РОЗДІЛ II. МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В результаті вивчення матеріалу даного розділу студент повинен:

знати

 • • особливості і відмінності моделей державного регулювання страхової діяльності в різних країнах і регіонах світу;
 • • напрями модернізації регулювання і страхового нагляду в умовах кризи і посткризового розвитку системи світогосподарських зв'язків;
 • • підходи, що застосовуються при регулюванні страхових ринків на основі культурно-релігійних цінностей;

вміти

 • • виділяти найбільш суттєві чинники та особливості, характерні для англосаксонської, континентальної європейської та євро-азіатської моделей регулювання страхової діяльності;
 • • виявляти причинно-наслідкові зв'язки ініціатив регуляторів і страхового нагляду в умовах глобальної кризи;
 • • давати оцінку результатів і ефективності регулювання страхових ринків;
 • • проводити порівняльний аналіз моделей регулювання страхової діяльності в світі;

володіти

• навичками аналізу і використання відповідного передового зарубіжного досвіду для розробки і реалізації сучасної

системи регулювання страхового ринку, що відповідає сучасним викликам;

• принципами толерантності, діалогу і співпраці для формування сприятливого середовища розвитку страхового бізнесу.

Ключові терміни: моделі регулювання страхових ринків; континентально-європейська модель; євро-азіатська модель; ліберальна модель; децентралізована і централізована ліберальні моделі; конфуціанська модель; ісламська модель; національні моделі регулювання; регіональні моделі регулювання; Євросоюз; американська модель; азіатські системи; саморегулювання.

КОНТИНЕНТАЛЬНА ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Регулювання страхової діяльності здійснюється через урядові інститути: міністерства [1] , податкові та фіскальні органи, наглядові органи. У світовій практиці регулювання страхової діяльності виділилося дві основні моделі регулювання: модель жорсткого регулювання і ліберальна модель регулювання страхування, кожна з яких реалізується в рамках певної системи права - "континентальної" [2] або "англо- американської". Окремо слід розглядати моделі регулювання страхового ринку євро-азіатського напрямку, які мають свої особливості, пов'язані з культурними і релігійними традиціями.

Модель жорсткого регулювання страхової справи реалізується в рамках континентальної системи права і характеризується детальною регламентацією всіх сторін діяльності страховиків, контролем за дотриманням законодавства при проведенні страхових операцій. Основа системи - сувора законодавча регламентація діяльності суб'єктів ринку, при цьому основними джерелами права є закони та кодекси.

Форми регулювання, характерні для даної моделі:

 • • твердження органами страхового нагляду страхових тарифів або встановлення рамок коливання тарифів;
 • • твердження змісту типових форм договорів страхування;
 • • перевірка виконання бізнес-планів;
 • • нагляд за поточними операціями;
 • • регулярні перевірки страхових компаній.

Дана модель характерна для більшості європейських країн, таких як Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та ін., А також для Японії. Ця модель регулювання взята за основу також і в Росії.

 • [1] Міністерства праці та соціальної політики, міністерства сприяння науці і науково-технічного розвитку, міністерства і відомства, пов'язані з виробництвом суспільних благ і послуг (міністерство охорони здоров'я, освіти, транспорту).
 • [2] Романо-германська, кодифікована.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >