Клірингова діяльність банку

Клірингова діяльність банку [1] - це здійснення діяльності з визначення взаємних зобов'язань (збір, звірка, коригування інформації по операціях з цінними паперами і підготовка бухгалтерських документів по ним) та їх заліку з поставок цінних паперів і розрахунків по ним.

Для зниження ризиків невиконання угод з цінними паперами в банку здійснюються розрахунки по операціях з цінними паперами, формуються спеціальні фонди.

Основним завданням клірингових систем служить зменшення основних ризиків, з якими стикаються професійні учасники цінних паперів при здійсненні торгово-розрахункових операцій.

Під основними ризиками зазвичай розуміють:

 • 1) кредитний ризик - ризик втрати всієї грошової суми або усієї кількості цінних паперів;
 • 2) курсовий ризик, пов'язаний з відмовою контрагента від проведення розрахунків (виникає необхідність повторно проводити операції з даними пакетом цінних паперів на умовах, що змінилися);
 • 3) ризик виникнення тимчасових ланцюжків непостачання і неплатежів (ризик ліквідності);
 • 4) операційний ризик - ризик виникнення технічних збоїв і помилок персоналу.

Кліринг заснований на проведенні взаємозаліків зустрічних вимог.

Процедура проведення заліку зустрічних однорідних вимог і визначення зобов'язань учасників клірингу по операціях з цінними паперами називається неттинга.

Залежно від кількості учасників неттинг може бути двосторонніми та багатосторонніми.

При двосторонньому неттинга можлива компенсація як грошових зобов'язань, так і зобов'язань по цінних паперах. Відповідно, можна говорити:

 • - Про неттинга з цінних паперів (проводиться у разі покупки і продажу одного і того ж самого лота цінних паперів з одним і тим же контрагентом);
 • - Неттинга по коштах;
 • - Неттинга з цінних паперів та грошових коштів (часткове припинення зобов'язань сторін).

На ефективному ринку неттинг декількох угод з одним і тим же фінансовим інструментом проводиться па дату поставки (валютування) даного інструменту.

Визначення зобов'язань учасників за угодами, укладеними на торгових майданчиках, відбувається на базі механізму багатостороннього неттинга (рис. 6.3).

Схема багатостороннього неттинга

Мал. 6.3. Схема багатостороннього неттинга

Даний механізм забезпечує скорочення обсягу і числа транзакцій, а також знижує витрати учасників на здійснення операцій.

В багатосторонній неттинг включаються тільки забезпечені угоди. В ході багатостороннього неттинга відбувається часткове виконання зобов'язань шляхом взаємозаліку зустрічних однорідних вимог і зобов'язань учасників. У незарахована частини зобов'язання і вимоги учасників визначаються як нетто-зобов'язання і нетто-вимоги, відповідно до яких проводяться остаточні розрахунки за підсумками дня.

Приклад багатостороннього неттинга наведено на рис. 6.4.

Банки використовують такі найпоширеніші види клірингових систем, зокрема:

 • клірингові системи без переддепонування активів - засновані на проведенні розрахунків з депонуванням активів на день проведення розрахунків. Дані системи приймають на себе тільки кредитний ризик і частина системного ризику;
 • клірингові системи з переддепонування активів - засновані на тому, що учасники депонують активи в розрахунковий депозитарій і розрахунковий банк до проведення торговельної сесії, а після її початку торгують в межах наявних у них залишків. В даному випадку клірингові системи приймають на себе всі відомі основні ризики.

Приклад багатостороннього неттинга операцій чотирьох учасників

Мал. 6.4. Приклад багатостороннього неттинга операцій чотирьох учасників

Розрізняють три види розрахунків клірингових систем:

 • • системи проведення розрахунків в кінці операційного дня. У даній системі клірингова організація протягом операційного дня виробляє звірку і накопичення доручень учасників клірингу, а в кінці дня виробляє формування і передачу власних доручень в депозитарій і в банк, де вони виконуються;
 • • системи з дискретним проведенням розрахунків. Основна їхня відмінність полягає в тому, що формування і виконання доручень клірингових організацій проводиться кілька разів в день;
 • • клірингові системи з розрахунками в режимі реального часу. Незважаючи на те що можна з упевненістю говорити, що чим менше величина розрахункового періоду, тим менше ринкові ризики і ризики втрати ліквідності, не всі клірингові системи виробляють розрахунок в режимі реального часу.

Системи з розрахунками в режимі реального часу володіють двома характерними особливостями. По-перше, при розрахунках в режимі реального часу утруднений двосторонній і багатосторонній неттинг. По-друге, висока вартість використовуваних комп'ютерних комплексів і програмних продуктів призводить до високих транзакційних витрат.

 • [1] Див. Також гл. 4.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >