ДОХОДИ І ПРИБУТОК. ЇХ ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ

Виручка від реалізації та підприємницький дохід

Знайомство з показником виручки від реалізації продукції або послуг (обсяг реалізації, товарообіг, обсяг продажів - інші назви цього показника), як і з підприємницьким доходом, або прибутком від реалізації, відноситься до курсу "Фінанси підприємств" Однак і в курсі "Фінансовий менеджмент" їм відводиться спеціальний розділ. Це пояснюється їх особливою важливістю для всієї фінансово-господарської діяльності та механізму управління нею.

Перш за все - планування обох показників. У сучасних ринкових умовах виручку від реалізації, як і прибуток від неї, можна визначати але обсягом портфеля замовлень, погоджуючи його з виробничими потужностями підприємства через порівняльний аналіз з очікуваної реалізацією в передплановому періоді. Однак цей метод краще використовувати в якості контрольного, бо для формування самого портфеля замовлень відповідно до нових умов господарювання в планованому періоді необхідні точні дані але всіх майданчиках бізнес-плану (техніко-економічна база, відповідно - виробничі потужності, асортимент і структура випуску та ін. ).

До моменту початку планово-бюджетного процесу (назвемо його умовно так), що базується, як правило, на піврічному звіті, у підприємства немає необхідної інформації: осінні оптові ярмарки і біржові торги ще не дали і не могли дати своїх результатів. До того ж на оптові ярмарки і товарну біржу слід вийти зі своїм досить надійним проектом, в якому необхідно передбачити невеликий резерв (близько 3-5%) [1] додаткового випуску продукції для можливого ринкового маневру.

Тому підприємству доводиться вдаватися до традиційного методу розрахунку реалізації за схемою так званого товарного балансу. Його формула має такий вигляд:

де Р - реалізація: Т - товарний випуск; і - відповідно перехідні залишки нереалізованої продукції на початок і кінець року.

У нашому практичному розрахунку (табл. 3.3) баланс випуску і реалізації (товарний баланс) має три вартісні оцінки: 1 - в оптових цінах підприємства (тобто ціна реалізації без ПДВ і акцизів), 2 - по собівартості і 3 - прибутку. Іншими словами, ми вирішуємо завдання і виводимо прибуток від реалізації продукції (послуг) основного виробництва, або підприємницький дохід. Перехідні залишки нереалізованої продукції включають готову продукцію па складі і товари відвантажені (в бухгалтерському балансі відображені одним рядком: "Товари", які, в свою чергу, складаються з наступних компонентів: 1 - товари відвантажені, термін оплати яких не настав (залежать від одноденної відвантаження або випуску в IV кварталі і періоду документообігу, так як гроші отримаємо після надходження платіжної вимоги до нашого замовника, покупцеві); 2 - товари, не оплачені в строк; 3 - товари на відповідальному зберіганні у покупця (як правило, з огляду на повної або часткової відмови від оплати, або стакцепта).

Таблиця 3.3

Макет товарного балансу і розрахунку валового прибутку в планованому році, ум. од.

показник

сума

Розрахунок і пояснення

1

2

3

1. Залишок готових виробів на складі, відвантажених і на відповідальному зберіганні на початок року

Розраховується як очікуваний виходячи з показника на останню звітну дату в передплановому періоді [2]

1.1. За собівартістю [3]

410

1.2. За відпускними цінами підприємства [4]

575

1.3. Прибуток у залишках нереалізованої продукції

165

575-410

2. Товарна продукція на планований рік

2.1. За собівартістю [5]

50 580

З кошторису витрат на виробництво

2.2. За відпускними цінами підприємства

71 930

З розрахунку обсягу виробництва

2.3. Прибуток від випуску товарної продукції

21 350

71 930-50 580

3. Залишок готових виробів на складах і товарів, відвантажених на кінець планованого року, дні

3

Число днів запасу можна визначити як среднехронологіческую величину за попередній період (наприклад, за 9,12 міс. Або за IV квартал), розділену на одноденний випуск того ж періоду

3.1. за собівартістю

442

13 260 (вип. IV кв.) / 90 • 3 = 442

3.2. За відпускними цінами підприємства

616,8

18 504 (вип. IV кв.) / 90 • 3 = 616,8

3.3. Прибуток у залишках нереалізованої продукції

174,8

616,8-442 = 174,8

4. Реалізація продукції в планованому році

4.1. за собівартістю

50 548

410 + 50 580-442 = 50 548

4.2. За відпускними цінами підприємства

71 888,2

575 + 71 888,2-616,8 = 71 888,2

4.3. Прибуток від реалізації

21 340,2

71888,2-50 548 = 21 340,2

5. Прибуток (збиток) від іншої реалізації

50

6. Позареалізаційні результати (в тому числі від цінних паперів, податок на майно та ін.)

80

7. Валовий прибуток

21 470,2

21 340,2 + 50 + 80 = 21 470,2

У плані вхідні залишки визначаються по очікуваному на кінець поточного року виконання, а вихідні - за експертною оцінкою. Однак в нашому прикладі враховані лише нормальні, що не порушують розрахунків компоненти залишків. У товарному балансі перехідні залишки оцінені по виробничої собівартості, а випуск - за комерційною, тобто з урахуванням позавиробничих витрат: останні обчислюються по річним кошторисом, а тому не відносяться на залишки.

Що стосується розподілу виручки від реалізації, то воно здійснюється за відомою схемою відрахування з виторгу поточних витрат (собівартості) і формування грошових накопичень. Їх розподіл, як і розподіл позареалізаційних доходів, ми розглянемо в спеціальному розділі. Але перш звернемося до чинників зростання виручки від реалізації.

  • [1] У цей резерв "закладається", як правило, найбільш затребувана ринком продукція.
  • [2] При розрахунку вхідних залишків по звітної базі і очікуваному виконанню так само, як і при розрахунку вихідних залишків, можливий метод інтерполяції числа днів залишків, що склалися в попередніх періодах, та їх коригування відповідно до умов бізнес-плану.
  • [3] Мається на увазі виробнича собівартість.
  • [4] За вирахуванням непрямих податків.
  • [5] Комерційної (повної): з урахуванням витрат по реалізації (позавиробничих, або комерційних).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >