Еластичність попиту і пропозиції

Як уже зазначалося, попит і пропозиція залежать від багатьох факторів. Їх зміна тягне відповідну зміну попиту і пропозиції. З цим пов'язане поняття еластичності (від грец. Elastos, elastikos - гнучкий). Еластичність попиту або пропозиції - це їх здатність гнучко змінюватися під впливом визначальних чинників. Оскільки головний з цих факторів - ціна, то спочатку звернемося саме до цінової еластичності попиту і пропозиції.

Цінова еластичність попиту

Вона вимірює ступінь реакції (або чутливості) споживачів до змін ціни. Залежно від цього ступеня споживчий попит умовно ділять на два види: еластичний і нееластичний. Зокрема, еластичним називають такий попит на товар, який змінюється в більшій мірі, ніж ціна цього товару. І навпаки, коли зміна попиту відбувається в меншій мірі, ніж зміна ціни, має місце нееластичний попит. Чисельно цінову еластичність попиту визначають за такою формулою: КЕ = [% зміни попиту]: [% зміни ціни], де КЕ - коефіцієнт еластичності.

Наприклад, якщо у відповідь на 10-відсоткове зростання ціни товару попит на нього впав лише на 2%, то КЕ = 0,2 (2: 10). Це менше одиниці і визначає нееластичний попит. Якщо ж при тому ж зростанні ціни (на 10%) попит на товар знизився, скажімо, на 25%, то тут КЕ = 2,5 (25: 10). Це вже більше одиниці і характеризує більш чуйний еластичний попит (рис. 5.21). Нарешті, ситуація, при якій зміна ціни і наступна зміна попиту виявляються рівними (КЕ = 1), називається одиничною еластичністю.

Найбільшою нееластичністю відрізняються предмети першої необхідності (вода, продукти харчування, одяг, житло, енергоресурси). Люди не можуть обходитися без них, тому, скажімо, подорожчання цих товарів не веде до істотного скорочення їх споживання. З іншого боку, попит на предмети розкоші, навпаки, відрізняється високою еластичністю, оскільки від їх придбання в разі зростання цін неважко і відмовитися.

Поняття еластичного і нееластичного попиту

Мал. 5.21. Поняття еластичного і нееластичного попиту

Особливий вид реакції ринкового попиту становить так звана перехресна еластичність. Це цінова еластичність попиту на зв'язані товари. Вона показує, як реагує попит на один з таких товарів, у відповідь на зміни цін у інших сполучених товарів. При цьому, як уже зазначалося (с. 214), зв'язок між ціною на один сполучений товар і попитом на інший у взаємозамінних продуктів пряма (наприклад, зростання ціни вершкового масла збільшить попит на маргарин), а у взаємодоповнюючих - зворотна (зростання ціни, скажімо, фотоапаратів знизить попит па фотоплівку).

Цінова еластичність попиту і загальна виручка

Інформація про еластичність попиту на ті чи інші товари має важливе практичне значення. Справа в тому, що при зміні ціни ця еластичність по-різному позначається на загальній виручці від продажу продукції. Розглянемо, як впливають зростання або зниження цін на виручку в ситуаціях еластичного і нееластичного попиту (табл. 5.5). Так, при еластичному попиті, коли реакція останнього на зміну вартості одиниці продукції значна, зниження ціни веде до зростання загальної виручки підприємства. Чому? Тому що здешевлення товару стимулює його покупки і одержуваний при цьому виграш від збільшення обсягу продажів перекриває втрати від зниження ціни.

Таблиця 5.5

Зміна ціни і загальної виручки від продажу продукції

еластичний

попит

Неелас

СП

особистий

ріс

Якщо ціна за одиницю продукції

знижується

росте

знижується

росте

то загальна виручка фірми

збільшується

зменшується

зменшується

збільшується

Висновок: ціна і виторг

Змінюються в протилежних напрямках

Змінюються в одному і тому ж напрямку

Наведемо для наочності умовний приклад (табл. 5.6). Він показує, що при зниженні ціни з початкового рівня в 5 Д.Є. до рівня 4-х Д.Є. втрата виручки в розрахунку на колишній обсяг проданої продукції склала 2000 Д.Є. Але подешевшав товар разом з тим привернув до себе додаткових покупців, і це забезпечило виграш, рівний 4000 Д.Є. В результаті виграш перекрив втрату вдвічі - на 2000 Д.Є., що склало приріст загальної виручки.

У зворотному випадку (коли ціна збільшується) картина інша. В умовах еластичного попиту зростання ціни веде до зменшення загальної виручки, так як виграш від підвищення ціни виявляється меншим, ніж втрата виручки, пов'язана з одночасним скороченням продажів. Таким чином, якщо попит еластичний, то ціна і виторг змінюються в протилежних напрямках.

Іншим вітчизняним продавцям було б вельми корисно над цим задуматися. На будь-якому ринку Росії можна знайти приклади довгого і впертого тримання високих цін на непершочергові товари з еластичним попитом. Негативний результат очевидний: млява торгівля - омертвіння товарного капіталу - невиправдана оплата праці "сумують" продавців - втрати виручки і доходів.

Таблиця 5.6

Приклад збільшення загальної виручки від зниження ціни в умовах еластичного попиту

умовний приклад

 • • Початкова ціна за одиницю продукції
 • • Початковий обсяг продажів
 • • Первісна загальна виручка

 • 5 Д.Є.
 • 2000 Д.Є. 10 000 Д.Є. (5x2000)
 • • Знижена ціна за одиницю продукції
 • • Збільшений обсяг продажів
 • • Зросла загальна виручка

 • 4 Д.Є.
 • 3000 Д.Є. 12 000 Д.Є. (4x3000)
 • • Втрата від зниження ціни
 • • Виграш від збільшення обсягу продажів
 • • Приріст загальної виручки

2000 Д.Є. (1x2000) 4000 Д.Є. (4x1000) 2000 Д.Є. (4000-2000)

Ось сумний приклад вітчизняного річкового транспорту. Попит на його послуги на довгих пасажирських лініях (скажімо, Москва - Астрахань) має яскраво виражений еластичний характер (теплохід тут - плавучий будинок відпочинку, а не засіб пересування, як поїзд). Тому невпинна раціоналізація транспортної діяльності і всемірне зниження собівартості. Цінова доступність і одночасно масовість перевезень - найнадійніші ключі до ефективності. Замість цього річфлот в 1990-х роках нескінченно роздували тарифи, лякаючи пасажирів. В результаті сотні судів і працівників опинилися без роботи, затихли шлюзи і річкові вокзали, почали "сушити весла" деякі флотські навчальні заклади ...

Немов до подібних горе-господарників звертається Форд: "До чого ж сидіти і чекати хороших справ? .. Якщо ціни на товари вище, ніж доходи народу, то потрібно пристосувати ціни до доходів ... Зменшіть витрати більш вмілим веденням справи, зменшіть ціни відповідно купівельної силі ... Краще продати велику кількість предметів виробництва з маленькою прибутком, ніж мала кількість з великою "(45-131,113).

Чому саме так? Та тому що швидкий і зростаючий збут надають динамізм і стійкість підприємству, збільшують його можливості до розширення і майбутні доходи. При цьому бізнесмен підкорює все нові і нові серця (і гаманці!) Споживачів, слава його бізнесу росте.

Все навпаки відбувається при нееластичним попиті. Тут ціни і виручка рухаються в одному і тому ж напрямку. Зниження ціни зменшує і загальну виручку, бо воно не веде тут до помітного розширення обсягу продажів. А зростання ціни збільшує виручку, оскільки виграш від подорожчання продукції перекриває втрату від відносно невеликого скорочення продажів.

Яскравий приклад - плата за телефон. Як би не підвищувалася вона, нееластичний попит на телефонні послуги зменшується незначно, і виручка своєкорисливих монополістів-зв'язківців росте (навіть якщо їх бізнес погано організований і марнотратний). Ось чому (ще раз згадаємо) "всяка монополія і всяка гонитва за наживою - зло" (Форд).

Еластичність попиту але доходу

Вона вимірює ступінь реакції товарного попиту на зміну доходів споживачів. Таким чином, коефіцієнт еластичності тут дорівнює: КЕ = [% зміни спроca]: [% зміни доходу]. Якщо, скажімо, при зростанні доходу на 8% попит на автомобілі збільшився на 24%, то еластичність попиту за доходом на ці товари дорівнюватиме трьом (КЕ = 3): зростання попиту втричі випередив зростання доходу.

На товари вищої категорії (с. 214) попит зазвичай змінюється в тому ж напрямку, що і дохід: підвищуються доходи населення, підвищується і попит. Наприклад, отримуючи більше доходів, люди починають більше подорожувати за кордон.

Що стосується товарів нижчої категорії (хліб, картопля, маргарин, поїздки на громадському транспорті, старі товари та ін.), То тут можливі зміни доходу і попиту під взаімообратних напрямках. Так, скажімо, збільшення доходів споживачів може викликати падіння попиту на дешеві кріплені вина, оскільки більше людей стане віддавати перевагу їм натуральні, відносно менш шкідливі напої.

Знання еластичності попиту по доходу теж має практичне значення. Воно дозволяє визначати перспективи розвитку тих чи інших галузей економіки, прогнозуючи розширення одних і неминуче скорочення інших. Наприклад, виробництво друкарських і швейних машинок невідворотно відходить у минуле, а персональних комп'ютерів - різко піднімається вгору.

Еластичність пропозиції

Наші міркування про цінову еластичності попиту багато в чому застосовні і до еластичності пропозиції, яка вимірює ступінь реакції постачальників товарів (виробників, продавців) на зміну цін. Так, пропозиція еластично, коли воно змінюється в більшій мірі, ніж ціна. І навпаки, пропозиція нееластична , якщо відсоток його зміни менше відсотка зміни ціни.

Еластичність пропозиції в першу чергу визначають такі важливі фактори, як (а) наявність резерву виробничих потужностей, (б) рівень товарних запасів і (в) кількість часу у виробників для того, щоб відреагувати на зміну цін. Зокрема, очевидно, що, чим більше вільних потужностей, запасів продукції і часу, тим більше і можливість збільшити пропозицію у разі стимулюючого його підвищення цін.

Особливо велика роль фактора часу в аграрному секторі (тобто в сільському господарстві: від лат. Agrarius - земельний) з його об'єктивної "неповороткістю". У більшості випадків тут потрібен цілий сільськогосподарський сезон, щоб запропонувати більше продукції у відповідь на підвищення цін. З іншого боку, часом не можна і зменшити пропозицію при зниженні цін, якщо воно стосується вже вирощених швидкопсувних продуктів (помідорів, огірків, винограду, малини і т.п.).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >