Джерела фінансування інвестицій і механізми залучення інвестицій

У складі джерел фінансування інвестицій виділяються:

 • • власні кошти;
 • • залучені кошти, у тому числі:
  • - Кошти від емісії та продажу первинних і додаткових акцій сіро);
  • - Кошти від розміщення американських (ADR) і глобальних (GDR) депозитарних розписок;
 • • позикові кошти:
 • - Кредити;
 • - Облігаційні позики;
 • - Лізинг;
 • - Проектне фінансування;
 • • плата за технологічне приєднання до електричних мереж;
 • • кошти від продажу потужності на ринку;
 • • кошти вуглецевого фонду;
 • • бюджетні кошти.

Власні кошти

До складу власних інвестиційних коштів компанії входять: амортизаційні відрахування, прибуток (у тому числі нерозподілений прибуток минулих періодів, чистий прибуток звітного року), повернення ПДВ, кошти від продажу активів і інші власні кошти.

Після запуску ринку потужності основним власним джерелом інвестицій в сфері генерації є кошти від продажу потужності по ДМП і продажу потужності на довгостроковому ринку потужності, у сфері передачі електроенергії - кошти, закладені в тариф КАВ.

Залучені засоби

Залучені кошти - це кошти інвесторів, що надходять в безстрокове користування компанії і, по яким інвесторам виплачується дохід.

Засоби від емісії акцій

Залучення акціонерного капіталу через механізм IPO один із способів отримання компанією інвестиційних коштів, що представляє собою публічне розміщення акцій на фондовій біржі. Залежно від специфіки визначення ціни на розміщувані акції виділяються наступні форми організації IPO:

 • • відкрита пропозиція;
 • • аукціон;
 • • формування портфеля.

Відкрита пропозиція (метод фіксованої ціни) передбачає встановлення ціни продажу акцій заздалегідь. Інвестиційна компанія, організуюча розміщення, не припиняє реєстрацію заявок на покупку акцій до тих пір, поки величина попиту не перевищить величину пропозиції. Фіксація ціни заздалегідь не дозволяє максимізувати прибуток від розміщення акцій, що викликає високий ризик у разі завищення ціни акцій і скорочення попиту.

Аукціон проводиться при приватизації державних підприємств, відомих широкому колу інвесторів. Основні ризики - неповна реалізація акцій, непередбачуваність торгів і маніпуляції інвесторів.

Метод формування портфеля (книги заявок): визначається діапазон цін, в рамках якого інвестори виставляють свої заявки. Інвестор може виставити просту заявку на покупку певної кількості акцій, заявку із зазначенням максимальної ціни покупки або ступінчасту заявку, в якій вказується кількість акцій, що купуються з тієї чи іншої ціною.

Переваги IPO: ефективний інструмент залучення інвестицій і оцінки вартості компанії, підвищення фінансової репутації, можливість залучення кредитів і позик під більш низький відсоток, підвищення популярності компанії і престижу при роботі з контрагентами, можливість використання акцій як застави при залученні кредитів, більшу довіру при виході на зарубіжні ринки.

Кошти від розміщення американських і глобальних депозитарних розписок (ADR, GDR)

Депозитарна розписка (DR) - похідний цінний папір, що випускається на акції іноземних емітентів, що має вільне ходіння в країні. Власник депозитарних розписок не прямий, а непрямий власник іноземних цінних паперів.

Схема випуску розписок: після докладного аналізу фінансового стану компанії та виконання ряду законодавчих положень, компанія отримує дозвіл від Комісії з цінних паперів та фондового ринку України іноземної держави на випуск розписок. Потім банк, що спеціалізується на купівлі іноземних цінних паперів, депонує акції на спеціальному рахунку і на депоновані цінні папери випускає депозитарні розписки.

Депозитарні розписки випускаються трьох рівнів. Перший рівень - цінні папери приватного розміщення, поширювані серед обмеженого числа іноземних інвесторів. Випуску DR першого рівня передує аудиторська перевірка компанії відповідно до російських стандартів. Випуск депозитарних розписок другого і третього рівнів вимагає міжнародної аудиторської перевірки не менше ніж за три попередні роки. Однак тільки ADR третього рівня дозволяють залучити додаткові інвестиції, так як вони випускаються на знову емітуються акції; розписки першого і другого рівня випускаються на вже випущені акції.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >