Висновки

 • 1. Міжнародні стандарти аудиту містять основні принципи, необхідні процедури, рекомендації щодо застосування принципів і процедур; включають:
  • • введення, в якому відображаються мета стандарту і завдання, що стоять перед аудитором;
  • • розділи, викладають суть стандарту;
  • • додатки.
 • 2. Робочі стандарти - правила, якими керуються аудитори при виконанні завдань аудиту (планування, нагляд і контроль, збір достовірних відомостей, а також відповідні вивчення і оцінка системи внутрішнього контролю), стандарти звітності та аудиторського висновку (правила, що стосуються форми, змісту, розміщення і передачі матеріалів за результатами аудиторської перевірки). У висновку повинно бути зазначено, чи відповідає фінансова звітність вимогам бухгал терського обліку.
 • 3. Існує тісний зв'язок між стандартами бухгалтерського обліку та аудиту. Стандарти бухгалтерського обліку, як і стандарти аудиту, розробляються на міжнародному і національному рівнях. На міжнародному рівні провідними країнами в області стандартів як обліку, так і аудиту є США і Великобританія, що визначається роллю цих країн на міжнародних фінансових ринках.

Національні стандарти обліку і звітності розробляються кожною країною самостійно. Наприклад, в США такі стандарти називаються Загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку (US Generally Accepted Accounting Principles) і розробляються Американським інститутом дипломованих громадських бухгалтерів, Комітетом зі стандартів фінансового обліку, Комітетом по стандартам обліку для державних органів, Комісією з цінних паперів і бірж, Американської бухгалтерської асоціацією , Інститутом фінансових директорів. Національною асоціацією бухгалтерів та ін.

У Франції розробкою стандартів займаються такі організації, як Національна рада з бухгалтерського обліку, Комісія по операціях з цінними паперами, Організація експертів бухгалтерського обліку і кваліфікованих бухгалтерів при Міністерстві юстиції та Національний інститут аудиторів при Міністерстві економіки і аудиту.

 • 4. В даний час розвиток MCA відбувається в руслі визнаних і законодавчо встановлених в цілому ряді країн заходів щодо забезпечення довіри і надійності фінансової звітності. В останні роки в MCA були внесені істотні зміни в зв'язку з переглядом концепції корпоративного внутрішнього контролю. Це було пов'язано з використанням нової концепції виявлення аудиторських ризиків на основі аналізу внутрішнього контролю організацій, звітність яких розглядає аудитор. Передумовою до застосування даної концепції стала особлива важливість боротьби з недостовірною фінансовою звітністю для зацікавлених користувачів.
 • 5. Аудиторські стандарти формулюють єдині міжнародні основоположні приписи, що визначають нормативи якості та надійності аудиту та забезпечують певні гарантії результатів аудиторської перевірки при їх дотриманні.

Міжнародний комітет з аудиторської практики видав стандарти проведення аудиту, що складаються з міжнародних стандартів і стандартів з надання супутніх послуг.

Міжнародні стандарти аудиту систематизовані по дев'яти розділах залежно від характеристики і призначення.

 • 6. Існує тісний зв'язок між стандартами бухгалтерського обліку та аудиту. Стандарти бухгалтерського обліку, як і стандарти аудиту, розробляються па міжнародному та національному рівнях.
 • 7. В останні роки в MCA були внесені істотні зміни в зв'язку з переглядом концепції корпоративного внутрішнього контролю. Це було пов'язано з використанням нової концепції виявлення аудиторських ризиків на основі аналізу внутрішнього контролю організацій, звітність яких розглядає аудитор. Передумовою до застосування даної концепції стала особлива важливість боротьби з недостовірністю фінансової звітності для зацікавлених користувачів.
 • 8. MCA призначені для застосування при аудиті фінансової звітності, а також при аудиті іншої фінансової інформації та надання супутніх аудиту послуг. Аудитор може відходити від вимог MCA, але тільки обов'язково аргументуючи причини такого відходу. MCA слід застосовувати тільки до питань, що мають істотне значення.
 • 9. Поряд зі стандартами КМАП випускає Положення про міжнародну аудиторську практику (ПМАП). Ці документи деталізують положення міжнародних стандартів аудиту та не мають сили стандартів, хоча для позначення сукупності власне MCA і відповідних ПМАП, що утворюють єдину систему, зазвичай вживається вираз "система документів MCA".
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >