СОЦІАЛЬНА РОБОТА В США

Основні принципи соціальної роботи в США

У XX ст. на систему соціальної допомоги і підтримки на Заході серйозний вплив надавали перетворення, що проводилися в Радянському Союзі. Повсюдно на Європейському континенті і в Америці стала розвиватися система соціального забезпечення.

Під соціальним забезпеченням в Сполучених Штатах Америки розуміли сукупність окремих видів забезпечення непрацездатних членів суспільства.

Воно включало програми по пенсійному забезпеченню громадян похилого віку та їх сімей, "Медікер", страхування по безробіттю, а також такі програми, як компенсаційні виплати робітникам, інвалідам війни, пенсії залізничникам і хворим, що страждають професійними захворюваннями.

Основною програмою, яка регулює пенсійне забезпечення але старості, по лінії держави є Загальна федеральна програма соціального страхування (ОФП - Government programs for old-age , survivals , disability and health insurance). Вона фінансується спеціальними страховими фондами і діє на основі принципів, затверджених згідно із Законом про соціальне страхування 1935 року, а також внесених до нього наступних доповнень і поправок.

Загальна федеральна програма є найбільшою в країні, з якої не може конкурувати жодна з федеральних або штатних програм соціального страхування ні за кількістю одержувачів пенсійних посібників, ні за обсягом їх виплат.

У найманих робітників і службовців автоматично віднімається з їх заробітної плати податок на соціальне страхування. Аналогічно його виплачують зі своїх фондів і самозайняті, тобто особи, які працюють за наймом: лікарі, юристи, священики, дрібні бізнесмени і т.п. Певні суми до фондів соціального страхування перераховують і підприємці.

На державу покладено лише витрати адміністративного характеру з обслуговування функціонування програми та перерозподілу видатків по лінії соціального страхування через державний бюджет. Саме тому пенсії та інші посібники по соціальному страхуванню отримують особи, що належать до всіх класів і верств американського суспільства, хоча розміри допомог розрізняються.

Внески на соціальне забезпечення постійно зростають, що обумовлює збільшення загальної суми податкових надходжень і до фонду соціального страхування. У разі збільшення числа пенсіонерів передбачається ряд заходів щодо підвищення коефіцієнта трудового участі представників старшого покоління. Велика роль відводиться тимчасової і часткової зайнятості, збільшення числа робочих місць для них у сфері обслуговування, дрібного бізнесу і на дому, з гнучким робочим графіком, а також поліпшення умов праці. Пенсійна система передбачає набагато більші виплати сімейним парам, ніж самотнім пенсіонерам, серед яких частка будинків удвічі більше, ніж серед сімейних. Податком по соціальному страхуванню обкладається тільки прибуток від заробітної плати.

Доходи з інших джерел - ренти, дивідендів, відсотків від капіталовкладень - не обкладаються цим податком. Подібна картина спостерігається і при виплаті пенсій людям похилого віку, багато з яких не можуть жити тільки на пенсії і змушені працювати, незважаючи на похилий вік. При цьому може наступити такий момент, коли величина заробітку позбавляє пенсіонера права на отримання пенсії, якщо його величина вище встановленого для отримання пенсії меж, в той час як для живе на доходи від відсотків з капіталовкладень, цінних паперів, ренти, незалежно від їх розмірів, пенсія зберігається повністю. Таким чином, середній дохід пенсіонера у віці 65 років і старше може складатися з наступних фінансових джерел: пенсійні виплати за загальною федеральної програмі; виплати по приватним пенсійним планам; пенсії державних і цивільних службовців федерального уряду; додатковий заробіток; доходи від нерухомості, цінних паперів, внесків і т.д. Значна частина людей похилого віку потребує додаткової допомоги. Близько 7% пенсіонерів отримують додаткову допомогу за програмою для гостронужденних у вигляді додаткових виплат до доходу.

Умови надання пенсій і їх величина визначені законодавством. За законодавством право на пенсійне забезпечення отримують застраховані робітники і службовці, які досягли пенсійного віку (65 років) і мають відповідний стаж роботи, і їх дружини (чоловіки), які досягли пенсійного віку або якщо вони виховують дітей у віці до 18 років; непрацездатні подружжя, їх діти, які не досягли 18 років; непрацездатні діти, якщо їх непрацездатність була встановлена в період з народження і до 22 років; вдови і вдівці пенсійного віку; розведені дружини пенсійного віку. Для отримання повної пенсії необхідно не тільки досягти віку 65 років, а й мати трудовий стаж не менше 1/4 року за кожен рік з 21 до 62 років. Якщо стаж менше, то пенсія зменшується. Мінімально необхідний для отримання пенсії стаж становить 10 років.

На пенсію можна вийти і в 62 роки, але її розмір складе 80% від повної. Пенсіонер-чоловік отримує 50% надбавки до пенсії за непрацюючу дружину в віці 65 років і старше і 37% надбавки на дружину в віці 62 років. Пенсії сімейних пар значно вище, ніж одиноких пенсіонерів (в середньому на 80%), незалежно від того, працювала жінка чи ні. Розміри інших посібників залежать від розміру пенсій. Вдова у віці 65 років і старше отримує 100% пенсії чоловіка, заробленої їм до моменту смерті; вдова у віці 60 років - 71,5% пенсії чоловіка.

В американській державній системі страхування розміри виплат визначаються не стільки розмірами внесків, скільки політичним рішеннями, які встановлюють в законодавчому порядку права одержувачів певних посібників.

Витрати на посібники фактично перекладаються на працююче покоління, яке у вигляді зростаючого податку на соціальне страхування здійснює фінансування виплат допомоги для непрацездатного і непрацюючого населення.

Такий принцип фінансування дозволяє США забезпечувати існування і постійне зростання системи соціального страхування. До компетенції державного соціального забезпечення в США входять спеціальні програми соціального страхування для окремих категорій або професій працюючих.

Спеціальні програми соціального страхування поширюються на державних цивільних службовців федерального уряду, штатів і муніципалітетів, військовослужбовців, а також на робочих і службовців підприємств залізничного транспорту.

Особливу групу пенсіонерів утворюють ветерани війни, що фінансуються з федерального бюджету. Спеціальна пенсійна програма розрахована на військовослужбовців, які мають більше 20 років вислуги. Ця програма повністю фінансується федеральним урядом. Вона передбачає пенсії по старості, інвалідності, у зв'язку зі смертю годувальника. Пенсія військовослужбовця виплачується після його звільнення з армії і становить від 50 до 75% його платні.

Програма соціального страхування федеральних службовців забезпечує більш високі пенсійні виплати, ніж отримують робітники і службовці підприємств. Величина пенсій залежить від розміру заробітної плати за три найбільш високооплачуваних року і кількості опрацьованих років. Поряд з федеральним пенсійним страхуванням широко використовується страхування приватне. Приватне страхування являє собою сукупність соціальних програм. Матеріальну основу для розширення приватного соціального страхування створюють прибутку монополій. Система приватного страхування налічує понад 800 тис. Планів і програм окремих компаній і охоплює близько половини робітників і службовців приватного сектора економіки.

Перші приватні пенсійні плани в США були створені в XIX в., Але до Другої світової війни ця практика не отримала широкого розповсюдження. Пенсійні виплати залежали від бажання самого підприємця, набуваючи таким чином характер одного з видів його філантропічної діяльності. Приватні пенсії, на відміну від державних, обкладаються прибутковим податком. Приватні пенсійні фонди формуються в основному за рахунок внесків підприємців (близько 90%), робітників і службовців, а також фінансових операцій на ринку цінних паперів. Приватна пенсійна система в США носить добровільний характер. Утворювати або не утворювати пенсійний план залежить від бажання підприємця. Програми пенсійного забезпечення значно відрізняються один від одного по структурі, масштабах, характером охоплення, умовами участі та розмірами виплат. Держава через систему податкових важелів і прийняття законодавчих актів та положень регулює діяльність пенсійних планів.

Прийнятий в 1974 р Закон про приватному пенсійному забезпеченні визначив гарантії отримання пенсій та допомог учасникам приватних пенсійних планів, також були посилені вимоги щодо фінансового забезпечення пенсійних фондів. Регулювалися критерії участі в пенсійних фондах, гарантії надання виплат, управління пенсійними фондами. Мінімальний необхідний стаж безперервної роботи в приватній компанії і участь в плані для отримання "гарантованого" пенсійної допомоги становить 10 років, у деяких пенсійних планах - 6 років. Однак можна повністю втратити право на отримання допомоги при зміні компанії, при втраті роботи в ній, злиттях і поглинаннях або при тривалій перерві в роботі, а також при офіційне припинення дії пенсійного плану, причому 10 років безперервного стажу дозволяє сподіватися тільки на мінімальну пенсію.

Як правило, розмір майбутньої пенсії безпосередньо залежить від стажу. І він збільшується за кожен рік трудового стажу на фіксований відсоток від кінцевого заробітку. У багатьох випадках для отримання пенсії, що становить половину заробітку, працівнику необхідно відпрацювати в даній компанії 35 років і більше. Якщо ж стаж перервався до 10-річного терміну, працівник може взагалі втратити пенсії. При кожному пенсійному плані існує пенсійний фонд, в який компанія-засновник щорічно робить відрахування на ім'я кожного працівника (учасника плану) в залежності від розміру його заробітку. Накопичені кошти можуть інвестуватися, а дохід від цих інвестицій також акумулюється у фондах. Управління фондами здійснюється банками, холдинг- компаніями або великими страховими фірмами.

За характером фінансування приватні пенсійні плани діляться на два види: плани з фіксованими виплатами і плани з фіксованими внесками. У першому випадку учасники при виході на пенсію отримують певний розмір допомоги незалежно від фінансового стану фондів. Частково або повністю кошти можуть братися з прибутку компанії-засновника. У той же час компанія-засновник, маючи на рахунку активи, що значно перевищують зобов'язання по гарантованих виплат, може офіційно припинити дію пенсійного фонду (за умови, що його учасники будуть забезпечені посібниками), а надлишкові кошти взяти і використовувати їх на свій розсуд для фінансування різних угод і проектів, підвищення прибутків, на запобігання поглинань конкурентами і розробку ринкової політики.

Інтереси учасників з фіксованими виплатами захищає соціальне адміністративне агентство - Корпорація по забезпеченню приватних пенсій. Вона створена в 1974 р, в деякому роді грає роль напівдержавній страхової компанії для учасників приватних пенсійних планів, або корпорації-гаранта. Якщо компанія-засновник збирається припинити дію пенсійного плану, то вона повинна отримати дозвіл корпорації-гаранта, але за умови, що всі учасники пенсійного фонду отримають свої посібники в повному обсязі як з готівкових активів пенсійного фонду, так і з прибутків компанії, але в розмірі , що не перевищує 30% суми її чистих активів. Коли ці умови не можуть бути виконані повністю або частково, корпорація-гарант надає необхідні кошти зі свого цільового фонду. Цільовий фонд формується з щорічних внесків підприємців, чиї пенсійні плани застраховані корпорацією-гарантом. Програми з фіксованими внесками не завжди можуть забезпечити бажаний рівень виплати допомог, оскільки брак коштів засновники пенсійних планів не зобов'язані заповнювати зі своїх доходів. Розмір пенсій залежить від кон'юнктури на ринку цінних паперів, куди вкладаються кошти пенсійних фондів, а також від рівня кваліфікації керівників пенсійними планами. Учасники цих програм пенсійного забезпечення не застраховані корпорацією-гарантом, що може позначитися на добробуті їх учасників в старості.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >