СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВА

В результаті вивчення глави 2 студент повинен:

знати

 • • види і стадії готовності продукції;
 • • методи обліку продукції;
 • • систему вартісних показників продукції;
 • • поняття "якість" і показники якості продукції;
 • • статистичні методи контролю якості продукції;
 • • типи виробництва та принципи організації виробничого процесу;

вміти

 • • визначати різні види продукції: валову, відвантажену, товарну, реалізовану;
 • • розраховувати коефіцієнти реалізації, відвантаження, товарності і інші показники;
 • • визначати основні параметри якості;
 • • розрізняти основні типи і принципи організації виробничого процесу;

володіти

 • • навичками розрахунку вартісних показників виробництва і реалізації продукції;
 • • індексним методом при аналізі динаміки обсягів виробництва і реалізації продукції.

Поняття продукції. Види і стадії готовності продукції

Результатом виробничої діяльності підприємства є її продукція, під якою розуміється сукупність матеріальних благ і виробничих послуг, вироблених підприємством в результаті господарської діяльності. Таким чином, продукція може бути виражена у формі продукту (товару) та послуг (робіт).

Продукт - це виріб, що отримується з вихідної сировини і матеріалів таким технологічним способом, в результаті якого властивості вихідного матеріалу зникають, а продукт набуває самостійну цінність.

Послуга - це вид діяльності, результат якої не має конкретної натурально-речової форми і здійснюється виробником на замовлення споживача. В результаті надання послуги не виникає нового матеріального предмета, і споживач зазнає змін - фізичного стану, а також економічної і соціальної спрямованості. Послуги можуть бути виробничого і невиробничого характеру. До виробничих послуг відносяться: ремонт металевих виробів, взуття, одягу, меблів і т.п. До послуг невиробничого призначення відносять перукарні, медичні послуги і т.п.

Продукція підприємства - це корисний результат його виробничої діяльності. Тому шлюб і непридатні для використання за прямим призначенням вироби, навіть якщо вони реалізуються споживачам, не включаються до складу продукції.

Якщо ремонт виробів промислового походження проводиться на даному підприємстві з боку зовнішніх організацій, то його обсяг включається в загальний обсяг продукції. Ремонт власного обладнання враховується в загальному обсязі продукції, що випускається в тому випадку, якщо він є капітальним. Поточний ремонт власного обладнання здійснюється за рахунок витрат виробництва того періоду, коли такий ремонт був проведений, тому до складу продукції не включається.

Продукти праці за ступенем готовності можуть бути наступних видів: готові вироби, напівфабрикати і незавершене виробництво, сировину.

Готові вироби - продукція, повністю закінчена обробкою в межах підприємства, відповідна ГОСТам та технічним умовам, в необхідних випадках упакована, здана на склад готової продукції або замовнику і забезпечена достатньою документацією, що засвідчує її якість.

Напівфабрикати - вироби, які згідно з технологічним процесом повинні бути додатково оброблені в іншому підрозділі даного підприємства або за його межами. Однак зауважимо, що поняття "готові вироби" і "напівфабрикати" мають значення лише з точки зору даного підприємства. Для іншого підприємства ці "готові вироби" або "напівфабрикати" можуть бути сировиною або матеріалами.

Незавершене виробництво - такі вироби, які в даний момент ще не закінчені виробництвом в тому чи іншому підрозділі підприємства, тобто вироби, що знаходяться на різних стадіях виробничого процесу.

Таким чином, різниця між напівфабрикатами і незавершеним виробництвом полягає в тому, що напівфабрикати є продуктами, закінченими обробкою в тому чи іншому підрозділі, а незавершене виробництво являє собою сукупність продуктів, ще не закінчених обробкою в окремих підрозділах, а також продукцію, що знаходиться в процесі складання .

Сировина - це не піддався обробці предмет праці, продукт добувної промисловості.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >