ВИТРАТИ ДЕРЖАВИ

Глава містить матеріал для розуміння теорії суспільних витрат.

В результаті вивчення матеріалів даної глави студент повинен:

знати

• основні види і форми суспільних витрат, тенденції їх динаміки;

вміти

• визначати сфери дії програм суспільних витрат;

володіти

• навичками аналізу спотворень, породжуваних програмами громадських витрат.

Форми суспільних витрат

Громадські витрати можуть здійснюватися у формах фінансування витрат на утримання організацій громадського сектору, закупівель товарів або послуг, субсидування підприємств і організацій, що постачають продукцію на ринок, а також грошових виплат і натуральних видач особам, охопленим програмами соціальної допомоги і страхування [1] . Перераховані форми часто виступають в якості взаємозамінних або, поєднуючись, взаємодоповнюють один одного.

Наприклад, програма допомоги інвалідам може передбачати різні за характером асигнування. По-перше, це кошти, що направляються на утримання будинків інвалідів, які мають статус державних установ і фінансуються виходячи з нормативів витрат або в порядку відшкодування фактичних витрат. По-друге, це асигнування на закупівлю протезів, медикаментів, транспорту і, можливо, також послуг приватних будинків інвалідів і т.п. Коли мова йде про закупівлі, кошти асигнуються в ув'язці ні з елементами витрат, а з ринковою ціною тієї продукції, яку передбачається придбати. По-третє, можуть бути передбачені субсидії підприємствам, що заохочують, з одного боку, використання праці інвалідів, а з іншого - виробництво тих специфічних товарів, в яких вони потребують. По-четверте, потрібні кошти на виплату пенсій і, можливо, організацію безкоштовної видачі тих же протезів та ін.

Часом одним і тим же грошових сум відповідають різні форми витрат, наступні один за одним. Так, безкоштовне надання товарів або послуг може бути забезпечено за рахунок бюджетного фінансування виробляє їх державної установи або за рахунок їх попередньої закупівлі у стороннього постачальника. Як би там не було, витрат у формі безкоштовної видачі товару обов'язково передують витрати на його виробництво всередині громадського сектора або на його придбання.

Раціональний вибір форм, в яких витрачаються кошти, дозволяє забезпечити економію та підвищити результативність їх використання. Домогтися цього значно легше, коли витрати з самого початку структуруються швидше в розрізі конкретних цілей і завдань, ніж в розрізі відомств, їх підрозділів і т.д.

Державні витрати в Російській Федерації

Структура державних витрат, характерна для нашої країни в період з 2007 по 2010 р, представлена в табл. 7.1. У ній представлені витрати консолідованого бюджету, в якому враховані витрати державних і муніципальних бюджетів усіх рівнів, а також державних позабюджетних фондів.

Як свідчать дані таблиці, переважну роль в державних витратах нашої країни відіграють програми соціального характеру (в табл. 7.1 вони відображені в рядку "соціально-культурні заходи"): так, сумарні витрати на освіту, охорону здоров'я, фізичну культуру, соціальне забезпечення, культуру і засоби масової інформації становили в 2007-2010 рр. більше 50% всіх витрат консолідованого бюджету. При цьому велика

Таблиця 7.1. Державні витрати консолідованого бюджету Російської Федерації, 2007-2010 рр.

Витрати - всього

2007

2008

2009

2010

млрд руб.

%

млрд руб.

%

млрд руб.

%

млрд руб.

%

11 378,60

100

13 991,80

100

16 048,3

100,0

17 616,7

100,0

З них:

на загальнодержавні питання

1171,3

10,3

1291,0

9,2

1313,8

8,2

1440,6

8,2

з них на обслуговування державного і муніципального боргу

175,1

1,5

188,2

1,3

236,3

1,5

260,7

1,5

на національну оборону

834,0

7,3

1043,6

7,5

1191,2

7,4

1279,7

7,3

на національну безпеку і правоохоронну діяльність

864,3

7,6

1092,1

7,8

1245,9

7,8

1339,4

7,6

на національну економіку

1558,0

13,7

2258,6

16,1

2782,1

17,3

2323,3

13,2

з них витрати:

на паливно-енергетичний комплекс

33,5

0,3

40,1

0,3

74,7

0,5

48,5

0,3

на сільське господарство і рибальство

146,4

1,3

238,3

1,7

279,1

1,7

262,3

1,5

на транспорт

580,4

37,3

290,0

12,8

372,7

2,3

461,7

2,6

на дорожнє господарство

640,4

4,6

601,9

3,8

645,0

3,7

на зв'язок і інформатику

36,8

0,3

52,9

0,4

49,1

0,3

69,2

0,4

на прикладні наукові дослідження в галузі національної економіки

62,9

0,6

75,5

0,5

113,6

0,7

122,9

0,7

на інші питання в галузі національної економіки

589,5

5,2

788,1

5,6

1119,4

7,0

535,2

3,0

на житлово-комунальне господарство

1102,3

9,7

1153,2

8,2

1006,1

6,3

1071,4

6,1

на соціально-культурні заходи

5822,3

51,2

7122,1

50,9

8479,6

52,8

10 133,8

57,5

Джерело : Росстат.

частина з них витрачається на соціальну політику (табл. 7.2). Однак так було не завжди. Наприклад, в 1992 р витрати на соціальні потреби становили трохи більше 20% загальних витрат консолідованого бюджету. В кінці 1990-х - початку 2000-х рр. вони поступово збільшувалися, досягнувши в 2003 р 30%. Істотне зростання державних витрат на соціальну сферу стався в 2005 р Він був пов'язаний з утвердженням таких напрямків соціальної політики як охорона здоров'я, освіта і деяких інших в якості найважливіших пріоритетів розвитку країни.

Таблиця 7.2. Витрати консолідованого бюджету Російської Федерації на соціально-культурні заходи в 2010 р

Витрати - всього

Млрд руб.

% Від виробленого

10 133,8

100

В тому числі:

на освіту

1893,9

18,6

на культуру, кінематографію, засоби масової інформації

353,4

3,5

на охорону здоров'я, фізичну культуру і спорт

1708,8

16,9

на соціальну політику

6177,7

61,0

Джерело: Російський статистичний щорічник. 2011 року.

Питома вага витрат на галузі матеріального виробництва після істотного зниження в першій половині 1990-х рр. на деякий час стабілізувався, а потім спостерігався його невелике зростання. Це було пов'язано, в тому числі, з заходами, прийнятими для підтримки вітчизняних виробників під час економічної кризи 2008-2009 рр. Питома вага витрат на правоохоронну діяльність систематично підвищувався в 1990-і рр., І вони стали порівнянними з витратами на оборону, частка яких відносно стабільна. Частка витрат на обслуговування державного боргу, досягла 15-17% в 1998-1999 рр. поступово знижувалася, завдяки вдало складалася економічній кон'юнктурі і скорочення обсягу державного боргу.

  • [1] Крім перерахованих видів витрат, держави багатьох країн несуть тягар витрат з обслуговування державного боргу, однак тут ми дане питання не розглядаємо.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >