План виробництва

У цьому розділі має бути описано, яким чином планується організувати виробництво продукції (надання послуг), включаючи:

 • - Загальний підхід до організації виробництва;
 • - Визначення джерел сировини і матеріалів;
 • - Визначення технологічних процесів;
 • - Вибір обладнання в необхідній кількості і з відповідними характеристиками;
 • - Визначення вимог до трудових ресурсів (потреба в певних категоріях персоналу: виробничому, інженерно-технічному, адміністративному і т.п .; умови оплати і стимулювання; умови праці; структура і склад підрозділів; навчання персоналу; передбачувані зміни в структурі персоналу в міру розвитку підприємства).

Дані цього розділу бажано приводити в перспективі на 2-3 роки, а для великих підприємств - на 4-5 років.

В описі технологічного процесу необхідно відобразити такі аспекти даного проекту:

 • 1) необхідна виробнича потужність;
 • 2) потреба і умови придбання технологічного та іншого обладнання;
 • 3) потреба в ділянках землі, будівлях і спорудах, комунікаціях;
 • 4) потреба і умови поставки сировини, матеріалів і комплектуючих;
 • 5) контроль якості і дисципліни постачань;
 • 6) вимоги до джерел енергії та їх доступність;
 • 7) підготовка виробництва;
 • 8) контроль якості продукції.

Завершує цей розділ бізнес-плану оцінка можливих витрат виробництва та її динаміки на подальшу перспективу. У витрати включаються витрати, пов'язані з утилізацією відходів та охороною навколишнього середовища.

Управління та організація

В даному розділі наводиться опис організації та перспектив її розвитку в найближчі роки, а саме: які саме фахівці (профіль, освіту, досвід роботи, рівень заробітної плати) необхідні для успішного ведення справ; організаційна структура підприємства. Доцільно в цьому розділі обумовити питання оплати праці керівного персоналу, взаємозв'язок рівня заробітної плати і результатів виробничої діяльності. Оцінити потребу підприємства в різних категоріях працівників, загальне число службовців компанії (як це число співвідноситься з кількістю продукції, що випускається); розглянути систему найму робітників і службовців на підприємстві; описати посадові обов'язки працівників, вимоги до якості їх роботи.

Капітал і юридична форма компанії

Цей розділ включає дві частини. У першій частині (юридичний план) мова йде про вибір форми власності та юридичного статусу нового підприємства і обгрунтуванні цього вибору.

Друга частина розділу повинна містити розгляд потреби в капіталі (інвестиції), джерел цих інвестицій, вже наявних на момент складання бізнес-плану та тих, до яких планується вдатися в майбутньому. Слід вказати, які ресурси планує вкласти або вже вклав ініціатор проекту, а також привести узагальнені відомості про витрачання коштів за напрямками діяльності в процесі реалізації проекту.

Необхідно викласти план одержання коштів: скільки необхідно коштів для реалізації даного проекту; джерела отримання коштів; очікуваний термін повернення вкладених коштів і отримання інвесторами прибутку.

Для обґрунтування потреби в коштах дається короткий опис вартості проекту за категоріями:

 • - Нові закупівлі (земля, приміщення та споруди, включаючи транспортування, страхування, установку і будівництво);
 • - Поліпшення інфраструктури;
 • - Збільшення оборотних коштів (початкові витрати, додаткові запаси сировини і готових виробів, нові адміністративні витрати і витрати на маркетинг і збут);
 • - Непередбачені витрати проекту (15-20% суми перших трьох категорій видатків).

Якщо підприємство планує покупку устаткування, необхідно вказати його кількість, тип, виробника обладнання, а також у кого і на яких умовах воно буде придбано.

Особливу увагу слід приділити джерелам, за рахунок яких буде здійснюватися фінансування проекту, розподіливши їх за категоріями, наприклад:

 • а) власні кошти компанії (наявні й плановані);
 • б) зовнішнє фінансування (грошові і товарні кредити, інвестиції).

Розглядаючи умови фінансування проекту, слід точно вказати обсяг необхідного кредиту, а також детально розробити графік його отримання і погашення.

Слід визначити:

 • 1) умови кредитування: суму необхідного кредиту; графік погашення кредиту; термін кредиту або позики; процентну ставку; пільговий період для погашення кредиту (позики); умови виплати основної суми позики і відсотків;
 • 2) ринкову вартість заставного забезпечення, яке пропонується для гарантування позики, за результатами експертної оцінки майна.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >