Проблеми впровадження системи бюджетування на підприємстві

Найбільш складним на підприємстві є етан впровадження процесу бюджетування.

Перші спроби постановки бюджетного процесу на російських підприємствах були зроблені в середині 1990-х рр. Різні консалтингові агентства, а також іноземні топ-менеджери і вітчизняні менеджери, які мають досвід бюджетування в іноземних компаніях, почали пропонувати різні моделі складання бюджетів. Керівники і власники підприємств за допомогою бюджетного методу прагнули вирішувати завдання по оптимізації ресурсів і бізнес-процесів, забезпечити оптимальність і прозорість грошових потоків, контроль витрат та інших показників діяльності структурних підрозділів, мотивацію топ-менеджерів та інших виконавців на досягнення завдань, вигідних власникам підприємств.

Деякі підприємства почали поєднувати бюджетне планування з фінансовими кошторисами і схемами планування, прийнятими в СРСР, що призвело до неефективних наслідків. Багато менеджерів захопилися можливостями економії заробітної плати, управлінських витрат і інших параметрів виробництва, зробивши головний упор на скорочення різних нормативів діяльності підприємства, які не перебудувавши всю систему планування, управління і контролю.

Керівники російських підприємств найчастіше розглядають бюджетування як інструмент збору та обробки даних, а не як основний метод управління та контролінгу. Тим часом принципи бюджетування впливають на всю діяльність підприємства, але для цього необхідно послідовне впровадження всіх основних принципів.

Історія розвитку технології бюджетування в умовах ринкової російської економіки дозволила накопичити багатий теоретичний і практичний досвід, що стосується етапів впровадження бюджетування, змісту окремих елементів процесу бюджетування, таких як принципи, методологія, технологія бюджетного процесу, організація інформаційного і програмного забезпечення.

Впровадження бюджетування в вітчизняну практику дозволило подолати недоліки оперативного планування і внутрішнього госпрозрахунку, такі як витратний механізм ціноутворення, планування від досягнутого, відсутність сучасного фінансового планування, інструментів ефективного аналізу і т.п.

Сучасне поняття "бюджетування" має бути тісно пов'язане з поняттями "управлінський облік", "контролінг", "фінансовий менеджмент", "SWOT-аналіз".

Основні проблеми впровадження процесу бюджетування на сучасних російських підприємствах полягають в наступному:

 • 1) процес складання планів і бюджетів затягується па тривалий період;
 • 2) часто використовується непорівнянні дані різних підрозділів і періодів;
 • 3) узгодження бюджетів іноді затягнуте і не узгоджено між різними підрозділами та рівнями управління підприємством;
 • 4) використовується різне програмне забезпечення;
 • 5) оперативні бюджети не підтримують стратегічні цілі підприємства;
 • 6) керівники підприємств і провідні менеджери часто вважають процес бюджетування обтяжливим і неефективним;
 • 7) бюджети не сприяють скороченню витрат, а іноді відповідають вираженню "освоїти бюджет";
 • 8) бюджет заважає інноваціям, так як метою є виконання бюджету, а не підвищення ефективності виробництва.

Розробка системи бюджетування в компанії може включати наступні етапи (табл. 9.2).

Таблиця 9.2

Основні етапи робіт при розробці системи бюджетування

етап роботи

документи

результати

1. Розробка фінансової структури компанії

Положення про структуру центрів фінансової відповідальності

Виділення в складі компанії центрів фінансової відповідальності, їх класифікація та розподіл за рівнями

2. Формування системи показників

Методика формування показників діяльності

Система показників діяльності центрів фінансової відповідальності

3. Розробка схеми бюджетування, що відображає основні бізнес-процеси компанії

схема бюджетування

Визначення видів бюджетів, необхідних для цілей планування.

Визначення взаємозв'язку між бюджетами

4. Розробка системи бюджетних форм

Положення про систему бюджетування. Комплект бюджетних форм

Визначення формату та інформаційного змісту кожної бюджетної форм и.

Складання таблиць, в яких вказані найменування форм і склад використовуваних в них показників

5. Розробка методики заповнення бюджетних форм

бюджетний регламент

Визначення первинної документації, з якої необхідно брати відомості для складання бюджетів. Складання бюджетного регламенту.

Визначення взаємозв'язку показників бюджету

6. Розробка бюджетів центрів фінансової звітності

те ж

Визначення формату та інформаційного змісту кожної бюджетної форми

7. Розробка схеми консолідації бюджетів центрів фінансової звітності

Комплект бюджетних форм. схема консолідації

Схеми консолідації для певної організаційної структури.

Визначення видів зведених бюджетів

8. Розробка регламентів взаємодії

бюджетний регламент

Розробка регламенту документообігу та доступу до інформації

9. Розробка форм бюджетного контролю

Наказ. бюджетний регламент

Визначення форм контролю за складанням бюджетів. Розробка форм аналізу і контролю бюджетних показників

10. Інтеграція з існуючою системою планування

Наказ. Інструкції по робочих місцях

Об'єднання існуючої і впроваджуваної систем планування

Бюджетний регламент - це документ, що характеризує всі сторони фінансової роботи на підприємстві, певною специфікою роботи і вимогами власника і топ-менеджменту підприємства.

Бюджетний регламент складається з наступних основних розділів.

 • • Фінансова структура компанії.
 • • Категорії розпорядників фінансових ресурсів.
 • • Положення про бюджетування.
 • • Г рафік документообігу.
 • • Форма планового бюджету.
 • • Форма виконання планового бюджету.
 • • Положення про фінансово-бюджетної службі.
 • • Порядок погодження та затвердження бюджетів.
 • • Принципи і класифікація доходів і витрат.
 • • Порядок зміни фінансової структури.
 • • Положення про інновації.
 • • Фінансова модель організації та звітні форми.
 • • Регламент грошової винагороди менеджерів по виконанню бюджетних планів.
 • • Форми різних документів, необхідних в процесі бюджетування.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >