Риторика

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
РИТОРИКА ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА І НАУКА ПРО КРАСНОМОВСТВООсновні відомості про риторику і її понятійно-категоріальний апаратЗміна поглядів на риторику і її завдання протягом історії її розвиткуІнвенція, диспозиція, елокуція, стежки і фігури в риториціРиторика в житті і діяльності юристаТЕХНІКА І МИСТЕЦТВО КРАСНОМОВСТВАСутність і сенс красномовстваТактика красномовства в різних формах спілкуванняЗакони риторикиПроцедури конкретних дій ритораПрийоми і форми аргументованою мовиПрийоми і форми мовного вираження предмета думки ритораАлгоритм дій ритора при побудові аргументують мовиСофізми, парадокси і виверти у промові ритораЮРИСТ ЯК ОСОБИСТІСТЬ В ДЗЕРКАЛІ СПІЛКУВАННЯОсобистість юриста як суб'єкт і об'єкт мовного взаємодіїМетодологічна культура юриста як умова розвитку якостей ритораКультура оперування поняттямиПравила і прийоми оптимізації відносин між опонентамиВаріанти використання спекулятивних прийомів ритором-юристомСПЕЦИФІКА ПРОМОВ В СУДОВИХ ЗАСІДАННЯХУмови і фактори, що визначають зміст судових промовОсобливості обвинувальної промовиВідмінні ознаки промов захисниківХарактерні риси промов судді (головуючого), експертів та свідківВИДИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯОсновні компоненти спілкування, значимі для розвитку красномовства у юристівРиторичні прийоми, використовувані в різних видах спілкуванняПереговориДЕЯКІ СПОСОБИ І ФОРМИ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТА ЯК РИТОРАРоль майстер-класів у розвитку умінь і навичок красномовстваКолективний аналіз судових актів як спосіб підготовки ритораЗавдання 1. Розгляд питання по темі "Законність і обгрунтованість судового рішення"Завдання 2. Розгляд питання по темі "Зміст судового рішення"Завдання 3. Розгляд питання по темі "Види судових рішень" (їх зміст в залежності від категорії цивільного спору)Завдання 4. Розгляд питання по темі "Апеляційна скарга на судове рішення"Завдання 5. Розгляд питання по темі "Види і форми виступів"Завдання 6. Розгляд питання але темі "Види і форми виступів сторін у цивільній суперечці"ГЛОСАРІЙ
 
Наст >