Риторика

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
РИТОРИКА ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА І НАУКА ПРО КРАСНОМОВСТВО Основні відомості про риторику і її понятійно-категоріальний апарат Зміна поглядів на риторику і її завдання протягом історії її розвитку Інвенція, диспозиція, елокуція, стежки і фігури в риториці Риторика в житті і діяльності юриста ТЕХНІКА І МИСТЕЦТВО КРАСНОМОВСТВА Сутність і сенс красномовства Тактика красномовства в різних формах спілкуванняЗакони риторикиПроцедури конкретних дій ритора Прийоми і форми аргументованою мовиПрийоми і форми мовного вираження предмета думки ритораАлгоритм дій ритора при побудові аргументують мови Софізми, парадокси і виверти у промові ритора ЮРИСТ ЯК ОСОБИСТІСТЬ В ДЗЕРКАЛІ СПІЛКУВАННЯ Особистість юриста як суб'єкт і об'єкт мовного взаємодії Методологічна культура юриста як умова розвитку якостей ритора Культура оперування поняттями Правила і прийоми оптимізації відносин між опонентами Варіанти використання спекулятивних прийомів ритором-юристом СПЕЦИФІКА ПРОМОВ В СУДОВИХ ЗАСІДАННЯХ Умови і фактори, що визначають зміст судових промов Особливості обвинувальної промови Відмінні ознаки промов захисників Характерні риси промов судді (головуючого), експертів та свідків ВИДИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Основні компоненти спілкування, значимі для розвитку красномовства у юристів Риторичні прийоми, використовувані в різних видах спілкуванняПереговори ДЕЯКІ СПОСОБИ І ФОРМИ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТА ЯК РИТОРА Роль майстер-класів у розвитку умінь і навичок красномовства Колективний аналіз судових актів як спосіб підготовки ритораЗавдання 1. Розгляд питання по темі "Законність і обгрунтованість судового рішення"Завдання 2. Розгляд питання по темі "Зміст судового рішення"Завдання 3. Розгляд питання по темі "Види судових рішень" (їх зміст в залежності від категорії цивільного спору)Завдання 4. Розгляд питання по темі "Апеляційна скарга на судове рішення"Завдання 5. Розгляд питання по темі "Види і форми виступів"Завдання 6. Розгляд питання але темі "Види і форми виступів сторін у цивільній суперечці"ГЛОСАРІЙ
 
Наст >