Міжнародний стандарт аудиту 220 "Контроль якості аудиту фінансової звітності"

Міжнародний стандарт аудиту 220 розглядає специфічну відповідальність аудитора щодо процедур контролю якості для аудиту фінансової звітності. Він також розглядає, якщо є, відповідальність контролера якості за завданням. Даний MCA повинен читатися спільно з етичними вимогами.

Система контролю якості

Роль групи за завданням. Аудиторська фірма несе обов'язок по створенню та підтриманню системи контролю якості, яка б забезпечувала обґрунтовану впевненість у тому, що:

 • • фірма та її персонал відповідають вимогам професійних стандартів та поставленим вимогам законодавства та регулюючих органів;
 • • звіти, що випускаються фірмою або керівниками перевірок, є належними за даних обставин;
 • • процедури контролю якості є дієвими і пов'язані з незалежністю.

Метою аудитора є застосування процедур контролю якості на рівні аудиторського завдання, які забезпечують для аудитора розумну впевненість в тому, що:

 • • аудит відповідає професійним стандартам і поставленим вимогам законодавства та регулюючих органів;
 • • видане аудиторський висновок є належним у даних обставинах.

Контроль якості виконання аудиторського завдання - процес забезпечення об'єктивності (до видачі аудиторського звіту) істотних оцінок, зроблених членами аудиторської групи, і висновків, до яких вони прийшли при формулюванні аудиторського звіту.

Відповідальність керівництва за якість аудиту

Партнер, який відповідає за виконання завдання, повинен нести відповідальність:

 • • за якість кожного аудиторського завдання;
 • • відповідність членів аудиторської групи етичним вимогам;
 • • відповідність вимогу про незалежність;
 • • процедури з отримання згоди на аудит і підтримці відносин з клієнтом;
 • • доречність висновків аудитора;
 • • відмова від аудиторського завдання;
 • • належну компетентність залучених до аудиту осіб;
 • • виконання аудиторського завдання відповідно до вимог професійних стандартів та регулятивними і юридичними вимогами;
 • • підготовку доречного аудиторського висновку;
 • • проведення оглядових перевірок відповідно до політиками і процедурами фірми в області оглядових перевірок;
 • • консультації зі складних або розуміється в певному контексті питань.

Перевірка по контролю якості завдання

Для аудиту фінансової звітності юридичних осіб, чиї папери знаходяться в лістингу, та інших аудиторських завдань партнер, відповідальний за виконання аудиторського завдання, зобов'язаний:

 • • упевнитися, що призначений контролер якості;
 • • обговорити суттєві питання, що виникли при виконанні аудиторського завдання.

Він також зобов'язаний не видавати аудиторського висновку до тих пір, поки не буде закінчена перевірка контролю якості виконання аудиторського завдання.

Оцінка контролю якості повинна включати:

 • • обговорення значущих питань;
 • • огляд фінансової звітності і проекту аудиторського висновку;
 • • огляд обраної аудиторської документації, сформованої аудиторською групою, щодо значущих питань і досягнутих висновків;
 • • оцінку висновків, сформульованих в аудиторському висновку;
 • • розгляд того, чи є аудиторський висновок належним.

Для аудиту фінансової звітності юридичних осіб, чиї папери знаходяться в лістингу, контролер якості зобов'язаний також розглянути:

 • • оцінку незалежності фірми;
 • • доречність консультацій зі складних питань;
 • • підтвердження аудиторської документацією роботи, виконаної в відношенні істотних суджень і зроблених висновків.

Ефективна система внутрішнього контролю включає в себе моніторинг, розроблений з метою забезпечити фірму розумною впевненістю в тому, що політика і процедури, що стосуються системи контролю якості, є доречними, адекватними, ефективно працюючими і відповідними практиці.

Аудитор зобов'язаний включати в аудиторську документацію [1] :

 • • питання, пов'язані з відповідністю застосовуваним етичним вимогам;
 • • висновки про відповідність вимогам в області незалежності;
 • • висновки щодо прийняття та продовження стосунків з клієнтом;
 • • характер і обсяг консультацій.

Контролер якості за завданням зобов'язаний документувати щодо перевіреного аудиторського завдання то, що:

 • • виконані необхідні фірмою процедури з контролю якості виконання завдання;
 • • перевірка по контролю якості виконання завдання була закінчена до дати аудиторського висновку;
 • • контролеру невідомі будь-які невирішені питання, які могли б змусити контролера вважати, що значущі судження і висновки аудиторської групи є неналежними.

Система внутрішнього контролю включає в себе політики і процедури щодо кожного з наступних елементів:

 • • відповідальності керівництва за якість аудиту;
 • • етичних вимог;
 • • прийняття завдання;
 • • підтримки зв'язків з клієнтом;
 • • виконання аудиторських завдань;
 • • призначення аудиторських груп;
 • • моніторингу.

 • [1] MCA 230, п. 8-11, А6.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >