Види банківських операцій

Банківські операції - це діяльність банків щодо виконання своїх функцій відповідно до чинного законодавства.

Згідно ст. 5 Закону про банки до банківських операцій належать:

 • • залучення коштів фізичних і юридичних осіб у вклади;
 • • розміщення залучених коштів від свого імені і за свій рахунок;
 • • відкриття та ведення банківських рахунків юридичних і фізичних осіб;
 • • здійснення розрахунків за дорученням фізичних і юридичних осіб, в тому числі банків-корреспоідентов по їхньому банківському рахунку;
 • • інкасація коштів, векселів, платіжних і розрахункових документів і касове обслуговування фізичних та юридичних осіб;
 • • купівля-продаж іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах;
 • • залучення у внески і розміщення дорогоцінних металів;
 • • видача банківських гарантій і ін.

Крім зазначених операцій банки можуть здійснювати наступні операції:

 • • операції з цінними паперами, пов'язані з випуском і розміщенням цінних паперів на ринку позикових капіталів, управлінням портфелями паперів;
 • • довірче управління грошовими коштами та іншим майном за відповідним договором з фізичними та юридичними особами;
 • • лізингові операції, пов'язані з довгостроковою орендою машин і устаткування, куплених орендодавцем для орендаря з метою їх виробничого використання при збереженні права власності на них за орендодавцем на весь термін договору;
 • • факторингові операції, які означають переуступку банку клієнтом-постачальником неоплачених боргових вимог (рахунків-фактур) на умовах негайної оплати більшої частини вартості поставок;
 • • депозитарні операції, пов'язані зі зберіганням цінних паперів та обліком прав власності на них;
 • • клірингові операції, пов'язані з проведенням взаємозаліку платежів при здійсненні банками кореспондентських відносин;
 • • надання консультаційних та інформаційних послуг.

Для здійснення банківських операцій банки повинні мати відповідні ліцензії Банку Росії, причому окремо на операції в рублях і іноземній валюті. Банкам заборонено займатися виробничою, торговельної та страховою діяльністю.

Банки займають в економіці Росії дуже скромне місце, відношення сумарних нетто-активів до ВВП становить менше 30%, тоді як у Франції, Німеччині, Японії - 150-200%.

Операції банків діляться на дві групи: пасивні та активні.

Пасивні операції - це операції з формування банківських ресурсів.

На пасивних рахунках балансу відображаються власні кошти (капітал, резервний та інші фонди, нерозподілений прибуток) та залучені кошти (депозити клієнтів і недепозитних джерела). Значення пасивних операцій полягає в тому, що ресурсна база багато в чому визначає можливості і масштаби активних операцій, які забезпечують отримання доходів банку.

Стабільність банківських ресурсів, їх величина і структура служать найважливішими факторами надійності банку, тому що: по-перше, достатню кількість власних коштів нейтралізує ризики, яким піддається банк у процесі свого функціонування; по-друге, капітал поглинає можливі втрати і створює основу для підтримки довіри до банку з боку клієнтів. Ціна отриманих ресурсів впливає на розміри банківського прибутку і на конкурентну позицію банку на ринку.

Активні операції - це операції з розміщення ресурсів банку з метою отримання прибутку.

Активи балансу банку відображають склад, структуру і цільове використання коштів. Вони показують, у що вкладені фінансові ресурси і яка віддача від вкладених коштів. До активних операцій банку відносять: касові; кредитні; вкладення в цінні папери; фінансові послуги (лізинг, факторинг, траст); вкладення в основні засоби та нематеріальні активи. Від якості проведення активних операцій залежать ліквідність, прибутковість і, отже, фінансова надійність і стійкість банку в цілому.

Активні і пасивні операції банку тісно пов'язані один з одним. В чому це проявляється? Виходячи на ринки кредиту, купуючи і продаючи цінні папери, надаючи клієнтам різноманітні послуги, банки постійно контролюють стан своїх пасивів. Вони стежать за наявністю вільних ресурсів, термінами затребуваних депозитів, вартістю залучених коштів. Якщо приплив коштів сповільнюється, банк повинен переглянути свою кредитну політику (погасити частину виданих кредитів, продати цінні папери і т.д.). Якщо збільшується вартість банківських ресурсів, то банківський прибуток скоротиться. В результаті банку треба буде шукати більш вигідні сфери вкладання капіталу, щоб збільшити дохід. Головне: банк повинен піклуватися про таку структуру своїх пасивів, яка багато в чому буде визначати якість його активів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >