Міжнародний стандарт аудиту 315 "Виявлення та оцінювання ризику суттєвого викривлення фінансової звітності в ході отримання розуміння діяльності та середовища, в якій діє організація"

Міжнародний стандарт аудиту 315 розглядає обов'язок аудитора щодо виявлення та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності шляхом досягнення порозуміння діяльності організації та її середовища, включаючи внутрішній контроль.

Мета аудитора полягає в тому, щоб виявити і оцінити ризики суттєвого викривлення, викликаного недобросовісними діями або помилкою, на рівні фінансової звітності і на рівні передумов підготовки фінансової звітності шляхом досягнення порозуміння діяльності організації та її середовища, включаючи внутрішній контроль, і тим самим забезпечити основу для розробки відповідних дій по оціненим ризикам суттєвого викривлення. Для цілей МСО 315 використовуються такі терміни. Передумови підготовки фінансової звітності - заяви керівництва, явні або неявні, які включені до фінансової звітності, і які використовуються аудитором для розгляду різних типів потенційних спотворень, які можуть мати місце.

Бізнес-ризик - ризик, який є результатом значних умов, подій, обставин, дій чи бездіяльності; він може різнобічно вплинути на здатність організації досягати своїх цілей і проводити в життя свої стратегії або стати результатом встановлення неналежних цілей і стратегій.

Внутрішній контроль - процес, розроблений, прийнятий і проведений в життя представниками власника, керівництвом та іншим персоналом для того, щоб забезпечити розумну впевненість щодо досягнення цілей організації, а саме, надійності фінансової звітності, ефективності операцій і відповідності застосовним законодавчим і регулюючим вимогам. Термін "контрольні процедури" (controls) відноситься до будь-якого аспекту одного компонента внутрішнього контролю або більше.

Процедури оцінки ризику - аудиторські процедури, що виконуються для досягнення розуміння діяльності організації та її середовища, включаючи внутрішній контроль, з метою виявлення та оцінки ризиків суттєвого викривлення, викликаних недобросовісними діями або помилкою, па рівні фінансової звітності і на рівні передумов підготовки фінансової звітності.

Значний ризик - виявлений і оцінений ризик суттєвого викривлення, який відповідно до професійним судженням аудитора вимагає спеціального розгляду в ході аудиту.

Розділ стандарту "Вимоги" акцентує увагу на процедурах оцінки ризику і пов'язаних з ними діях, необхідному розумінні діяльності і середовища, в якій діє організація, включаючи внутрішній контроль.

Аудитор зобов'язаний виконати процедури оцінки ризику для того, щоб забезпечити основу для виявлення та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності на рівні фінансової звітності і на рівні передумов підготовки фінансової звітності.

Процедури оцінки ризику зобов'язані включати в себе:

 • • запити керівництву та іншим співробітникам організації;
 • • аналітичні процедури (див. П. А7-А10);
 • • спостереження та інспектування (див. П. А11).

Керівник аудиторської перевірки та інші ключові члени команди зобов'язані обговорити питання схильності фінансової звітності організації істотним спотворень і то, чи є належним характер застосовуваної системи підготовки фінансової звітності щодо фактів і обставин даної організації. Керівник аудиторської перевірки зобов'язаний визначити, які питання за завданням повинні бути повідомлені членам команди, яка не бере участі в обговоренні.

Аудитор зобов'язаний досягти розуміння наступного:

 • • галузі, регулювання та інших зовнішніх факторів, включаючи застосовувану систему підготовки фінансової звітності;
 • • природи організації (її операцій, системи управління і структури власності);
 • • типів інвестицій, які здійснює та планує здійснювати організація;
 • • структури організації і того, як вона фінансується.

Аудитор зобов'язаний досягти розуміння внутрішнього контролю організації, відповідного цілям аудиту.

Для розуміння контрольних процедур, що мають відношення до аудиту, аудитор повинен оцінити вид цих процедур і визначити, чи були застосовані ці процедури на практиці, шляхом застосування додаткових процедур крім опитування персоналу.

До компонентів внутрішнього контролю слід віднести контрольну середу. Аудитор зобов'язаний оцінити наступне:

 • • створена чи керівництвом і під наглядом представників власника культура чесності і етичності поведінки;
 • • створює чи сукупність елементів контрольного середовища належний фундамент для інших компонентів внутрішнього контролю і не підриваються ці та інші компоненти слабкістю елементів контрольного середовища.

Аудитор зобов'язаний досягти розуміння того, чи є в організації процес:

 • • для виявлення бізнес-ризиків, пов'язаних з цілями складання фінансової звітності;
 • • оцінки суттєвості цих ризиків;
 • • оцінки ймовірності їх появи;
 • • визначення того, які дії потрібно зробити у відповідь на ці ризики (див. П. А79).

Аудитор зобов'язаний досягти розуміння інформаційної системи, включаючи прилеглі до неї бізнес-процеси, пов'язані з фінансової звітності, в наступних областях.

Аудитор зобов'язаний досягти розуміння того, як організація розподіляє ролі з підготовки фінансової звітності, а також відповідальність і суттєві питання, пов'язані з фінансовою звітністю, включаючи передачу інформації:

 • • між керівництвом і представниками власника;
 • • зовнішнім користувачам, наприклад в регулюючі органи (див. П. А86-А87).

Аудитор зобов'язаний досягти розуміння контрольних дій, пов'язаних з аудитом, щоб оцінити ризики суттєвого викривлення на рівні передумов підготовки фінансової звітності та розробити аудиторські процедури відповідно до оціненими ризиками.

При досягненні розуміння контрольних дій аудитор зобов'язаний зрозуміти, як організація реагує на ризики, пов'язані з її інформаційною системою.

Аудитор зобов'язаний досягти розуміння основних процедур, які використовує організація для моніторингу свого внутрішнього контролю за складанням фінансової звітності, включаючи ті, що відносяться до контрольних дій, пов'язаних з аудитом, і те, яким чином організація ініціює коригувальні дії відповідно до контрольних процедур.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >