Фактори зниження собівартості продукції

Завершальним етапом аналізу собівартості і витрат є пошук шляхів поліпшення даних показників на підприємстві, так як це дозволяє збільшити ефективність вкладених капіталів, а отже, підвищити їх віддачу в інтересах власника.

Можна виділити зовнішні і внутрішні чинники, що впливають на собівартість.

Зовнішні чинники - це зміна цін і тарифів (наприклад, на енергоресурси і сировину), обов'язкових внесків і відрахувань (наприклад, податків і зборів, державних мит та ін.), Процентних ставок по кредитах, вплив методів антимонопольного регулювання і т.п. Однак, як показує логіка економічного розвитку нашої держави, в рідкісних випадках ці зміни працюють на користь підприємства. Так, з 1 січня 2011 року відрахування до позабюджетних фондів були збільшені з 26 до 34% фонду оплати праці, що досить сильно вплинуло на зростання собівартості продукції і робіт у всіх галузях народного господарства.

У зв'язку з цим менеджмент підприємств повинен більше орієнтуватися на внутрішні чинники економії витрат. До внутрішніх факторів відносяться: зростання продуктивності праці, підвищення віддачі активів підприємства (основних фондів і оборотних коштів), зниження матеріаломісткості продукції, усунення втрат робочого часу і втрат від шлюбу, встановлення жорстких нормативів для загальногосподарських і управлінських витрат (транспортні витрати, витрати на мобільний зв'язок, відрядження, канцелярські та ін.). Як показує практика роботи фінансових і економічних служб, особливо в умовах кризи, всі ці заходи дозволяють досить істотно зменшити собівартість продукції (робіт, послуг), а отже, підвищити прибуток і рентабельність підприємств.

Розглянемо методику розрахунку впливу ряду факторів на зміну собівартості продукції на конкретному прикладі.

ПРИКЛАД 6.4

На основі даних, представлених в таблиці, необхідно визначити планову собівартість і планові витрати на карбованець товарної продукції і визначити вплив на собівартість продукції: а) продуктивності праці; б) обсягу виробництва; в) норм і цін на матеріальні ресурси.

Показники роботи підприємства в звітному році і планований приріст на наступний рік

№ п / п

показник

значення

Зміна на наступний рік,%

1

Обсяг товарної продукції (j) q), тис. руб.

30 000

+ 15

2

Собівартість товарної продукції (г / - /), тис. Руб.

24 000

-

3

Заробітна плата з відрахуваннями в соціальні фонди (311), тис. Руб.

4800

-

4

Матеріальні ресурси (МР), тис. Руб.

6000

5

Продуктивність праці ( W ), тис. Руб.

+ 10

6

Середня заробітна плата (!!! т), тис. Руб.

+8

7

Частка умовно-постійних витрат в собівартості продукції ( d упр),%

50,0

-

8

Норма витрат матеріальних ресурсів (Н), кг

-

-5

9

Ціна на матеріальні ресурси (РЛФ), руб.

-

+6

Рішення

Розрахуємо витрати на карбованець товарної продукції в звітному періоді:

Розрахуємо величину зміни собівартості продукції за рахунок організаційно-технічних заходів:

а) за рахунок зростання продуктивності праці:

(6.31)

де - індекс середньої заробітної плати; - індекс продуктивності праці; - частка заробітної плати з відрахуваннями в соціальні фонди в собівартості продукції.

Таким чином, за рахунок зростання продуктивності праці собівартість продукції знизиться на 0,4%;

б) за рахунок зміни обсягу виробництва:

(6.32)

де - індекс умовно-постійних витрат; - індекс обсягу виробництва; - частка умовно-постійних витрат в собівартості продукції.

Таким чином, за рахунок зростання обсягу виробництва собівартість знизиться на 6,5%;

в) за рахунок зміни норм і цін на матеріальні ресурси:

(6.33)

де - індекс норм на матеріальні ресурси; - індекс цін на матеріальні ресурси; - частка матеріальних ресурсів в собівартості продукції.

За рахунок цього фактора собівартість продукції збільшиться на 0,175%.

Загальна величина зниження собівартості за рахунок усіх факторів складе:

(6.34)

Отже, собівартість продукції за рахунок впливу всіх факторів знизиться на 6,725% і складе 93,275%.

Визначаємо планову собівартість продукції:

Визначаємо планові витрати на карбованець товарної продукції з урахуванням зміни собівартості продукції і збільшення обсягу товарної продукції на 15%:

Визначаємо зміна показника витрат на карбованець товарної продукції в плановому періоді в порівнянні зі звітним періодом:

Таким чином, витрати на карбованець товарної продукції в плановому періоді знизяться на 18,75% в порівнянні з звітним періодом.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >