характеристики. У цьому розділі ми розглянемо кілька класифікацій, які так чи інакше характеризують особистісне поведінка.

Існує велика кількість класифікацій за типами особистості. У підручнику будуть приведені лише деякі з них, знання яких необхідно для комунікативної компетентності, ефективної взаємодії і роботи в команді.

Класифікація за типом темпераменту (І. П. Павлов)

У даній класифікації простежується пряма залежність темпераменту від типу нервової системи. Грунтуючись на цих параметрах, можна виділити чотири типи темпераменту.

  • 1. Сангвінік (сильний, урівноважений, рухливий). Характер особистості даного типу є максимально збалансованим з точки зору комунікативних характеристик. Людина легко і швидко пристосовується до умов, що змінюються, рухливий, комунікабельний, легко сходиться з новими людьми, чудово працює в команді. Як правило, при наявності цікавих проектів продуктивний і діяльний.
  • 2. Холерик (сильний, неврівноважений). У особистості цього типу процеси збудження переважають над процесами гальмування. Холерику часто бракує самовладання, він запальний, конфліктний, може приступати до справи з усією натхненням, проте часто швидко виснажується, йому чужа рутинна діяльність. У спілкуванні часто буває, нетерплячий, нестриманий.
  • 3. Флегматик (сильний, урівноважений, інертний). Флегматикам властива висока працездатність. Вони внутрішньо працездатні, але важкі на підйом, як правило, в поведінці тримаються обраних стереотипів. Для них проблематично включення в нові ситуації, вони ніяк не входить в робочий процес, не люблять міняти свої звички, часто бувають рівними, наполегливими і наполегливими трудівниками.
  • 4. Меланхолік (слабкий). Для даного типу темпераменту характерне швидке падіння працездатності, потреба в більш тривалому відпочинку, увага до дрібниць, стрсссонеустойчі- с-. Меланхолік не вміє переносити тривалого напруги, депресивний, що не енергійний, що не наполегливий, погано пристосовується до нової обстановки і до нових людей.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >