Техніко-економічні характеристики електростанцій як елементів енергосистем

Вплив експлуатаційних характеристик обладнання на ефективність роботи електростанцій і енергосистеми

Енергетичні агрегати мають різні маневрені характеристики, що вимагає розміщення вироблюваної ними електроенергії в певній зоні добового графіка, вони відрізняються за термінами будівництва, питомими витратами палива, питомою капітальним витратам і собівартості енергії. При паралельній роботі станцій в складі енергосистем з метою підвищення ефективності енергетичного виробництва слід максимально реалізувати можливості агрегатів, що дозволяють знижувати капітальні та експлуатаційні витрати в цілому по енергосистемі.

З огляду на сказане, в процесі проектування енергосистем аналізу підлягають такі характеристики електростанцій:

 • • вимоги до розміщення електростанцій по території, що впливає на дальність транспорту палива, тариф на його перевезення, ціну палива, паливні витрати, дальність передачі енергії, втрати при передачі електроенергії і тариф на передачу енергії;
 • • вплив факторів, що змінюють потужність електростанції, так як баланс потужності енергосистеми виконується тільки в тому випадку, якщо зменшення потужності однієї станції буде компенсовано збільшенням генерації потужності на інших станціях;
 • • маневрені характеристики електростанцій, що визначають режим вироблення енергії в добовому графіку, питомі витрати палива і паливні витрати;
 • • співвідношення техніко-економічних показників станцій різного типу: собівартості електроенергії, ККД, питомої чисельності персоналу, питомих капітальних витрат в електростанцію.

Техніко-економічні характеристики КЕС як елементів енергосистем

КЕС мають такими основними характеристиками:

 • • при порівняно вільному розміщенні по території існують чинники, що обмежують свободу розміщення КЕС:
  • - Відсутність достатніх водних ресурсів для охолодження конденсаторів турбін при прямоточною системі охолодження;
  • - Якісні характеристики палива - чим нижче якість палива, тим ближче повинна розміщуватися КЕС до паливної базі, щоб не викликати зростання паливних витрат внаслідок перевезення великого обсягу порожньої породи;
 • • менші в порівнянні з ГЕС, ТЕЦ і АЕС площі земельних ділянок, що відводяться під будівництво;
 • • потужність ЮС не залежить від теплового навантаження і може бути постійною, тому конденсаційні агрегати доцільно завантажувати активною потужністю;
 • • незалежність виробництва електроенергії на КЕС від сезону року;
 • • вироблення електроенергії КЕС відносно вільна в розміщенні в добовому графіку навантаження енергосистеми, але при цьому свобода обмежується:
 • - Маневреністю агрегатів КЕС, яка характеризується:

► технічним мінімумом навантаження, часом пуску в експлуатацію з холодного стану і швидкістю набору / скидання навантаження;

► потужністю агрегатів і параметрами свіжої пари. Чим вище параметри свіжої пари і потужність блоків, тим нижче їх маневрені характеристики;

► видом палива: для вугільних блоків маневреність нижче, в порівнянні з газомазутними блоками. Чим нижче маневреність агрегатів, тим глибше в добовому графіку розміщується їх вироблення;

 • - Розміщення електроенергії КЕС в добовому графіку навантаження енергосистеми з точки зору економічності передбачає розміщення вироблення економічних блоків в базі, а менш економічних в змінної зоні графіка;
 • • порівняно низькі питомі капітальні витрати і менший термін будівництва в порівнянні з АЕС і ГЕС;
 • • витрата електроенергії на власні потреби КЕС залежить від виду спалюваного палива ( ), параметрів свіжої пари, числа і одиничної потужності блоків;
 • • питома витрата палива на виробництво електроенергії на КЕС перевищує питома витрата палива на ТЕЦ з огляду на низьку ефективність використання палива. ККД КЕС становить 38-40%;
 • • висока собівартість електроенергії через значних питомих витрат палива;
 • • негативний вплив на навколишнє середовище забруднюючих атмосферу викидів (NOx, SOx, парникових газів);
 • • залежність вироблення електроенергії від поставок палива;
 • • великі КЕС входять до складу ОГК і реалізують електроенергію і потужність на ОРЕМ.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >