Довірче управління грошовими коштами та іншим майном за договором з фізичними та юридичними особами

Договір довірчого управління майном - угода. Відповідно до ЦК РФ є гл. 53 "Довірче управління майном".

Відносно кредитних організацій немає жодних обмежень.

За договором довірчого управління майном одна сторона (засновник управління) передає другій стороні (довірчому керуючому) на певний строк майно в довірче управління, а інша сторона зобов'язується здійснювати управління цим майном в інтересах засновника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).

Передача майна в довірче управління не тягне переходу права власності на нього до довірчого керуючого.

Здійснюючи довірче управління майном, довірчий керуючий має право вчиняти щодо цього майна відповідно до договору довірчого управління будь-які юридичні і фактичні дії в інтересах вигодонабувача.

Закон або договір можуть передбачати обмеження щодо окремих дій з довірчого управління майном.

Угоди з переданим у довірче управління майном довірчий керуючий здійснює від свого імені, вказуючи при цьому, що він діє в якості такого керуючого. Ця умова вважається дотриманою, якщо при вчиненні дій, які не потребують письмового оформлення, інша сторона поінформована про їх вчинення довірчим керуючим в цій якості, а в письмових документах після імені або найменування довірчого керуючого зроблена позначка "Д.У.".

При відсутності вказівки про дію довірчого керуючого в цій якості довірчий керуючий зобов'язується перед третіми особами особисто і відповідає перед ними тільки належним йому майном.

Надання в оренду фізичним і юридичним особам спеціальних приміщень чи що у них сейфів для зберігання документів і цінностей

Поняття оренди банківського сейфа або приміщення

Ця послуга кредитної організації вказана в ч. 3 ст. 5 Закону про банки. Неясно, чому законодавець відносить даний вид діяльності кредитної організації не до банківських операцій, а до угод кредитної організації, хоча такий вид діяльності дозволений саме кредитним організаціям, якщо мова йде не про звичайний зберіганні в сейфі, а про зберігання саме в банку, банківському сейфі. Досить подивитися на формулювання статей у Цивільному кодексі України. Так, в ст. 921 "Зберігання цінностей у банку" визначено:

"1. Банк може приймати на зберігання цінні папери, дорогоцінні метали і камені, інші дорогоцінні речі та інші цінності, в тому числі документи.

2. Укладення договору зберігання цінностей у банку засвідчується видачею банком поклажодавцеві іменного збереженій документа, пред'явлення якого є підставою для видачі збережених цінностей поклажодавцеві ".

Далі в ст. 922 "Зберігання цінностей в індивідуальному банківському сейфі" передбачено:

"1. Договором зберігання цінностей у банку може бути передбачено їх зберігання з використанням поклажодавцем (клієнтом) або з наданням йому охороняється банком індивідуального банківського сейфа (осередки сейфа, ізольованого приміщення в банку).

За договором зберігання цінностей в індивідуальному банківському сейфі клієнту надається право самому поміщати цінності в сейф і вилучати їх з сейфа, для чого йому повинні бути видані ключ від сейфа, картка, що дозволяє ідентифікувати клієнта, або інший знак або документ, що засвідчують право клієнта на доступ до сейфу і його вмісту.

Умовами договору може бути передбачено право клієнта працювати у банку з цінностями, збереженими в індивідуальному сейфі.

  • 2. За договором зберігання цінностей у банку з використанням клієнтом індивідуального банківського сейфа банк приймає від клієнта цінності, які повинні зберігатися в сейфі, здійснює контроль за їх приміщенням клієнтом у сейф і вилученням із сейфа і після вилучення повертає їх клієнту.
  • 3. За договором зберігання цінностей у банку з наданням клієнту індивідуального банківського сейфа банк забезпечує клієнтові можливість приміщення цінностей в сейф та вилучення їх із сейфа поза чийогось контролю, в тому числі і з боку банку.

Банк зобов'язаний здійснювати контроль за доступом в приміщення, де знаходиться наданий клієнту сейф.

Якщо договором зберігання цінностей у банку з наданням клієнту індивідуального банківського сейфа не передбачено інше, банк звільняється від відповідальності за незбереження вмісту сейфа, якщо доведе, що за умовами зберігання доступ кого-небудь до сейфа без відома клієнта був неможливий або став можливим внаслідок непереборної сили.

4. До договору про надання банківського сейфа в користування іншій особі без відповідальності банку за вміст сейфа застосовуються правила цього Кодексу про договір оренди ".

Як ми бачимо, в тексті статей акцентується увага на тому, що такий вид спеціальної послуги надається саме банком. А в чому суть цієї спеціальної послуги? У тому, що її надає не хто-небудь, а банк.

Адже, як уже говорилося, банківська операція - це технологія, яку здійснює кредитна організація в цілях збереження і (або) примноження грошей, в тому числі для клієнта. В даному випадку кредитна організація повинна застосувати певну технологію, яка гарантуватиме збереження грошей свого клієнта, - банківську операцію із забезпечення зберігання грошей. І за фактом кредитні організації таку технологію застосовують. Але вона регламентована її внутрішніми документами, а не банківськими законами і нормативними актами Банку Росії. Банк Росії нс регулює цю технологію як банківську операцію.

Така діяльність, як банківська, дозволена тільки кредитним організаціям, оскільки поняття "кредитна організація" використовується в ст. 921 і 922 ГК РФ. А ми вже знаємо, що згідно з ч. 1 ст. 1 Закону про банки банківська ліцензія - необхідний ознака кредитної організації, і відповідно, вона видається тільки на проведення банківських операцій. Виходить, що дана угода може проводитися кредитною організацією, якщо у неї є взагалі банківська ліцензія, тобто якщо юридична особа, яка надає такі послуги, є кредитною організацією. Тому закон міг би віднести дану банківську діяльність до категорії банківських операцій. За чомусь цього не зроблено. І все ж питання це не однозначний. Інші організації теж можуть надавати сейфи в оренду, але тоді це вже не буде охоплюватися нормами ст. 921 і 922 ГК РФ.

У Законі про банки даний вид діяльності кредитної організації поміщений в ч. 3 ст. 5 і позначений як угода.

Види оренди банківського сейфа

У літературі зазначається, що: "Стаття 922 Цивільного кодексу РФ пропонує дві договірні конструкції для оформлення відносин, що виникають під час розміщення цінностей у банківському сейфі, - договір зберігання і договір оренди. Вибір тієї чи іншої конструкції визначається наявністю контролю з боку банку за приміщенням речей в індивідуальний сейф " [1] .

Банк може приймати на зберігання цінні папери, дорогоцінні метали і камені, інші дорогоцінні речі та інші цінності, в тому числі документи.

Відповідно до банківським і цивільним законодавством арешт на цінності юридичних і фізичних осіб, що знаходяться на зберіганні в кредитній організації, може бути накладено тільки судом, арбітражним судом, суддею, а також постановою органів попереднього слідства при наявності судового рішення. Стягнення на ці цінності може бути звернено тільки на підставі відповідних виконавчих документів. Конфіскуються вони тільки за що набрало законної сили вироком суду (ст. 27 Закону про банки).

Договір БЕЗОПЛАТНО і публічний .

У ст. 922 ГК РФ передбачаються три види зберігання цінностей в індивідуальному банківському сейфі.

Перший вид (п. 1 ст. 922 ЦК України). Клієнту надається можливість самому поміщати цінності в сейф і вилучати їх звідти. У цьому випадку банк контролює дії клієнта і несе відповідальність за збереження цінностей в разі провини працівників банку, якщо неналежний контроль з їх боку став причиною втрати або пошкодження цінностей (п. 2 ст. 922 ЦК України).

Другий вид (п. 1 ст. 922 ЦК України). Клієнт використовує наданий банком і охороняється їм індивідуальний сейф або осередок сейфа або ізольоване приміщення в банку. Банк зі свого боку бере від клієнта відповідні цінності і в обумовлений термін повертає їх клієнту і несе повну відповідальність за їх збереження.

Третій вид (і. 3 ст. 922 ЦК України). Клієнту надається можливість приміщення цінностей в сейф та вилучення їх без контролю банку, який відповідає тільки за те, щоб доступ кого-небудь до сейфа без відома клієнта був неможливий, але не відповідає за схоронність вмісту сейфа. У цьому варіанті до договору про надання банківського сейфа в користування іншій особі без відповідальності банку за вміст сейфа застосовуються правила ГК РФ про договір оренди (гл. 34 ГК РФ).

  • [1] Гаряева Е. Ю. Приміщення цінностей в банківську комірку: практичні проблеми застосування ст. 922 ГК РФ // Банківська право. 2012. № 1. С. 69-72; СПС "КонсультантПлюс".
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >