СУБ'ЄКТИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Організаційна модель фінансової інфраструктури

Хто ж є суб'єктом фінансового менеджменту, хто управляє фінансами підприємства або іншої підприємницької або фінансовою структурою? Відповідь однозначна: фінансист-менеджер, який курирує фінансові відносини даного ланки фінансової інфраструктури, або, як називали раніше, даного ланки фінансової системи [1] . Заміна терміна пояснюється тим, що система передбачає більш жорстку і визначену державою регламентацію її складу, структури і функцій. Приватизація, лібералізація цін і інших фінансових нормативів, страхових, позичкових та облікових процентних ставок і тарифів, виникнення нових комерційних і фінансових структур на базі приватного капіталу, формування фінансових ринків, відповідно зміна господарського і бюджетного права, форм власності та інших атрибутів соціально-економічної перебудови російського суспільства трансформували і фінансову систему з її інститутами. Ці інститути сучасної фінансової інфраструктури вже називалися в числі фінансових контрагентів підприємств (див. Параграф 2.2). Однак на рис. 2.4 ми спробуємо змоделювати їх, відносячи кожен інститут, або суб'єкт фінансової інфраструктури, до відповідного він курирує ланці.

Фундаментальним, базовою ланкою служать фінанси комерційних структур в сфері підприємництва, де суб'єктами фінансового менеджменту виступають фінансові служби відповідних підприємств, або служби фінансового менеджера. У міжнародному бізнесі їх зазвичай називають фінансовою бухгалтерією на відміну від просто бухгалтерії, що займається власне бухгалтерським обліком та бухгалтерсько-статистичної звітністю.

Служба фінансового менеджера охоплює, як правило, не тільки фінансовий відділ, а й планово-економічний, праці і заробітної плати, іноді - постачальницько-збутової (маркетинговий), юридичний, аналітичний (якщо такий відділ, бюро або ділянка виділяється організаційно). Залежно від масштабу підприємства і вирішення фінансового топ-менеджера, яким зазвичай є фінансовий директор або заступник генерального директора з економіки та фінансів, фінансова бухгалтерія має ту чи іншу організаційно-функціональну структуру та охоплення.

Незважаючи на лібералізацію економіки держава суворо регламентувала організаційно-правові форми підприємницьких структур і відповідно їх фінансово-податковий статус, зокрема, умови формування статутного (складеного) капіталу, фінансову відповідальність та ін.

В результаті приватизації державних підприємств (і крім неї) найбільш типовою структурою стали АТ відкритого і закритого типів. У матеріальному виробництві збереглися державні і муніципальні , або унітарні, підприємства (УП). У соціальній, судово-правової та військовій сфері функціонують, як і раніше, державні бюджетні установи. Однак вони, як правило, надають і платні послуги, доповнюючи бюджетне фінансування доходами від своєї платної діяльності і в цій частині підкоряючись закономірностям фінансового менеджменту.

  • [1] Саме фінансової, а не фінансово-кредитної системи, так як кредит розглядається як розділ фінансів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >