Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Журналістика arrow Зв'язки з громадськістю в органах влади

Право ЗМІ на критику влади. труднощі реалізації

У роки радянської влади на публікацію журналістських матеріалів, що містять критичну оцінку дій влади, реагувати було необхідно. Робили це партійні органи, а по їх прямою вказівкою і всі інші влади.

У новій Росії також була практика, яка зобов'язує владу реагувати на публічну медійну критику їх дій чи бездіяльності. У 1996 р указ про введення такої практики був виданий Президентом Росії Б. М. Єльциним, а в 2000 р оновлений Президентом В. В. Путіним [1] .

Відповідно до цього Указу керівники федеральних міністерств і відомств і глави виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації повинні були в триденний термін розглядати повідомлення, поширені в засобах масової інформації, про порушення підлеглими федеральних законів і указів Президента РФ або про невиконанні чи неналежному виконанні відповідними державними службовцями таких законів, указів і вступили в законну силу рішень судів. За результатами розгляду критичних матеріалів ЗМІ вони були зобов'язані протягом двох тижнів з моменту опублікування направляти в редакції звіти за підсумками розгляду з копією до Головного контрольного управління Президента РФ. У випадках виявлення за результатами розгляду тяжких наслідків, а також навмисного характеру порушення, невиконання або неналежного виконання федеральних законів, указів президента і рішень судів керівники були зобов'язані направляти матеріали до органів прокуратури.

У наступні після прийняття цього указу місяці в рамках кампанії по зміцненню виконавської дисципліни він був продубльований різними міністерствами і відомствами. Крім того, президентський указ спонукав також більшість губернаторів ініціювати прийняття місцевих нормативних актів, що встановлюють обов'язок чиновників на місцях реагувати на публікації в ЗМІ. Цей обов'язок була закріплена в законодавстві цілого ряду суб'єктів Російської Федерації. Потім були прийняті постанови муніципальних органів, які зобов'язують керівників органів місцевого самоврядування в певні терміни розглядати повідомлення в ЗМІ.

Однак у червні 2005 р президентський указ 1996 був несподівано скасований і практика реагування влади на критичні виступи в ЗМІ знову повернулася в русло чиновницького розсуду. Відзначимо, що спроби повернутися до нормативно-правовому регулюванню таких важливих для ефективного функціонування механізму відправлення будь-якої публічної влади суспільних відносин відбуваються. Ця тема періодично потрапляє в зону уваги російської громадськості і влади. Так, в 2008 р в урядовій "Российской газете" з'явилося інтерв'ю з В. Васильєвим, тодішнім головою

Комітету Держдуми з безпеки, нині лідером фракції "Єдиної Росії" в Держдумі, який сказав, що вони планують оформити пропозицію з приводу повернення такого роду регуляцій у вигляді законопроекту і найближчим часом внести до Держдуми [2] .

Як видається, рано чи пізно це питання буде вирішене позитивно і тоді буде корисний облік досвіду реалізації практики права ЗМІ на критику влади 90-х рр. XX ст. Оптимальним варіантом презентації та збереження цього досвіду є РЕКОМЕНДАЦІЇ за підсумками слухань 12 лютого 1997 "ЗМІ: критика влади і влада критики", підготовлені Судовою палатою з інформаційних спорів при Президенті РФ, Головним контрольним управлінням Президента РФ, Спілкою журналістів Росії.

Приклад з практики.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

за підсумками слухань 12 лютого 1997 року "ЗМІ: критика влади і влада критики" (підготовлені Судовою палатою з інформаційних спорів при Президенті Російської Федерації, Головним контрольним управлінням Президента Російської Федерації, Спілкою журналістів Росії)

 • 1. Учасники слухань висловили єдину думку, що Указ Президента Російської Федерації "Про заходи щодо зміцнення дисципліни в системі державної служби" № 810 від 6 червня 1996 року, в частині, спрямованої на створення нових відносин між державними органами влади та пресою при публікації критичних матеріалів , виконується незадовільно. Незважаючи на неодноразові випадки повного ігнорування керівниками цих органів критичних виступів преси, байдужості до оприлюднених у засобах масової інформації фактів порушення законів, незадоволення справедливих і правомірних скарг громадян, за вісім місяців з часу прийняття Указу жоден керівник, який порушує вимоги Указу, не був притягнутий до встановленої відповідальності.
 • 2. На слуханнях також зазначалося, що нерідко і засоби масової інформації під виглядом критичних виступів поширюють недостовірну інформацію, безпідставно ганьбить честь, гідність і ділову репутацію керівників. Огульно дискредитуються молоді державні інститути демократичної Росії. Непрофесійно, без знання справи висвітлюються складні соціальні, економічні, політичні та інші проблеми життя російського суспільства. Мають місце і публікації так званих "компроматів", заснованих на незаконно добутих або сфальсифікованих матеріалах. У цих ситуаціях засоби масової інформації стають розмінною монетою в зіткненні чиїхось корпоративних інтересів, використовуються для "вбивства репутації" опонентів, в інших непристойних цілях. Триває і неправомірне втручання преси в приватне життя громадян.
 • 3. Учасники слухань були єдині в думці, що треба негайно прийняти ряд організаційних та правових заходів, посилити просвітницьку діяльність, щоб налагодити принципово нові відносини керівників органів влади і преси, яка виступає з критичними матеріалами.

Механізм виконання Указу № 810 і, перш за все, встановленою ним відповідальності, має запрацювати на повну силу, забезпечуючи необхідну взаємодію влади і преси в наведенні порядку, зміцненні дисципліни в системі державної служби.

4. Допомогти справі може практика, при якій засоби масової інформації при публікаціях про порушення прав і свобод громадян, недотриманні законів будуть конкретно вказувати тих керівників, кому адресуються критичні матеріали, від кого чекають відповіді, сповіщати про це громадськість. Безадресні публікації призводять до положення, при якому багато відомств, їх керівники роблять вигляд, що їх це не стосується, що це відноситься до інших органів влади.

У пресі було б публікувати отримані відповіді, інформацію про прийняття конкретних заходів щодо усунення порушень закону, виправлення помилок. У випадках же тяганини, порушення встановлених Указом термінів, необхідно повідомляти про такі факти до Головного контрольного управління Президента РФ, органи прокуратури.

Вельми корисний був би в цій області і громадський контроль, представникам якого варто було б надавати місце на сторінках видань, на телеекрані.

5. Без уваги керівників органів державної влади не повинен залишатися жоден матеріал, що висвітлює факти порушення Конституції РФ, федеральних законів, Указів Президента РФ.

У зв'язку з цим особлива роль покладається на прес-служби органів виконавчої влади, які повинні брати на облік критичні виступи, готувати в термін матеріали для керівників, контролювати напрям відповідей у ЗМІ.

З огляду на важливе значення прес-служб центральних органів виконавчої влади у виконанні Указу № 810, було б корисним приступити до централізованої підготовці інструктивних матеріалів про роботу прес-служб з тим, щоб ці структури виступали не бар'єром на шляху журналістів до інформації, а справжнім посередником між пресою і владою.

Доцільно було б організувати підготовку відповідної інструкції Департаменту з культури та інформації Уряду РФ, з широкою участю представників самих прес-служб, з перспективою підготовки надалі Кодексу практичних правил для прес-служби.

 • 6. На слуханнях зверталася увага на те, що для журналістів, перш за все керівників засобів масової інформації, стадо проблемою додзвонитися до керівників органів державної влади. Склалося становище, при якому комунікації контролюються виключно секретарями, референтами, що не допускають контактів зі своїм "начальником" навіть за спеціальними телефонних мереж, незважаючи на нинішнє становище про використання цих мереж безпосередньо керівником державного органу.
 • 7. Необхідно звернути особливу увагу журналістів, що інформація, яка поширюється в пресі, може мати характер яких відомостей (фактів, обставин), або думок (оцінки, судження, аналіз і т.п.). При тому, зрозуміло, що в конкретній публікації можуть міститися і відомості, і думки. Відповідно до ст. 49 Закону про ЗМІ журналіст перед публікацією повинен перевіряти достовірність інформації, що поширюється і несе відповідальність за поширення недостовірних відомостей, що принижують честь, гідність і ділову репутацію громадянина, організацій, а також за публікації, що представляють неправомірне втручання в приватне життя. Винятки становлять лише випадки, перераховані в ст. 57 Закону про ЗМІ - якщо відомості одержано від інформаційних агентств, якщо вони є дослівним відтворенням фрагментів офіційних виступів посадових осіб державних органів, організацій і громадських об'єднань і т.п.

Ніякі інші посилання, в тому числі на чутки, "добре поінформовані джерела", припущення, отримані листи, здобуті незаконним шляхом "компромати", високий статус авторів відомостей, не звільняють журналістів, перш за все головних редакторів від відповідальності за поширення недостовірних відомостей (фактів, обставин), таких, що принижують честь, гідність і ділову репутацію громадянина або організації.

Слід мати на увазі, що інтерв'ю, яке представляє собою одну з форм поширення інформації, також не звільняє журналіста від вимог, встановлених статтями 49, 57 Закону про ЗМІ. У той же час учасники слухань зазначали, що діюча стаття 57 Закону про ЗМІ, охоплює не всі випадки, що зустрічаються на практиці, і може бути використана як бар'єр для поширення об'єктивної інформації.

Поширення думок, оцінок, суджень навіть самого неприємного властивості, але не містять за своєю формою порушень правових і етичних норм, являє собою реалізацію встановленої Конституцією РФ свободи думки і слова і не може бути поставлено в провину журналісту, в тому числі головного редактора видання.

Рекомендувати головним редакторам засобів масової інформації в спірних конкретних ситуаціях отримувати кваліфіковану юридичну допомогу з метою запобігання цивільних позовів, взаємних претензій з владними структурами і поява інших небажаних соціальних конфліктів.

 • 8. З огляду на нерозуміння, а значить, і невиконання багатьма журналістами та керівниками ЗМІ ряду принципових положень Закону РФ "Про засоби масової інформації", зокрема, закріплених в ст. 49, 51, 57, а також загальну потребу журналістської спільноти в чіткій регламентації його професійної діяльності, слід було б приступити до підготовки Кодексів практичних правил в сфері телебачення, газетної справи, інших областях ЗМІ, з урахуванням наявного Кодексу професійної етики російських журналістів, для чого створити робочу групу на базі факультету журналістики МГУ. Після підготовки до i червня 1997 р проектів таких Кодексів обговорити їх у журналістських колективах і рекомендувати їх прийняття і виконання всіма редакціями ЗМІ.
 • 9. У Кодексі практичних правил в пресі реалізувати норми професійної етики журналіста, в тому числі неприпустимість використання в публікаціях ненормативної лексики, огульного і вульгарного осміювання армії і органів внутрішніх справ (міліції), приниження жінок, порушення моральних інтересів дитинства і юнацтва, ігнорування принципу рівноправності чоловіків і жінок, зневажливого ставлення до національного рівноправності, публікації непрофесійно проведених соціологічних опитувань, ненауково сформованих рейтингів, гріхів проти культури, смакування фактів з приватного життя і т.п.
 • 10. Великим злом у відносинах "критики влади" і "влади критики" стали виступи в ЗМІ так званих "телеадвокатов", коли без дозволу слідчого адвокати, які захищають обвинувачених у конкретних кримінальних справах, викладають конкретні матеріали справи, даючи їм свої оцінки з метою позитивно налаштувати громадську думку щодо своїх підзахисних, чинити тиск на правосуддя.

Крім порушення правових та етичних норм, такими адвокатами формується ще й одностороння оцінка даної справи, оскільки слідчі позбавлені на етапі попереднього слідства можливості висловлювати свої оцінки і вважають неприпустимим публічне обговорення результатів ще не закінченого розслідування.

Конкретні матеріали розслідуваних кримінальних справ можуть розголошуватися і поширюватися журналістами, іншими особами при дотриманні вимог закону, у встановлених випадках лише з дозволу відповідних прокурорів і слідчих, і в певних ними обсягах.

 • 11. Учасники слухань дійшли висновку, що підвищення правової культури журналістів стало однією з умов подальшого розвитку російського суспільства, так як на практиці владні структури нерідко стикаються з незнанням журналістами елементарних правових вимог, що регулюють ставлення влади і преси, з неписьменними запитами інформації і т. п.
 • 12. Слід вельми критично поставитися до гонитви багатьох видань, під приводом економічно тяжкого становища, за комерційним успіхом за рахунок якості, професіоналізму видань.

Учасники слухань не поділяють позицію висловлену деякими журналістами, що важке економічне становище преси виправдовує зниження моральних вимог при підготовці до публікації матеріалів. Практика замовних статей, в тих випадках, коли ці статті служать недобросовісної конкуренції, лобістським інтересам і т.п., заслуговує на осуд.

13. У слуханнях були обговорені далеко не всі проблеми, які виникають при виконанні Указу № 810. Зокрема, була висловлена необхідність коригування в Указі термінів реагування органів влади на критичні виступи, висувалися пропозиції про деякі доповнення і зміни в законодавстві про ЗМІ, по- як і раніше наголошувалося на необхідності розробити чіткий механізм реалізації Закону "Про державну підтримку засобів масової інформації та книговидання Російської Федерації" і ряд інших.

Разом з тим висловлювалось сподівання, що ці Рекомендації, які акумулюють думки учасників слухань, допоможуть у вирішенні деяких конкретних питань, послужать справі просування Росії до настільки необхідним цивілізованим відносинам преси та влади в сучасних умовах.

Приклад з практики. Відносини преси та влади неодноразово висвітлювалися в ЗМІ. Одним з таких прикладів може слугувати стаття в газеті "Известия" від 04.02.2013 р

"Свобода ЗМІ краще, ніж несвобода ЗМІ"

Прес-секретар глави уряду Наталія Тімакова, мабуть, думає інакше. Минулого тижня пані Тімакова заявила на одному із засідань в Білому домі в присутності численних державних службовців, що негайно ініціює перевірку із залученням спецслужб фактів доступу журналістів газети "Известия" службового листування чиновників.

Нібито в уряді незадоволені випадками, коли інформація з листування між різними міністерствами і відомствами з адміністрацією президента і прем'єр-міністра стає надбанням громадськості у вигляді публікацій в нашому виданні.

- Останнім часом газета "Известия" демонструє підозрілу обізнаність саме в службовому листуванні. Обурює не факт роботи журналістів, чи не джерела, обурює саме те, що робочі документи, які адресовані президенту, прем'єр-міністру, віце-прем'єрам, виявляються в газеті часто раніше, ніж у них на столах, - пояснила свою позицію Наталія Тімакова.

Напевно кожен поважаючий себе видання вважатиме за честь настільки приємну оцінку своєї діяльності. І претензії Наталія Тімакова, точніше, побоювання теж очевидні. "Свобода краще, ніж несвобода", як справедливо зауважив одного разу нинішній глава кабінету міністрів, і цілком можливо, витік інформації в обхід офіційних каналів зачіпає професійні якості держслужбовців з прес-служби уряду. Разом з тим Дмитро Медведєв напевно не стане заперечувати і іншу незаперечну істину, що правда краще, ніж неправда.

"Известия" - не глянцева або бульварна преса; вони ніколи не втручаються в приватне життя держчиновників, якщо, звичайно, це не стосується їх питаннях корупційних взаємин.

Але виробничий процес міністерств і відомств не може бути секретом, якщо, зрозуміло, це не інформація, яка становить державну таємницю. Або інсайд, публікація якого може негативно позначитися на економіці країни.

Напевно, багато хто публікації "Известий" не до вподоби прем'єр-міністру, віце-прем'єрам і іншим членам уряду. Але в них немає замовний хули. Як немає і відданих запобігань, захоплених поцілунків, які (судячи з іншим гучним словами Дмитра Медведєва про свою повагу незалежної преси, тому що вона "ніколи нічого нікому не лиже") ненависні чолі уряду.

Що ж стосується справедливого аудиту творчості будь-якого видання, існує лише один критерій: правда в ньому або брехня. Якщо в газеті опублікована правда, не так важливо, як журналісти її здобули. Правді не потрібен штамп канцелярії. Зі штампом канцелярії правда - брехня. Навіть якщо це канцелярія Відкритого уряду.

Суть не в тому, що Наталія Тімакова замість внутрішнього розслідування обіцяє залучити для цього спецслужби. Хоча дуже актуально виглядала б з боку сцена, як силовики в масках вивертають навиворіт шафи зі скелетами чиновників або вивчають пронизливе вміст їх акаунтів в соціальних мережах. Суть в тому, що прес-секретар вимагає розслідування публікацій саме в "Известиях", в той час як практично всі суспільно-політичні та ділові видання країни працюють з інформацією з джерел в кабінеті міністрів. А це схоже вже на розправу з неугодними. На змову проти правди.

Не один рік ЗМІ публікують статті за даними "джерел в уряді", але до сих пір жоден з таких ексклюзивів чомусь не викликав неприйняття у пані Тімакова. Що ж трапилося? Нинішні її ескапади - турбота про державу або якась особиста неприязнь? Або допомогу дружнім виданням в конкурентній боротьбі з нами?

"Известия" виходять вже майже століття. Доля видання нерозривно пов'язана з історією країни. На своєму довгому віку воно побачив багато. І багатьох. Мудрих редакторів, талановитих журналістів. Завзятих і не дуже чиновників. Одних уже немає, а ті далеко. А в газеті і раніше з новин роблять "Известия".

Редакція

Авторське право на інтерв'ю з представником влади. Як відомо, авторське право виникає внаслідок створення і використання творів науки, літератури і мистецтва. Той текст, який виходить з під пера журналіста або співробітника піар-служби органу влади (прес-реліз), в авторсько-правовому сенсі набуває значення авторського твору.

З одного боку, співробітник PR-служби або журналіст, будучи автором своїх творів, в силу цього отримує певні права, закріплені в ст. Тисяча двісті п'ятьдесят-п'ять ГК РФ.

Поряд з цим ряд прав виникає і у органу влади і редакції ЗМІ, де вони працюють. Зокрема такі закріплені в ст. 1295 ЦК України "Службовий твір". З іншого - за винятком ряду випадків, орган влади, співробітник його PR-служби, журналіст, редакція ЗМІ, не має права використовувати твір іншої особи без його дозволу.

У цьому контексті важливе значення набуває питання: кому має належати авторське право на інтерв'ю з представником влади? З одного боку, інтерв'ю зазвичай читають не тому, що інтерв'юером був, нехай навіть іменитий журналіст, а тому, що на запитання відповідав, наприклад, член обласного уряду або мер міста, де живуть читачі даного видання. Однак при цьому автором такого матеріалу вважається тільки журналіст. Подібна традиція склалася не тільки в російському праві, але і в зарубіжному. Пояснюється вона тим, що робота журналіста над інтерв'ю носить творчий характер: він придумує і продумує питання, обробляє відповіді інтерв'юйованого. Тому авторські права повинні належати журналістові або редакції ЗМІ (в разі службового твору). Тільки журналіст може розраховувати на гонорар або іншу винагороду за публікацію інтерв'ю. З цього випливає і те, що беруть інтерв'ю нс має права обмежувати будь б то не було чином поширення цього інтерв'ю в ЗМІ, не має права на його відкликання з публікації. Журналісту ж такого роду права надані. Зокрема, журналіст може, користуючись нормою ч. 1 ст. 42 Закону про ЗМІ, зняти свій підпис під інтерв'ю, зміст якого, на його думку, було спотворено в процесі редакційної підготовки, або заборонити або іншим чином домовитися про умови та характер його використання.

Це пояснюється тим, що журналіст несе відповідальність власним ім'ям і репутацією за відповідність дійсності будь-якого повідомлення і справедливість всякого судження за умови, що вони були поширені за його підписом, під його псевдонімом або анонімно, але з його відома і згоди.

Погоджуючись на інтерв'ю, співробітник органу влади і управління має право попросити про "авторизації" своїх висловлювань, якщо в них повідомляється щось раніше публіці невідоме. Журналіст зобов'язаний це прохання задовольнити (п. 3 ст. 49 Закону про ЗМІ), тобто дати на звірку текст інтерв'ю перед його публікацією. Крім того, журналіст зобов'язаний зберігати конфіденційність отриманої в ході інтерв'ю певної службової інформації (п. 4 ст. 49 Закону про ЗМІ), але прохання про заборону на поширення такої інформації, очевидно, повинна надходити одночасно з отриманням самої інформації, а не в подальшому. При цьому отримання згоди па публікацію або зміни відповідей на випадок, якщо беруть інтерв'ю раптом змінить свою точку зору або захоче по-іншому викласти свою позицію, з боку журналіста не потрібно. Інша справа, якщо інтерв'юер внесе в текст відповідей свої думки. Якщо в результаті буде завдано шкоди честі, гідності, ділової репутації співробітника органу влади і управління, він має право пред'явити претензії журналісту і редакції ЗМІ.

Перешкоджання професійній діяльності журналіста. Створення перешкод здійсненню законних прав журналіста утворює собою окремий склад злочину. Кримінальний кодекс РФ (ст. 144) говорить про відповідальність за "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів шляхом примусу їх до поширення або до відмови від поширення інформації". Судова практика показує, що в 2009 р ст. 144 КК було засуджено всього три, а в 2010 р - жодної людини. Одна з причин цього в тому, що злочини проти журналістів важко розкривати. Навіть в разі затримання підозрюваного дуже складно буває довести, що злочин скоєно їм саме в зв'язку з професійною діяльністю журналіста. Як результат, в більшості таких випадків кримінальні справи порушуються за більш загальним статтями про злочини проти особистості (ст. 105-119 КК), а не по ст. 144 КК РФ.

Однак виключення з такого роду практики все-таки трапляються. Наприклад, в 2006 р саме по ст. 144 КК РФ був засуджений до 10 місяців позбавлення волі умовно і позбавлення права займати державні посади протягом одного року тодішній голова Комітету з інформаційної та національної політики Республіки Алтай пан К. Справа була порушена прокуратурою за зверненням головних редакторів державних газет "Зірка Алтаю" і "Алтайдин Чолмони" до своїх засновникам - Державним зборам і Уряду Республіки Алтай. Вони просили припинити спроби голови Комітету ввести цензуру в цих виданнях. Зокрема, їм заборонялося публікувати матеріали про діяльність ряду депутатів республіки, від них вимагали розміщувати виключно позитивні матеріали про діяльність колишнього на той час голови Республіки Алтай М. Лапшина. Якщо редактори відмовлялися виконувати ці вказівки, К. шантажував змінами умов укладених з ними трудових договорів. Гірничо-Алтайський міський суд визнав К. винним у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів з використанням службового становища (ч. 2 ст. 144 КК РФ). Вирок був оскаржений у Верховному суді Республіки Алтай, який залишив скаргу без задоволення. Рішення вступило в законну силу.

Для того, щоб журналісти, які працюють в ЗМІ, мали можливість вільно збирати і поширювати інформацію, їх професійні права не повинні порушуватися. Під утиском свободи масової інформації розуміється перешкоджання з боку громадян, посадових осіб або державних органів і організацій, громадських об'єднань законній діяльності засновників редакцій, видавців, розповсюджувачів продукції ЗМІ, а також журналістів (ст. 58 Закону про ЗМІ). У Законі про ЗМІ перераховані деякі форми утисків свободи масової інформації: здійснення цензури, втручання в діяльність і порушення професійної самостійності редакції, порушення прав журналіста, встановлення обмежень па контакти з журналістом і передачу йому інформації і т.п. За порушення прав журналістів передбачена дисциплінарна, адміністративна або кримінальна відповідальність. Найнебезпечніша форма обмеження прав журналістів - примушення до поширення або відмови від поширення інформації - тягне за собою відповідальність за вже згаданою ст. 144 КК РФ.

Федеральний закон від 7 грудня 2011 року № 420-ФЗ доповнив ст. 144 КК частиною третьою, якою передбачено відповідальність за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів шляхом примусу їх до поширення або відмови від поширення інформації, якщо зазначені дії пов'язані із насильством над журналістом або його близькими або з пошкодженням чи знищенням їх майна, а так само з погрозою застосування насильства.

Дане доповнення закону було ініційовано Радою при Президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини, Президент дану ініціативу підтримав і це стало законом. А саме, ч. 3 ст. 144 КК, яка перевела перешкоджання законній діяльності журналістів в розряд тяжких злочинів, їх тепер розслідує Слідчий комітет, за це передбачено жорстке покарання - до шести років в'язниці [3] .

В основному складі цього злочину (ч. 1), який залишився незмінним, йдеться про перешкоджання законній професійній діяльності журналіста шляхом його примусу до поширення або до відмови від поширення інформації. Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони є спосіб вчинення злочину, який полягає в примусі журналіста. Примус в даному випадку полягає в фізичному або психічному впливі на журналіста з метою змінити його поведінку.

Правове регулювання рекламної діяльності. Відповідно до ст. 36 Закону про ЗМІ "Поширення реклами в засобах масової інформації здійснюється в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації про політичну рекламу". Основним в цьому ряду є Федеральний закон від 13 березня 2006 № 38-Φ3 "Про рекламу" (Закон про рекламу). Реклама в ньому визначається як "інформація, поширена будь-яким способом, в будь-якій формі і з використанням будь-яких засобів, адресована невизначеному колу осіб та спрямована на привернення уваги до об'єкта рекламування, формування або підтримка інтересу до нього і його просування на ринку" (ст. 2 ).

Дещо спрощуючи, можна сказати, що предмет Закону про рекламу утворюють відносини з приводу реклами, що носить підприємницький характер. У нього, наприклад, не входять відносини з приводу "повідомлень органів державної влади, інших державних органів, повідомлень органів місцевого самоврядування, повідомлень муніципальних органів, які не входять до структури органів місцевого самоврядування, якщо такі повідомлення не містять відомостей рекламного характеру і нс є соціальною рекламою "(п. 4 ч. 2 ст. 2). Відносини з приводу поширення

в ЗМІ політичної реклами, в тому числі передвиборної агітації та агітацію з питань референдуму, Закон про рекламу також нс регулює.

Основними суб'єктами (учасниками) рекламної діяльності , відповідно до Закону про рекламу, є:

 • рекламодавець - виробник або продавець товару або інше визначило об'єкт рекламування і (або) зміст реклами особа;
 • виробник реклами - особа, яка здійснює повністю або частково приведення інформації в готову для розповсюдження у вигляді реклами форму;
 • рекламораспространитель - особа, яка здійснює розповсюдження реклами будь-яким способом, в будь-якій формі і з використанням будь-яких засобів;
 • споживачі реклами - особи, на привернення уваги яких до об'єкта рекламування спрямована реклама;
 • антимонопольний орган - федеральний антимонопольний орган і його територіальні органи.

Важливо підкреслити, що відповідно до ст. 38 Закону про рекламу, відповідальність рекламодавця, виробників реклами та рекламораспространителя, зокрема, перед споживачами реклами чітко розмежована за критерієм вини за скоєне. Відповідальність рекламораспространителя (зокрема, ЗМІ) передбачена за порушення вимог норм Закону про рекламу, перерахованих в п. 7 ст. 38 Закону про рекламу. В основному ці норми стосуються часу, місця і засобів розміщення реклами.

Відповідальність суб'єктів рекламної діяльності зазвичай виникає з приводу так званої неналежної реклами, тобто такий, в якій допущені порушення встановлених законодавством вимог до її змісту, часу, місця і способу розповсюдження (недобросовісна, недостовірна).

Недобросовісної , наприклад, визнається реклама, яка ганьбить честь, гідність чи ділову репутацію особи, в тому числі конкурента.

Недостовірної визнається реклама, яка, як приклад, містить не відповідають дійсності відомості про права на використання офіційних державних символів (прапорів, гербів, гімнів) і символів міжнародних організацій або про офіційне або суспільному визнанні, про отримання медалей, призів, дипломів або інших нагород.

Відповідно до норми п. 4 ст. 5 Закону про рекламу реклама не повинна спонукати до здійснення протиправних дій, а також закликати до насильства і жорстокості.

Також в рекламі не допускається вказівка на те, що об'єкт рекламування схвалюється органами державної влади або органами місцевого самоврядування або їх посадовими особами. Крім того в рекламі не допускається використання лайливих слів, непристойних і образливих образів, порівнянь і виразів, в тому числі щодо статі, раси, національності, професії, соціальної категорії, віку, мови людини і громадянина, офіційних державних символів (прапорів, гербів, гімнів), релігійних символів, об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури) народів Російської Федерації, а також об'єктів культурної спадщини, включених до Списку всесвітньої спадщини.

Не допускається розміщення реклами інформаційної продукції, що підлягає класифікації згідно з вимогами Федерального закону від 29 грудня 2010 року № 436-Φ3 "Про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їх здоров'ю та розвитку", без вказівки категорії даної інформаційної продукції.

Важливим видом реклами є соціальна реклама , що представляє собою "інформацію, поширювану будь-яким способом, в будь-якій формі і з використанням будь-яких засобів, адресовану невизначеному колу осіб і спрямовану на досягнення благодійних та інших суспільно корисних цілей, а також забезпечення інтересів держави" (π. 11 ст. 3).

Закон про рекламу диференціює правовий режим рекламної інформації в залежності від тих чи інших форм її поширення. Встановивши певні "правила гри" на російському рекламному просторі, російське законодавство закріплює порядок і систему органів, покликаних здійснювати державний контроль і саморегулювання рекламної діяльності.

Від імені держави контроль за дотриманням законодавства РФ про рекламу в даний час здійснюють в межах своєї компетенції антимонопольний орган - Федеральна антимонопольна служба (ФАС РФ) і її територіальні підрозділи.

Відповідно до ст. 33 Закону про рекламу ФАС РФ здійснює в межах своїх повноважень державний нагляд за дотриманням законодавства РФ про рекламу, в тому числі попереджає, виявляє і припиняє порушення фізичними або юридичними особами законодавства РФ про рекламу, а також збуджує і розглядає справи за ознаками порушення законодавства РФ про рекламі.

Закон про рекламу (ст. 32) закріплює також окремі правомочності органів саморегулювання рекламної діяльності.

У грудні 2002 р найбільші журналістські об'єднання, а також асоціації рекламних агентств і рекламодавців Росії підписали спільний документ - Російський рекламний кодекс . У ньому вони встановили для себе ряд обмежень і зобов'язань в зв'язку з тим, що в суспільстві посилюється невдоволення нав'язливістю і якістю реклами. Кодекс спрямований на формування цивілізованого ринку реклами і розвиток здорової конкуренції. Він створений на базі Міжнародного Кодексу рекламної діяльності з урахуванням етичних норм і культурно-історичних традицій Росії.

На базі цього Кодексу Рада Асоціацій Медійної Індустрії (САМІ) в березні 2004 р сформував з представників основних організацій, що об'єднують рекламне співтовариство Росії (Асоціація комунікаційних агентств Росії, Асоціація рекламодавців; РосБренд), медіаіндустрії (НЛТ, Медіасоюз), товариства споживачів і інших Громадську комісію з етики та сумлінності в рекламі.

Метою Комісії стало створення можливості для вироблення індустріальних норм в області рекламної етики та сумлінності, створення загальної площадки для взаємного узгодження інтересів всіх учасників ринку реклами і її споживачів. Громадська комісія з етики та сумлінності в рекламі протягом ряду років успішно виконувала функції санітара "рекламного лісу". 12 березня 2012 р відбулося підписання російського Кодексу практики реклами та маркетингових комунікацій , ініціаторами підготовки якого виступили Некомерційне партнерство Співдружність виробників фірмових торговельних марок "РусБренд" і Асоціація комунікаційних агентств Росії (АКАР).

Метою даного Кодексу є формування високих етичних стандартів рекламної діяльності та їх дотримання всіма учасниками рекламного процесу. За словами президента АКАР С. Коптєва, Кодекс стане основним документом при формуванні ефективної системи саморегулювання рекламної галузі та стимулом для прийняття необхідних самообмежень її учасниками.

 • [1] Указ Президента РФ "Про заходи щодо зміцнення дисципліни в системі державної служби" від 6 червня 1996 (див .: Відомості Верховної Ради України, 1996, № 24, ст. 2868). Редакція даного Указу від 27.06.2000 № 1192 не публікувати (!).
 • [2] Див. про це: Козлова Н. Після прочитання не спалювати! Прокурорів зобов'яжуть вивчати критичні статті. І вживати заходів // Російська газета. 2008. 10 Жовтня .; Глісков А. Реакція влади на критику в пресі: право чи обов'язок // Законодавство і практика ЗМІ. 1999. № 4.
 • [3] Президент підписав закон про кримінальну відповідальність за насильство над журналістами. URL: asozd2.duma.gov.ru (дата звернення: 24.04.2013).
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук