Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий менеджмент

Виявлення факторів, що впливають на фінансовий стан організації

Головним фактором погіршення фінансового стану організації залишається низька рентабельність або збитковість її діяльності. В основі низької рентабельності або збитковості лежать: зниження виручки, висока собівартість продукції (послуг), низький рівень управління та організації виробництва.

Зниження виручки - наслідок зменшення обсягу продажів, що викликано:

 • - Недостатнім обсягом продукції, що випускається (послуг) через брак виробничих потужностей; низькою продуктивністю праці та ін.
 • - Невідповідністю продукції (послуг) споживчим запитам через:
  • а) низької якості продукції внаслідок використання неякісної сировини і матеріалів або низький рівень контролю за якістю продукції,
  • б) недостатньо диверсифікованого асортименту продукції,
  • в) низької активності підприємства з розробки нової продукції;
 • - Високою цінної продукції внаслідок неправильної цінової політики підприємства з розробки нової продукції.

Висока собівартість залежить від:

 • - Використання матеріальних ресурсів:
  • а) їх високу ціну,
  • б) їх перевитрати,
  • в) високу вартість їх зберігання,
  • г) наднормативних запасів;
 • - Використання трудових ресурсів:
  • а) високих трудових витрат,
  • б) втрати робочого часу через простої, низьку трудову дисципліну,
  • в) перевищення чисельності працівників,
  • г) нераціональної організації праці,
  • д) низькою професійної підготовки працівників;
 • - Технології виробництва:
  • а) низького рівня використання основних фондів,
  • б) високого рівня зносу основних фондів,
  • в) застарілої технології виробництва,
  • г) відсутності ресурсозберігаючих технологій,
  • д) низького рівня використання виробничих потужностей;
 • - Невиробничих витрат:
  • а) високого рівня постійних витрат,
  • б) високого рівня управлінських витрат,
  • в) високого рівня шлюбу.

Низький рівень управління та організації виробництва - наслідок:

 • - Надлишкової чисельності працівників;
 • - Нераціональною структури управління;
 • - Незадовільну організацію обліку;
 • - Нераціональною кооперації при виробництві продукції (послуги);
 • - Неефективного маркетингу;
 • - Низький рівень контролю за виконанням управлінських рішень та відповідальності за їх виконання.

Вивчення причин, що викликають кризовий стан організації

Причини кризового стану підприємства можна поділити на зовнішні і внутрішньо фірмові.

А. Зовнішні причини включають:

 • 1) загальноекономічні:
  • - Зростання інфляції;
  • - Зростання безробіття;
  • - Зниження платоспроможності населення;
  • - Нестабільність валютного ринку;
  • - Уповільнення грошового обороту підприємств;
  • - Збільшення числа кризових підприємств;
 • 2) державні:
  • - Неплатоспроможність органів влади за своїми зобов'язаннями;
  • - Нестабільність податкової системи;
  • - Підвищення цін на енергоресурси, транспортні послуги та ін .;
  • - Політична нестабільність в країні;
  • - Корупція;
 • 3) ринкові:
  • - Посилення конкурентної боротьби на ринку продукції та послуг;
  • - Відсутність державної підтримки вітчизняним виробникам;
  • - Висока вартість кредиту;
  • - Кризи і банкрутство кредитних організацій.
 • 4) інші:
  • - Негативна демографічна ситуація;
  • - стихійні лиха;
  • - Криміногенна обстановка.

Б. Внутріфірмові причини:

 • 1) виробничі:
  • - Низький рівень використання основних фондів, простої обладнання;
  • - Високий рівень зносу обладнання;
  • - Застаріла технологія виробництва продукції;
  • - Високий розмір запасів;
  • - Невідповідність продукції споживчим запитам;
  • - Низька якість продукції;
  • - Високі ціни на сировину, матеріали;
  • - Висока собівартість продукції, що виготовляється;
  • - Висока частка постійних витрат;
  • - Перевитрата сировини, матеріалів;
  • - Високі виробничі витрати;
  • - Неефективний маркетинг;
  • - Неефективне управління;
  • - Нераціональна організація складського господарства;
  • - Нераціональна організація праці;
  • - Високий рівень накладних витрат;
  • - Недостатній обсяг продукції, що випускається;
  • - Затоварення продукції;
  • - Відсутність ресурсозберігаючих технологій;
  • - Несвоєчасне надходження сировини, матеріалів;
  • - Незадовільна організація обліку;
  • - Зниження обсягу продажів, виручки;
 • 2) фінансові:
  • - Низька ліквідність активів;
  • - Висока частка позикових коштів;
  • - Низька рентабельність виробництва;
  • - Висока плата за кредитні ресурси;
  • - Висока частка дебіторської заборгованості; висока частка кредиторської заборгованості;
  • - Неефективна цінова політика підприємства;
  • - Висока вартість оренди (приміщень, обладнання, транспорту);
  • - Високий розмір штрафів, неустойок;
  • - Недолік власних оборотних коштів;
  • - Слабкий аналіз і облік ціп;
  • - Слабкий аналіз фінансового становища підприємства;
  • - Неефективний фондовий портфель;
  • - Непродумані капітальні вкладення.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук