Розрахунки платіжними вимогами

Платіжна вимога є розрахунковий документ, що містить вимогу кредитора (отримувача коштів) за основним договором до боржника (платника) про сплату певної грошової суми через банк (див. Додаток 2). За своєю суттю - це платіжна послуга за разовим або періодичному списання коштів з рахунку платника, ініційованого одержувачем на основі згоди платника, отриманого заздалегідь. Вона являє собою прямий дебет і застосовується при розрахунках за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, а також в інших випадках, передбачених основним договором з попереднім акцептом і без акцепту платника.

Крім основних реквізитів у платіжній вимозі зазначаються: умова оплати, термін для акцепту (не менше п'яти робочих днів), дата надсилання (вручення) платнику передбачених договором документів, найменування товару (робіт, послуг), номер і дата договору, номери документів, що підтверджують поставку , дату і спосіб поставки товару та інші реквізити.

У платіжній вимозі, оплачуваній з акцептом платника, одержувач коштів проставляє "з акцептом".

Платник має право відмовитися повністю або частково від акцепту платіжних вимог з підстав, передбачених в основному договорі, в тому числі у разі невідповідності застосовуваної форми розрахунків з укладеним договором, з обов'язковим посиланням на пункт, номер, дату договору і зазначенням мотивів відмови.

У платіжній вимозі на безакцептне списання грошових коштів з рахунку платника одержувач коштів проставляє "без акцепту". На 1 січня 2012 році лише три платежу з 100 проводились у формі платіжного вимоги. Їх частка в загальному обсязі платежів склала менше 1% [1] .

Розрахунки акредитивами

Акредитив - це умовне грошове зобов'язання, прийняте банком за дорученням платника, зробити платежі на користь одержувача коштів за пред'явленням останнім документів, відповідних умовам акредитива, або надати повноваження іншому банку здійснити такі платежі (див. Додаток 3). Банками можуть відкриватися такі види акредитивів:

 • • покриті (депоновані) і непокриті (гарантовані);
 • • відкличні і безвідкличні (можуть бути підтвердженими).

Відкриває акредитив банк-емітент у виконуючого банку-ремітента.

Покритий (депонований) акредитив означає перерахування за рахунок платника або наданого йому кредиту суми акредитива (покриття) у розпорядження виконуючого банку на весь термін дії акредитива.

Непокритий акредитив надає банку-ремітенту право списувати кошти з ведеться в нього кореспондентського рахунку в межах суми акредитива.

Відзивним є акредитив, який може бути змінений або скасований банком-емітентом на підставі письмового розпорядження платника без попереднього узгодження з одержувачем коштів і без будь-яких зобов'язань банку-емітента перед одержувачем коштів після відкликання акредитива.

Безвідкличний акредитив, який може бути скасований тільки за згодою одержувача коштів. На прохання банку-емітента виконуючий банк може підтвердити безвідкличний акредитив (підтверджений акредитив). Безвідкличний акредитив, підтверджений виконуючим банком, не може бути змінений або скасований без згоди виконуючого банку.

Акредитив призначений для розрахунків з одним одержувачем коштів і може передбачати акцепт (згоду) уповноваженого платником особи. Одержувач коштів може відмовитися від використання акредитива до закінчення терміну його дії, якщо можливість такої відмови передбачена умовами акредитива. Платіж по акредитиву проводиться в безготівковому порядку шляхом перерахування загальної суми або часткових платежів на рахунок отримувача коштів.

Схема розрахунків по акредитиву представлена ​​на рис. 4.6.

При акцепт акредитива виконуючому банку подаються:

 • • довіреність, видана платником на його ім'я;
 • • паспорт або інший документ, що засвідчує його особу;
 • • зразок підпису.

Розрахунки акредитивами: 1 - договір про угоду; 2 - заяву на акредитив; 3 - розпорядження про відкриття непокритого акредитива; 4 - відкриття акредитива (депонування коштів); 5а, 5б, 5в - повідомлення про відкриття акредитива; 6 - виконання предмета договору (відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг); 7а, 7б, 7в - передача пакета документів з підтвердженням (авізування); 8 - зарахування грошей на розрахунковий рахунок поставщіка- одержувача; 9 - розрахунки між банками; 10 - відшкодування витрат банку

Мал. 4.6. Розрахунки акредитивами: 1 - договір про угоду; 2 - заяву на акредитив; 3 - розпорядження про відкриття непокритого акредитива; 4 - відкриття акредитива (депонування коштів); 5а, 5б, 5в - повідомлення про відкриття акредитива; 6 - виконання предмета договору (відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг); 7а, 7б, 7в - передача пакета документів з підтвердженням (авізування); 8 - зарахування грошей на розрахунковий рахунок поставщіка- одержувача; 9 - розрахунки між банками; 10 - відшкодування витрат банку

Для підтвердження виконання умов основного договору аналогічний напис робиться на товарно-транспортних та інших документах, що вимагаються умовами акредитива.

Порядок розрахунків по акредитиву в банку-емітенті і виконуючому банку різний.

Отримавши бланк акредитива, банк-емітент відкриває його і веде облік сум покритих (депонованих) акредитивів та сум гарантій по непокритим (гарантованим) акредитивами. Робота виконуючого банку полягає в зарахуванні надійшли від банку-емітента грошових коштів на відповідний балансовий рахунок і веденні розрахунків по ним в межах терміну дії акредитива. У виконуючому банку акредитив закривається після закінчення його терміну в сумі акредитива або його залишку. При виплаті але акредитиву виконуючий банк (отримувача коштів) зобов'язаний перевірити дотримання одержувачем всіх умов акредитива, правильність оформлення реєстру акредитива і рахунків, відповідність підписів і відбитка печатки отримувача коштів на ньому заявленим зразкам.

Виплата з акредитива готівкою не допускається. Акредитиви застосовуються обмежено, так як дороги в обслуговуванні.

Наприклад, комісії за розрахунками з використанням документарного акредитива можуть складатися з наступних плат:

 • • відкриття акредитива - 0,2% за квартал або його частину (мінімум 30 дол.);
 • • зміна умов (крім збільшення суми або терміну) - 30 дол .;
 • • збільшення терміну дії акредитива - 0,1% за квартал або його частину (мінімум 30 дол.);
 • • трансферація (переклад) акредитива - 0,1% (мінімум 30 дол.);
 • • попереднє авізування акредитиву - 30 дол .;
 • • авізування акредитива - 0,1% за квартал або його частину (мінімум 30 дол.);
 • • збільшення суми акредитива - 0,1% за квартал (мінімум 30 дол.);
 • • підтвердження акредитива при наявності покриття - 1% річних;
 • • платіж, негоціація, прийом, перевірка і відсилання документів - 0,15% (мінімум 50 дол.);
 • • акцепт тратт - 0,15% [2] .

 • [1] URL: cbr.ru
 • [2] URL: cfin.ru/press/afa/2001-4/04_l.shtml.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >