Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий менеджмент

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Головне завдання фінансового менеджера - забезпечення ефективного управління фінансами з метою досягнення фінансової стійкості підприємства. Для цього він повинен контролювати грошові потоки, аналізувати виробничі, комерційні і фінансові показники, розробляти і здійснювати заходи, що сприяють створенню фінансових умов для нормального функціонування підприємства. Ці показники і заходи є елементами системи, використовуваної фінансовим менеджером в антикризовому управлінні.

Антикризове управління - це сукупність форм і методів щодо запобігання кризових явищ і зниження їх впливу на результати діяльності підприємства.

В умовах ринкової економіки діяльність підприємств, їх менеджерів повинна здійснюватися в режимі антикризового управління, так як заходи, що забезпечують можливість успішної діяльності підприємств, повинні проводитися не епізодично, а постійно.

Антикризове управління проводиться у всіх секторах діяльності підприємства і включає наступні блоки заходів, спрямовані на підвищення результатів його господарської діяльності [1] :

 • 1) по реорганізації виробництва;
 • 2) фінансів;
 • 3) системи управління;
 • 4) системи забезпечення і збуту.

У блоці реорганізація виробництва, розглядаються:

 • - основні фонди;
 • - Технології виробництва;
 • - Запаси;
 • - Прямі витрати;
 • - Кооперація у випуску продукції;
 • - Технічний розвиток виробництва.

Блок реорганізація фінансів включає:

 • - Доходи;
 • - Витрати;
 • - Борги організації;
 • - Борги інших організацій;
 • - Капітал;
 • - Ціноутворення;
 • - Грошові розрахунки;
 • - Розподіл прибутку.

Блок реорганізація системи управління включає:

 • - Реорганізацію підприємства;
 • - Виробничу структуру;
 • - Структуру апарату управління;
 • - Персонал;
 • - інформаційне забезпечення.

У блоці реорганізація системи забезпечення і збуту розглядаються:

 • - Матеріально-технічне постачання;
 • - Збут продукції і маркетинг;
 • - Договірні і юридичні відносини.

У свою чергу, в кожному блоці є окремі елементи, які керівники підприємства повинні детально вивчити і за підсумками аналізу вжити необхідних заходів, що сприяють поліпшенню фінансового стану підприємства.

У блоці реорганізація виробництва при аналізі основних фондів розгляду підлягають:

 • - Обладнання;
 • - будівлі та споруди;
 • - нематеріальні активи;
 • - незавершене будівництво;
 • - Амортизація;
 • - Ремонт.

При аналізі технології:

 • - Механізація;
 • - Автоматизація;
 • - Організація праці;
 • - Ресурсозбереження.

При аналізі випуску продукції :

 • - Номенклатура продукції;
 • - Обсяг продукції;
 • - Створення нової продукції;
 • - якість продукції;
 • - Брак у виробництві продукції.

При аналізі запасів :

 • - Матеріали, сировину, комплектуючі вузли;
 • - Інструмент;
 • - незавершене виробництво;
 • - Норми запасу;
 • - Готова продукція на складі;
 • - Відходи та їх утилізація.

При аналізі прямих витрат:

 • - Праця;
 • - Матеріали;
 • - транспортні витрати;
 • - Енергоресурси;
 • - Експлуатація обладнання;
 • - Нормування.

При аналізі кооперації у випуску продукції:

 • - Розміщення замовлень;
 • - Обсяг кооперації;
 • - Витрати але кооперації;
 • - Якість продукції при кооперації;
 • - Ефективність кооперації.

При аналізі технічного розвитку виробництва:

 • - Технічне переозброєння;
 • - Реконструкція підприємства;
 • - нове будівництво.

У блоці реорганізація фінансів при аналізі доходів розглядаються:

 • - Довгострокові вкладення;
 • - Короткострокові вкладення;
 • - цінні папери;
 • - Оренда майна;
 • - Продаж майна;
 • - Виручка від реалізації продукції (отримані);
 • - Ціноутворення;
 • - Штрафи, неустойки, пені (отримані);
 • - Аванси;
 • - Ризики на операціях.

При аналізі витрат:

 • - Постійні і змінні витрати;
 • - Податки і відрахування;
 • - Позареалізаційні витрати;
 • - Штрафи, неустойки, пені (виплачені)
 • - Витрати по сплаті відсотків за кредит.

При аналізі борги організації:

 • - Постачальники;
 • - Кредитні організації;
 • - Бюджети і позабюджетні фонди;
 • - Працівники підприємства;
 • - Орендодавці;
 • - Векселі.

При аналізі боргів інших організацій:

 • - Покупці;
 • - Замовники;
 • - Векселі; орендарі;
 • - Дочірні підприємства.

При аналізі капіталу:

 • - власний капітал;
 • - позиковий капітал;
 • - Довгострокові кредити;
 • - Короткострокові кредити.

При аналізі ціноутворення:

 • - Ціноутворення всередині підприємства;
 • - Ціноутворення на ринку;
 • - собівартість продукції;
 • - Втрати.

При аналізі грошових розрахунків:

 • - Каса;
 • - Розрахунки з постачальником;
 • - Розрахунки із споживачем продукції;
 • - Розрахунки з кредиторами;
 • - Розрахунки з бюджетами та позабюджетними фондами;
 • - Розрахунки з працівниками підприємства.

При аналізі розподілу прибутку:

 • - Фонди, утворені відповідно до статуту;
 • - резервний фонд;
 • - нерозподілений прибуток;
 • - Дивіденди.

У блоці реорганізація системи управління при аналізі реорганізації підприємства необхідно розглянути:

 • - Злиття;
 • - Приєднання;
 • - Перетворення;
 • - Поділ;
 • - Виділення.

При аналізі виробничої структури:

 • - Розподіл функцій за рівнями управління;
 • - Об'єднання виробничих підрозділів;
 • - Поділ виробничих підрозділів;
 • - Виділення самостійних допоміжних служб. При аналізі структури апарату управління:
 • - Розподіл функцій в апараті управління;
 • - Скорочення чисельності апарату;
 • - Перегляд складу керівників підрозділів;
 • - Перегляд посадових інструкцій;
 • - Технологія управління;

При аналізі персоналу:

 • - Підбір і оцінка персоналу;
 • - Перепрофілювання персоналу;
 • - Стимулювання роботи;
 • - Виробнича дисципліна;

При аналізі інформаційного забезпечення :

 • - Зовнішнє забезпечення;
 • - Внутрі фірмове забезпечення;
 • - Розподіл інформації по ланках.

У блоці реорганізація системи забезпечення і збуту при аналізі матеріально-технічного забезпечення необхідно розглянути:

 • - Ринок постачальників і посередників;
 • - Норми заметів;
 • - Якість продукції, що поставляється;

При аналізі збуту продукції та маркетингу:

 • - Ринок споживачів продукції підприємства;
 • - Постійних покупців;
 • - Потенційних покупців;
 • - Мотивацію покупців;
 • - Ринок конкурентів;
 • - Оптово-роздрібну мережу;
 • - Ринок посередників;
 • - Кон'юнктуру ринку;
 • - Запити покупців;
 • - стимулювання збуту;
 • - Канали збуту;
 • - Рекламу, виставки;
 • - Формування громадської думки.

При аналізі договірних і юридичних відносин:

 • - Зміст договорів з покупцями і постачальниками;
 • - Систему санкцій;
 • - Подачу позовів на дебіторів;
 • - Розгляд позовів від кредиторів і покупців;
 • - Кредитні договори;
 • - Договори оренди, лізингу, факторингу; Антикризове управління в фінансових службах підприємства включає діагностику фінансового стану підприємства, а потім розробку і здійснення заходів щодо поліпшення його фінансового становища. Питання діагностики докладно розглянуті в попередньому розділі підручника.

Розробка і здійснення заходів щодо поліпшення фінансового стану організації складається з наступних етапів.

 • 1. Виявлення факторів, що впливають на фінансовий стан організації.
 • 2. Вивчення причин, що викликають кризовий стан організації.
 • 3. Підготовка заходів щодо фінансового оздоровлення організації.

 • [1] Жарковський Є. П., Бродський Б. Є. Антикризове управління. М .: Омега-Л, 2005.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук