ВИСНОВОК

Дослідження генезису історичних форм соціальної допомоги в контексті глобалізації та модернізації освіти дає нам відповіді па важливі питання, пов'язані з перспективами розвитку соціальної роботи та як специфічного виду соціальної діяльності, і як важливого чинника розвитку особистості, що присвятила своє життя служінню людині - найвищої цінності на Землі. Саме тому вивчення історії соціальної роботи сьогодні як ніколи актуально.

В результаті освоєння викладеного в підручнику матеріалу студент на конкретних історичних фактах і прикладах переконується в тому, що у всіх народів планети подібні уявлення про моральність, моралі, милосердя, благодійності. Етичні цінності в цілому також в основному ідентичні.

Розвиток соціальної роботи в усьому світі має поступальний характер, в результаті чого накопичений певний досвід у вирішенні проблем потребують через систему створення відповідних соціальних умов, що розвивають потреба людини в творчому підході до питань самозабезпечення і самореалізації. Цей факт обумовлений тим, що в процесі своєї практичної діяльності фахівці допомагають професій всіх країн зійшлися на думці, що благодійність як прародителька сучасної соціальної роботи - паліативна міра, вирішальна проблем пауперизма, крім того, вона породжує інфантилізм, ненаситність і безініціативність.

Розгляд історико-культурних передумов і традицій соціальної роботи показує, що вона має глибокий моральний і гуманістичний сенс, пов'язаний із становленням духовності людини. Милосердна практика виникла задовго до появи організованих релігійних і державних структур. З плином часу вона стала одним з найважливіших напрямків соціальної політики. Сьогодні головне призначення соціальної роботи - забезпечувати стабільність у суспільстві, в тому числі через створення рівних стартових умов для всіх категорій нужденних, і запобігати соціальні конфлікти.

Як показує аналіз численних джерел, все нації і народи проходили одні і ті ж стадії розвитку, особливо в соціальних питаннях. У первісному суспільстві допомогу поширювалася на представників своєї родини як громади. З розвитком міст і руйнуванням общинних відносин, в тому числі в результаті посилення релігійної діяльності, все більшу роль у всіх сферах соціального життя починає відігравати церква. Інститут церкви перетворюється в носія не тільки нової державної ідеології, а й нової філософії допомоги, заснованої на конфесійних канонах милосердя. В результаті з'являється нова офіційна інституціалізована форма захисту в вигляді парафій та монастирів, які виконують різні функції - від допомоги до лікування, від судового діловодства до соціального і сімейного виховання.

В цілому до кінця конфесійної парадигми як в Росії, так і за кордоном можна констатувати зменшення церковного впливу в питаннях організації соціальної допомоги. Держави, справедливо вбачаючи в професійному жебрацтво загрозу громадській безпеці, все частіше і активніше застосовують репресивні заходи до здорових жебраком. До організації допомоги бідним все активніше підключаються різні благодійні товариства та приватні благодійники. Поступово формується державне законодавство.

У міру розвитку державності в усіх країнах і на всіх континентах активізується приватна допомога з боку багатих представників суспільства, в тому числі з боку монарших осіб, призваних у відповідності зі своїм соціальним статусом надавати соціальну допомогу спочатку у вигляді роздачі матеріальних благ, а згодом - у вигляді створення прогресивних стаціонарних форм допомоги нужденним для вирішення державних завдань (монастир Сен-Сір у Франції, Смольний інститут і Московський виховний будинок в Росії і ін.).

У період з середини XVIII до середини XIX ст. була створена ціла мережа соціальних установ, що перебувають під безпосереднім патронатом членів імператорської сім'ї, практично у всіх країнах. В рамках системи імператорського про доброчинність вирішувалися такі важливі державні завдання, як підтримка збіднілих дворянок і виховання з них нової освіченої породи матерів; створення освіченого класу підприємців і нової породи ремісників з числа сиріт і підкидьків; виховання і підтримка дочок священнослужителів; розвиток медицини, в тому числі безкоштовної і спеціалізованої, для різних соціальних верств населення імперії. Займаючись благодійністю, члени монаршої сім'ї показували приклад представникам інших станів, сприяли розвитку приватної благодійності та розквіту меценатства в наступному історичному періоді становлення соціальної роботи.

Урбанізація, активний розвиток промисловості викликали до життя нові соціальні проблеми, в першу чергу безробіття, міграцію, промисловий інвалідізм і зростання різних соціальних патологій. До їх вирішення підключилися додаткові сили з числа головним чином віруючих і милосердних громадян. Активізація діяльності різних станів в участі вирішення проблем різних груп потребують дозволила створити нові форми допомоги. В першу чергу це трудова допомога, створення попечительств про бідних, сприяння населенню у працевлаштуванні. В результаті виникають навчально-ремісничі, швейні, шевські, панчішні майстерні, які надавали роботу чоловікам і жінкам. Важливе значення повсюдно надається організації різних аспектів соціальної освіти у вигляді лікувально-профілактичної роботи, а також за допомогою "доставлення" здорових і корисних розваг.

У середовищі фахівців формується усвідомлення необхідності індивідуального підходу до особистості потребують і забезпечення їм раціональної адресної допомоги. Головною метою соціальної роботи стали попередження впадання в злидні і профілактика соціальної деградації підопічних. В результаті з'явилися такі прогресивні форми допомоги, як видача короткочасних грошової допомоги тим, хто позбувся заробітку або внаслідок хвороби, або в результаті втрати місця, щоб вони могли прогодуватися до підшукання роботи. Бідні родини отримували фінансову допомогу на купівлю засобів праці або матеріалів для роботи.

Повсюдно в світі входить в практику видача різних допомог і одноразових виплат не тільки військовим, але і цивільним хворим і калікам, правда, не з боку держави, а з боку різних комітетів, попечительств і благодійних товариств. Така допомога завжди була адресною, але суми зазвичай були невеликими, тому не могли значно покращити існування нужденних людей.

Страхування, яке починає складатися в другій половині XIX - початку XX ст., Дозволило виплачувати грошову допомогу людям з інвалідністю більш тривалий час. Вперше обов'язкове державне страхування робітників з'явилося в Німеччині, а згодом почалося швидке поширення цього виду соціальної допомоги в інших країнах, в тому числі і в Росії.

Революційний процес в Росії на початку XX ст. забезпечив розвиток соціальної роботи в усьому світі. А в самому Радянському Союзі вона носила дискретний характер і розвивалася тільки в рамках дефектології та державного соціального забезпечення. В СРСР була законодавчо заборонена милосердна практика з боку церкви і благодійність приватних осіб, що істотно збіднив якість соціальної допомоги в нашій країні і стримало розвиток соціальної роботи як професійної діяльності на довгі роки, навіть не дивлячись на те що функції соціального забезпечення в СРСР виконували не лише органи соціального забезпечення, але і профспілки, які безпосередньо керували соціальним страхуванням.

Треба відзначити, що на відміну від зарубіжних країн, де соціальна допомога та соціальне страхування були окремими видами захисту населення, в Росії вони зводилися тільки до проблем соціального здоров'я. Практично не розвивалися різні види допомоги при дезадаптивних, девіаційних, стресових ситуаціях. Домінували в основному ідеї матеріальної підтримки та трудової допомоги.

На даний момент в світі, що глобалізується йде модернізація системи соціальної роботи. Суть її в тому, що акцент у соціальній роботі з клієнтом робиться на розкритті його ресурсного потенціалу та изживании утриманських настроїв. Велика увага приділяється розвитку добровольчої (волонтерської) роботи в системі соцзахисту. Все більша увага приділяється розвитку регіональних програм допомоги з урахуванням індивідуальних потреб живе в регіоні соціуму. Вживаються заходи для отримання зворотного зв'язку з метою гнучкого реагування на запити потребують.

В цілому розвиток соціальної роботи характеризується різноплановістю, різними новаціями. Це було об'єктивно пов'язано з глобалізаційними процесами, в першу чергу з активною міграцією молоді, що забезпечило багатонаціональність і багатоконфесійність найбільших держав Росії, Європи і всього світу.

Економічні кризи XXI ст. привели до бюджетного дефіциту, високої інфляції, величезним державними боргами в ряді країн ЄЕС. У зв'язку з цим робляться спроби контролювати і стримувати соціальні витрати. Для соціальної політики більшості країн стає характерним не тільки обмеження фінансових витрат, але і перерозподіл пріоритетів всередині системи соціального забезпечення, зміцнення принципу вибірковості.

Сьогодні у всіх країнах, включаючи високорозвинену Швецію, існує думка, що держава повинна надавати підтримку тільки там, де окрема людина або дрібне співтовариство (родичі, сусіди) не можуть самі собі допомогти і не мають достатньо коштів для існування. В іншому ж завдання держави повинна бути обмежена забезпеченням дотримання правових норм, встановлюваних в соціальній сфері. На думку більшості, соціальна робота повинна функціонувати в рамках реалізації соціальних програм. Акцент також робиться на повсюдне впровадження платних соціальних послуг.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >