СИСТЕМА ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ГРОШОВИЙ ПОТІК

Найважливішою передумовою для здійснення ефективного процесу управління грошовими потоками є облік факторів, що впливають на їх обсяги і характер формування в часі. Ці чинники можна поділити на зовнішні і внутрішні.

В системі зовнішніх чинників основну роль відіграють такі чинники.

 • 1. Кон'юнктура товарного ринку. Зміна кон'юнктури даного ринку визначає зміну головної компоненти позитивного грошового потоку підприємства - обсягу надходження грошових коштів від продажу продукції.
 • 2. Кон'юнктура фондового ринку. Характер цієї кон'юнктури впливає, перш за все, на можливості формування грошових потоків за рахунок емісії акцій і облігацій підприємства. Також кон'юнктура фондового ринку визначає можливість ефективного використання тимчасово вільного залишку грошових коштів.
 • 3. Система оподаткування підприємств. Податкові платежі становлять значну частину обсягу негативного грошового потоку підприємства, а встановлений графік їх здійснення визначає характер цього потоку в часі.
 • 4. Сформована практика кредитування постачальників і покупців продукції. Така практика визначає сформований порядок оплати придбання продукції - на умовах її оплати; платіжним засобом ( "платежу проти документів"); відстрочки платежу (надання комерційного кредиту).
 • 5. Система здійснення розрахункових операцій господарюючих суб'єктів. Характер готівкових та безготівкових розрахункових операцій впливає на формування грошових потоків у часі.
 • 6. Доступність фінансового кредиту. Залежно від кон'юнктури цього ринку зростає або знижується обсяг пропозиції "коротких" або "довгих", "дорогих" або "дешевих" грошей, а відповідно і можливість формування грошових потоків підприємства за рахунок цього джерела.
 • 7. Можливість залучення коштів безоплатного цільового фінансування. Такою можливістю володіють в основному державні підприємства різного рівня підпорядкування.

В системі внутрішніх чинників основну роль відіграють такі чинники.

 • 1. Життєвий цикл підприємства. На різних стадіях життєвого циклу формуються не тільки різні обсяги грошових потоків, а й їх види.
 • 2. Тривалість операційного циклу. Чим коротша тривалість цього циклу, тим більше оборотів здійснюють грошові кошти, і навпаки.
 • 3. Сезонність виробництва і реалізації продукції. Цей фактор має суттєвий вплив на формування грошових потоків підприємства в часі, визначаючи ліквідність цих потоків в розрізі окремих тимчасових інтервалів.
 • 4. Нагальність інвестиційних програм. Ступінь цієї невідкладності формує потребу в обсязі відповідного негативного грошового потоку.
 • 5. Амортизаційна політика підприємства. Вибрані підприємством методи амортизації основних засобів, а також терміни амортизації нематеріальних активів створюють різну інтенсивність амортизаційних потоків і формування структури чистого грошового потоку.
 • 6. Коефіцієнт операційного левериджу. Даний показник має суттєвий вплив на пропорції темпів зміни обсягу чистого грошового потоку і обсягу реалізації продукції.

Резюмуючи вищесказане, можна відзначити, що важливим аспектом побудови системи управління грошовими потоками підприємства є облік основних факторів, що впливають на рух грошових коштів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >