Висновки

 • 1. Міжнародний стандарт аудиту 600 "Спеціальні міркування - аудити фінансової звітності групи компаній" розглядає спеціальні підходи, що застосовуються до груповим аудитів, зокрема, які стосуються залучення аудиторів компонента. Стандарт використовується, якщо аудитор працює з іншими аудиторами при аудиті фінансової звітності, яка не є фінансовою звітністю групи компаній.
 • 2. Аудиторський ризик є функцією ризику суттєвого викривлення фінансової звітності і того, що аудитор виявив ці спотворення. При аудиті групи компаній це включає в себе ризик того, що аудитор компонента міг не виявити спотворення у фінансовій звітності компонента, яке може викликати суттєве спотворення фінансової звітності групи компаній, і ризик того, що аудиторська група з аудиту групи компаній не виявить це спотворення.
 • 3. Відповідно до MCA 600 цілі аудитора полягають у визначенні того, чи варто приймати пропозиції стати аудитором фінансової звітності групи компаній; в досягненні чіткої домовленості з аудиторами компонента про обсяг і терміни їх роботи за фінансовою інформацією, що відноситься до компонентів; повідомленні про її результати, отриманні достатніх належних аудиторських доказів щодо фінансової інформації компонента і процесу консолідації для вираження думки про те, чи підготовлена ​​фінансова звітність групи компаній у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосовних правилами складання фінансової звітності.
 • 4. Для компонента, який є значущим в силу того, що він може включати в себе значущі ризики суттєвого викривлення фінансової звітності групи компаній в силу своєї природи або обставин, аудиторська група, що виконує аудит групи компаній, або аудитор компонента від її імені зобов'язані виконати ряд вимог.
 • 5. Міжнародний стандарт аудиту 610 "Використання роботи внутрішніх аудиторів" повинен читатися в контексті MCA 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту". Даний міжнародний стандарт аудиту розглядає відповідальність зовнішнього аудитора щодо роботи внутрішніх аудиторів.
 • 6. Зовнішній аудитор несе одноосібну відповідальність за висловлену аудиторську думку, і ця відповідальність не зменшується за рахунок використання зовнішнім аудитором роботи внутрішнього аудитора. Метою зовнішнього аудитора в разі, якщо організація має функцію внутрішнього аудиту, яка, на думку зовнішнього аудитора, може використовуватися в цілях аудиту, є визначення ступеня використання внутрішніх аудиторів.
 • 7. Якщо зовнішній аудитор використовує специфічну роботу внутрішнього аудитора, то він зобов'язаний документувати висновки щодо оцінки його роботи внутрішніх аудиторів і виконані зовнішнім аудитором аудиторські процедури, що підтверджують ці висновки відповідно до вимог MCA 230.
 • 8. Міжнародний стандарт аудиту 620 "Використання роботи притягається аудитором експерта" повинен читатися в контексті MCA 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту".
 • 9. Цілями аудитора є визначення необхідності використання залученого експерта та оцінка адекватності роботи експерта цілям аудитора. Якщо для отримання достатніх належних аудиторських доказів необхідний досвід в областях крім аудиту та бухгалтерського обліку, аудитор зобов'язаний визначити, чи потрібна йому робота залученого експерта. Характер, терміни проведення та обсяг аудиторських процедур щодо вимог можуть відрізнятися в різних обставинах. При визначенні характеру, строків проведення і обсягу аудиторських процедур аудитор зобов'язаний розглянути наступне: характер питання, з яким пов'язана робота експерта; ризики суттєвого викривлення для питання, з яким пов'язана робота експерта; істотність роботи експерта в контексті аудиту; знання аудитором роботи, раніше виконуваної експертом, і наявність досвіду роботи з ним; підлягала робота експертом процедурам контролю якості аудиторської фірми.
 • 10. Аудитор повинен оцінити компетентність притягається експерта, його здатності і об'єктивність в цілях аудиту. При залученні зовнішнього експерта оцінка об'єктивності повинна включати запит про зацікавленість і особистих зв'язках, які можуть створити загрозу об'єктивності для експерта.
 • 11. Аудитор нс повинен посилатися в безумовно позитивному аудиторському висновку на виконання частини роботи експертом. Якщо аудитор посилається на роботу залученого експерта в модифікованому аудиторському висновку тому, що таке посилання ставиться до забезпечення розуміння застереження, внесеної з аудиторський висновок, він зобов'язаний вказати в ув'язненні, що таке посилання не применшує його відповідальності за думку, висловлену ним в даному аудиторському висновку.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >