Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка і управління в енергетиці
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналітичні дослідження виробничо-господарської діяльності енергокомпанії

Аналітичні дослідження, які наводяться в другому розділі бізнес-плану, можуть проводити і поза процесами бізнес-планування, але обов'язково повинні передувати розробці основних розділів бізнес-плану.

Якщо ж самостійні аналітичні дослідження не проводяться, то завданнями розділу бізнес-плану "Аналіз виробничо-господарської діяльності енергокомпанії" стають:

 • 1. Оцінка досягнутих результатів діяльності компанії.
 • 2. Визначення тенденцій розвитку процесів усередині і поза організацією, виявлення проблем.
 • 3. Розробка стратегій компанії на плановий період. Визначення переліку та значень ключових показників ефективності та інших оціночних показників плану.

Для вирішення поставлених завдань виконується аналіз динаміки та факторний аналіз ключових показників ефективності та інших оціночних показників. За підсумками аналізу, з урахуванням пріоритетів компанії, формується новий перелік показників і їх величин.

Основні принципи формування КПЗ, які базуються на теорії системи збалансованих показників:

 • 1. Число показників обмежена (не більше 7, в РАО "ЄЕС Росії" використовувалося 4).
 • 2. КПЗ повинні розраховуватися не тільки в вартісному вираженні, а й в натуральному.
 • 3. Принцип порівнянності (за значеннями КПЕ можна порівнювати різні компанії або філії).
 • 4. Принцип збалансованості. Компанія може бути оцінена з боку: фінансів, клієнтів, внутрішніх бізнес-процесів, навчання кадрів і розвитку.
 • 5. Принцип індивідуальності (значення КПЕ встановлюється індивідуально для кожної компанії).
 • 6. Принцип рівнозначності для преміювання.
 • 7. Принцип обов'язковості і винятковості коригування.
 • 8. Принцип спільної відповідальності.

Ідеальною, раз і назавжди встановленої системи показників оцінки ефективності компаній не існує, система показників повинна прагнути відповідати інтересам власників і стратегіям компанії, тому з їх зміною сама повинна постійно змінюватися.

Перелік КПЕ для енергокомпаній на 2008-2012 рр. включав: рентабельність власного капіталу; критерій надійності (коефіцієнт аварійності, готовності); ліміт постійних витрат на 1 МВт встановленої потужності; ефективність реалізації інвестиційних програм.

Оціночні показники розділені на блоки:

 • 1. Характеристики ефективності роботи капіталу:
  • - Прибуток на акцію;
  • - Величина дивідендів;
  • - Розмір дивіденду на звичайну і привілейовану акції;
  • - Середньорічна величина чистих активів компанії;
  • - Розмір капіталізація компанії;
  • - Середньорічна величина власного капіталу.
 • 2. Фінансові показники:
  • - рентабельність продажів;
  • - Рентабельність сукупних активів;
  • - Коефіцієнт автономії;
  • - Коефіцієнти ліквідності;
  • - Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості;
  • - Рівень оплати з урахуванням погашення дебіторської заборгованості;
  • - Частка простроченої дебіторської заборгованості;
  • - EBITDA (прибуток до оподаткування плюс амортизація, тобто вільний грошовий потік);
  • - Співвідношення позикових коштів і вільного грошового потоку;
  • - Співвідношення власних і позикових коштів;
  • - Середньозважена ставка запозичення.
 • 3. Технологічні показники:
  • - Коефіцієнт використання встановленої потужності;
  • - Питома витрата палива на виробництво електроенергії (тепла) (оцінює не тільки ефективність, але і конкурентоспроможність компанії на ринку);
  • - Оптимальність завантаження устаткування;
  • - Ефективність заходів щодо зниження питомих витрат матеріально-технічних ресурсів;
  • - Витрата електроенергії на власні потреби, втрати електричної енергії, втрати теплової енергії;
  • - Паливна складова собівартості виробництва (передачі) 1 кВт • год;
  • - Паливна складова собівартості виробництва (передачі) 1 Гкал;
  • - Темп зростання відпуску електроенергії, темп зростання відпуску тепла, темп зростання наведеного корисного відпуску (1000 Гкал = = 1,163 млн квт • ч).
 • 4. Показники, що характеризують стан обладнання:
  • - Питомі витрати на ремонт;
  • - Частка витрат на ремонт в собівартості продукції;
  • - Коефіцієнт зносу (сума накопиченої амортизації до первісної вартості основних фондів);
  • - Коефіцієнт відновлення основних засобів;
  • - Питома вага генеруючого обладнання, яке виробило свій парковий ресурс.
 • 5. Економічні показники:
  • - Експлуатаційні витрати на одиницю приведеного корисного відпуску;
  • - Умовно-постійні витрати на одиницю приведеного корисного відпуску;
  • - Середньомісячні умовно-постійні витрати на експлуатацію встановленої потужності;
  • - Витрати на 1 руб. виручки;
  • - Середньооблікова чисельність персоналу;
  • - Середньооблікова чисельність персоналу, зайнятого основною діяльністю;
  • - Середньомісячна виручка на одного працівника середньооблікової чисельності;
  • - Середньомісячний обсяг прибутку від продажів на одного працівника середньооблікової чисельності;
  • - Фонд оплати праці на одиницю приведеного корисного відпуску;
  • - Фонд оплати праці на одиницю приведеної корисної потужності.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук