Методика розрахунку амортизації в світлі податкового кодексу

Амортизація об'єктів основних засобів здійснюється одним з наступних способів розрахунку амортизаційних відрахувань:

 • 1) лінійним способом виходячи з первісної вартості об'єкта і норми амортизації, обчисленої з урахуванням строку корисного використання цього об'єкта;
 • 2) способом зменшуваного залишку;
 • 3) способом списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання;
 • 4) способом списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).

При способі зменшуваного залишку - з залишкової вартості об'єкта на початок звітного року та норми амортизації, обчисленої з урахуванням строку корисного використання цього об'єкта. В результаті база для розрахунку амортизації з року в рік зменшується; за весь строк корисного використання об'єкта його первісна вартість не перенесена на вартість виробленої продукції, собівартість продукції занижуватиметься і до кінця терміну використання залишиться значна недоамортізіруемая вартість об'єкта.

При способі списання вартості по сумі років терміну корисного використання, що забезпечує повне відшкодування балансової вартості основних фондів, річна сума амортизаційних відрахувань визначається виходячи з первісної вартості об'єкта і річної співвідношення, число років, що залишилися до кінця терміну служби об'єкта, чисельник і загальна сума років терміну служби об'єкта - знаменник.

Цей спосіб дозволяє вже на початку експлуатації списати більшу частину вартості основних фондів. Далі темп списання сповільнюється, що забезпечує зниження собівартості продукції.

При способі списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) нарахування амортизації проводиться виходячи з натурального показника обсягу продукції (робіт) у звітному періоді, і співвідношення первинної вартості об'єкта основних фондів і передбачуваного обсягу продукції (робіт) за весь період корисного використання об'єкта основних фондів.

Такий спосіб дозволяє підприємствам враховувати фізичний знос і режим використання об'єкта. Він кращий при сезонному характері експлуатації обладнання або якщо технічна документація ставить термін служби обладнання в залежність від кількості одиниць продукції.

Приклади розрахунку амортизаційних відрахувань різними способами наведені в табл. 3.4.

Оцінка майна, що амортизується

Глава 25 НК РФ встановила нову економічну категорію, "амортизується майно". Дане поняття стало першою відмінною рисою обліку та формування амортизації, яким повинен володіти фінансовий менеджер основних засобів. Це можна представити у вигляді табл. 3.5.

Амортизується майно для цілей оподаткування розподіляється по амортизаційних групах відповідно до термінів його корисного використання (табл. 3.6).

Таблиця 3.4

Розрахунок амортизаційних нарахувань різними способами

спосіб

нарахування

база розрахунку

порядок розрахунку

1. Лінійний

 • 1. Первісна вартість об'єкта (ПС)
 • 2. Норма амортизації, обчисленої виходячи

з терміну корисного використання об'єкта (СПИ)

 • 1. ПС - 120 тис. Руб.
 • 2. СПИ-8 років
 • 3. Річна сума амортизації - 1.3 тис. Руб. (120 000/8)
 • 4. Річна норма амортизації - 12,5% (15 тис. Руб. • 100/120 тис. Руб.)
 • 5. Норма амортизації за звітний місяць - 1,0417% (12,5% / 12 міс.)
 • 6. Сума амортизації за звітний місяць - 1250 руб. (120 тис. Руб. • 1,10417% / 100)

2. За сумою років чисел терміну корисного використання

 • 1. ПС
 • 2. Річне співвідношення (частка від ділення числа років, що залишилися до кінця терміну служби об'єкта, на суму чисел років терміну служби)
 • 1. ПС - 120 тис. Руб.
 • 2. Термін служби - 8 років
 • 3. Сума чисел років терміну служби - 36 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)
 • 4. Норма і сума амортизації по роках служби:
 • 1-й рік 8 • 100/36 = 22,22%
 • 22,22% • 120/100 = 26 664 руб.
 • 2- й рік - 7 • 100/36 = 19,44%
 • 19,44% • 120/100 = 23 328 руб.
 • 3-й рік - 6 100/36 = 16,67%
 • 16,67% - 120/100 = 20 004 руб.
 • 4-й рік - 5 • 100/36 = 13,89%
 • 13,89% • 120/100 = 16 668 руб.
 • 5-й рік - 4 • 100/36 = 11,11%
 • 11,11% • 120/100 = 13332 руб.
 • 6-й рік - 3 100/36 = 8,33%
 • 8,33% • 120/100 = 10000 руб.
 • 7- й рік - 2 • 100/36 = 5,56%
 • 5,56% • 120/100 = 6672 руб.
 • 8-й рік - 1 • 100/36 = 2,78%
 • 2,78% • 120/100 = 3332 руб.
 • 120 тис. Руб. - 104 тис. Руб., Тобто сума нарахованої амортизації за 7 років

3. Списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт)

 • 1. ПС
 • 2. Передбачуваний

до випуску обсяг продукції за весь період використання об'єкта основних засобів

 • 1. ПС - 120 тис. Руб.
 • 2. Запланований обсяг продукції до випуску - 200 тис. Од.
 • 3. За звітний місяць випущено 2 тис. Од.
 • 4. Сума амортизації на одиницю продукції - 0,6 (120 000/200 000)
 • 5. Амортизаційні відрахування за звітний місяць - 1200 руб. (0,6 руб. • 2000 од.)

4. зменшується залишку

1. Залишкова вартість об'єкта (ОС)

 • 1. ОС - 120 тис. Руб.
 • 2. СПИ - 8 років
 • 3. Річна норма амортизації - 12,5%, отже, річна норма амортизації приймається 25% (12,5% • 2)
 • 1 -й рік = 120 тис. Руб. • 25% = 30 тис. Руб.
 • 2- й рік = (120 тис. Руб. - 30 тис. Руб.) • 25% = 22,5 тис. Руб.
 • 3-й рік = (90 тис. Руб. - 22,5 тис. Руб.) • 25% = 16,8 тис. Руб.
 • 4-й рік = (67,5 тис. Руб. - 16,8 тис. Руб.) • 25% = 12,7 тис. Руб.
 • 5-й рік = (50,7 тис. Руб. - 12,7 тис. Руб.) • 25% = 9,5 тис. Руб.
 • 6-й рік = (38,0 тис. Руб. - 9,5 тис. Руб.) • 25% = 7,1 тис. Руб.
 • 7- й рік = (28,5 тис. Руб. - 7,1 тис. Руб.) • 25% = 5,4 тис. Руб.
 • 8-й рік = (21,4 тис. Руб. - 5,4 тис. Руб.) • 25% = 16,0 тис. Руб. або
 • 120 тис. Руб. - 104 тис. Руб., Тобто сума нарахованої амортизації за 7 років

Таблиця 3.5

Порядок обліку основних засобів та майна, що амортизується

показник

Порядок обліку основних засобів для цілей бухгалтерського обліку

Порядок обліку майна для цілей податкового обліку

поняття

Основним засобом визнається майно строком корисного використання понад 12 міс. Майно вартістю до 10 тис. Руб. включно також є основним засобом, отже, і враховується як основний засіб за умови, що його вартість в момент введення в експлуатацію списується на витрати

Амортизируемим майном визнається майно зі строком корисного використання понад 12 міс. і вартістю понад 10 тис. руб.

Первісна вартість

Фактичні витрати, пов'язані з придбанням цього основного засобу:

 • - Вартість основного засобу, сплачена постачальнику;
 • - Витрати з транспортування, доставки, доведення до стану готовності до експлуатації;
 • - Посередницькі винагороди;
 • - Відсотки по кредитах і позиках, отриманим і використаним на інвестиційні цілі

до моменту початку експлуатації основного засобу;

 • - Витрати у вигляді сумовий різниці, що виникає, якщо вартість основного засобу, обчислена за встановленим угодою сторін курсом умовних грошових одиниць на дату прийняття до обліку, не відповідає фактично сплаченій сумі в рублях;
 • - Державні збори і мита, в тому числі платежі за реєстрацію прав па нерухоме майно; інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням і створенням основного засобу

Фактичні витрати, пов'язані з придбанням майна, що амортизується:

 • - Вартість майна, сплачена постачальнику;
 • - Витрати з транспортування, доставки, доведення до стану готовності до експлуатації;
 • - Посередницькі винагороди;
 • - Інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням і створенням амортизується майна

відновлювальна вартість

Первісна вартість основного засобу збільшується на величину проведеної реконструкції, модернізації і технічного переозброєння, а також переоцінки

Первісна вартість майна, що амортизується може бути збільшена на величину проведеної реконструкції, модернізації, технічного переозброєння. Вартість може бути збільшена також на величину проведеної переоцінки, але проведеної тільки за 2001 р (на 01.01.2002) та в розмірі нс перевищує 30% первісної вартості основного засобу на 01.01.2001. З 2003 р переоцінка в обліку для цілей не враховується

Метод нарахування амортизації

За основними засобами, прийнятими до обліку до 01.01.2002 амортизація нараховується за методом, прийнятим до введення в дію гол. 25 НК РФ. За основними засобами, прийнятими до обліку після 01.01.2002 єдиним методом збігу бухгалтерського і податкового обліку став лінійний метод

Лінійний або нелінійний по кожному об'єкту

Групування основних засобів

11 груп основних засобів за видами основних засобів, прийнятих до обліку до 01.01.2002

10 амортизаційних груп по СПИ

СПИ

За основними засобами, прийнятими до обліку до 01.01.2002, СПИ залишається колишнім, встановленим за постановою Ради Міністрів СРСР від 22.10.1990 № 1072. СПИ визначається організацією при прийнятті до обліку об'єкта основних засобів виходячи з таких обставин:

- Очікуваний термін використання об'єкта

відповідно до очікуваної продуктивністю або потужністю;

- Очікуваний фактичний знос залежить

від режиму експлуатації, природних умов і впливу агресивного середовища, системи проведення ремонту;

- Нормативно-правові та інші обмеження використання об'єкта (може застосовуватися класифікація основних засобів)

За основними засобами, прийнятими до обліку після 01.01.2002, СПИ може визначатися за класифікацією основних засобів, затвердженої постановою Уряду РФ від 01.01.2002 № 1

СПИ визначається самостійно платником податків виходячи з положень НК РФ на підставі:

 • - Класифікації основних засобів, що визначається Урядом РФ (Постанова Уряду РФ від 01.01.2002 №1)
 • - Якщо основний засіб не вказано

в амортизаційних групах, строк встановлюється відповідно до технічних умов та рекомендаціями організації - виготовлювача

Термін початку нарахування амортизації

Термін, з якого починає нараховуватися амортизація: з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття цього об'єкта до бухгалтерського обліку і проводиться до повного погашення вартості цього об'єкта з бухгалтерського обліку

Термін, з якого починає нараховуватися амортизація: з першого числа місяця, наступного за місяцем коли вони були введені в експлуатацію (передані у виробництво)

Основні засоби, права на які підлягають державній реєстрації, включаються до складу відповідної амортизаційної групи з моменту документального підтвердження факту подачі документів на реєстрацію зазначених прав

Застосування понижуючих і підвищувальних коефіцієнтів до норми амортизації

Прискорена амортизація може прийматися за основними засобами:

 • - Службовцям предметом договору лізингу;
 • - Включеним до переліків центральних органів виконавчої влади;
 • - Суб'єктів малого підприємництва

Спеціальні підвищувальні коефіцієнти можуть застосовуватися за основними засобами:

 • - Службовцям предметом договору лізингу - 3;
 • - Використовуваним для роботи в умовах агресивного середовища - 2

Понижуючі коефіцієнти: обов'язкові до застосування по автомобілів і мікроавтобусів вартістю понад 300 тис. І 400 тис. Руб. відповідно - 0,5

Можуть застосовуватися по всіх основних засобах

Таблиця 3.6

Розподіл майна по групах

Номер амортизаційної групи

СПИ

перша

Від 1 року до 2 років включно

спосіб нарахування

друга

Понад 2 років до 3 років включно

Нелінійний Лінійний для основних засобів, введених з 2002 р

третя

Понад 3 років до 5 років включно

четверта

Понад 5 років до 7 років включно

п'ята

Понад 7 років до 10 років включно

шоста

Понад 10 років до 15 років включно

Сьома

Понад 15 років до 20 років включно

восьма

Понад 20 років до 25 років включно

дев'ята

Понад 25 років до 30 років включно

десята

Понад 30 років

З огляду на, що в такий класифікації неможливо передбачити всі види використовуваних основних засобів, включені ті, за якими СПИ встановлюється відповідно до технічних умов pi рекомендаціями організацій-виробників, такий визначається виходячи з:

 • • очікуваного терміну використання цього об'єкта відповідно до очікуваної продуктивністю або потужністю;
 • • очікуваного фізичного зносу, залежить від режиму експлуатації (кількості смій), природних умов і впливу агресивного середовища, системи проведення ремонту;
 • • нормативно-правових та інших обмежень використання цього об'єкта (наприклад, терміну оренди).
 • • У світлі НК РФ амортизируемим майном визнається майно, результати інтелектуальної діяльності та інші об'єкти інтелектуальної власності, які перебувають у платника податків на праві власності і використовуються ним для отримання прибутку.

До амортизується майну не належать земля, вода, надра та інші природні ресурси, матеріально-виробничі запаси (МПЗ), товари, цінні папери, фінансові інструменти термінових угод (в тому числі форвардні, ф'ючерсні контракти, опціони), а також майно бюджетних організацій; майно некомерційних організацій, за винятком майна, придбаного у зв'язку із здійсненням підприємницької діяльності і використовується для здійснення такої діяльності; майно, придбане з використанням бюджетних асигнувань та інших аналогічних засобів (в частині вартості, що припадає на величину цих коштів); об'єкти зовнішнього благоустрою (об'єкти лісового господарства, об'єкти дорожнього господарства, спеціалізовані споруди судноплавної обстановки) та інші аналогічні об'єкти; продуктивну худобу, буйволи, воли, яки, олені, інші одомашнені дикі тварини (за винятком робочої худоби); придбані видання (книги, брошури та інші подібні об'єкти), твори мистецтва; майно, первісна вартість якого становить до 10 тис. руб. включно. Вартість такого майна включається до складу матеріальних витрат у повній сумі в міру введення його в експлуатацію; майно, отримане організаціями в рамках цільового фінансування. До засобів цільового фінансування належить майно, отримане платником податків і використане ним за призначенням, визначеним організацією (фізичною особою) - джерелом цільового фінансування тощо.

Зі складу майна, що амортизується виключаються основні засоби:

 • - Передані (отримані) за договорами в безоплатне користування;
 • - Переведені за рішенням керівництва організації на консервацію тривалістю понад три місяці;
 • - Знаходяться за рішенням керівництва організації на реконструкцію і модернізацію тривалістю понад 12 міс.

При розконсервації об'єкта основних засобів амортизація по ньому нараховується в порядку, що діє до моменту по консервації.

Будь-які об'єкти основних засобів, крім землі, під впливом природних, технічних і економічних факторів поступово втрачають свої первинні властивості і фізичні якості, піддаючись фізичному і моральному зносу. Наслідки фізичного зносу можна частково усунути за допомогою ремонту об'єкта, але з настанням певного часу вироблені витрати на ремонт перестають окупатися і стають непотрібними. Моральний знос виявляється інакше, ніж фізичний, і виражається у відставанні застарілих видів основних засобів від сучасних по конструкції, експлуатаційними можливостями, виробленим видатках на обслуговування і іншим параметрам.

Грошові кошти, які відшкодовують витрати на придбання, виготовлення і спорудження нових об'єктів основних засобів, можуть бути отримані тільки з виручки, що надійшла за реалізовану продукцію (роботи, послуги). У вартість продукції (робіт, послуг), що надійшла на ринок, включаються і суми на часткове погашення вартості діючих основних засобів, тобто амортизаційні відрахування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >