Інвестиційний потенціал торгової галузі та ефективність його використання

У цьому параграфі ми зупинимося тільки на показниках, пов'язаних з вартісними характеристиками інвестиційного потенціалу торговельної галузі та динамікою показників ефективності їх використання. У період 2000-2011 рр. основна частка інвестицій припадала на інвестиції в основний капітал (понад 98%). Інвестиції в інші нефінансові активи, витрати на дослідження і розробки та інвестиції в об'єкти інтелектуальної власності сумарно не перевищували 2%.

У табл. 18.7 і 18.8 подані відомості про інвестиції в основний капітал торгової галузі за період 2005-2011 рр.

Таблиця 18.7

Інвестиції в основний капітал в торговельній галузі Росії

показник

роки

2011,

%

до 2010 р

Середньорічний темп зростання,%

2005

2007

2009

2010

2011

1. Інвестиції в основні фонди економіки РФ - всього, млрд руб.

3611

6716

7976,0

9152,1

10776,8

117,75

119,99

1.1. З них інвестиції в основний капітал торгової галузі,%

3,6

4,3

3,3

3,7

3,2

-

-

в сумі, млрд руб.

129,1

288,8

263,2

338,6

344,9

101,86

117,66

1.1.1. Торгівля автотранспортними засобами, млрд руб.

14,45

33,6

39,9

45,8

43,1

94,10

119,98

% До п. 1

0,4

0,6

0,5

0,5

0,4

-

1.1.2. Оптова торгівля, включаючи торгівлю через агентів, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами, млрд руб.

75,8

147,8

119,6

146,4

150,9

103,07

112,16

% До п. 1

2,1

2,2

1,5

1,6

1,4

-

-

1.1.3. Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами, млрд руб.

39,7

107,4

103,7

146,4

150,9

103,07

124,93

% До п. 1

1,1

1,6

1,3

1,6

1,4

-

-

Таблиця 18.8

Динаміка джерел інвестицій в основні фонди торгової галузі

показник

2005 р

2007 р

2010 р

Середньорічний темп зростання,%

1. Основні фонди торгової галузі РФ (повна облікова вартість), млрд руб.

5906

6176

11 092,3

113,43

2. Інвестиції в основний капітал торгової галузі, млрд руб.

129,1

288,8

338,6

121,27

3. Джерела фінансування інвестицій

3.1. Власні кошти: в сумі, млрд руб.

58

120

244,1

133,30

% До п. 2,

44,6

41,5

72,1

в тому числі:

3.1.1. Амортизація в сумі, млрд руб.

27,2

52,3

75,2

122,55

% До п. 2

20,9

18,1

22,2

3.1.2. Інші власні кошти:

в сумі, млрд руб.

30,8

67,6

168,9

140,54

% До п. 2,

23,7

23,4

49,9

-

в тому числі:

3.1.2.1. Прибуток реінвестується:

в сумі, млрд. руб.

26,4

57,5

н / д

-

% До п. 2

20,3

19,9

-

-

3.2. Залучені засоби:

в сумі, млрд руб.

72

169

94,5

105,58

% До п. 2,

55,4

58,5

27,9

в тому числі:

3.2.1. Кредити і позики: в сумі, млрд руб.

18,2

45,0

н / д

-

% До п. 2

14,0

15,6

Ми бачимо, що до початку кризи 2008-2009 рр. інвестиції в сумі росли і збільшувалася їх частка в загальному обсязі інвестицій. У джерелах фінансування інвестицій частка власних коштів торгових підприємств зросла, а частка залучених коштів скоротилася до 2010 майже вдвічі. У структурі власних коштів частка амортизації незначно зросла, частка інших власних коштів зростає швидше.

У табл. 18.9 наведені значення показників ефективності використання інвестиційних ресурсів торгової галузі. При цьому враховано той факт, що інвестиції передбачають певний часовий проміжок між моментом початку інвестування і отриманням віддачі від інвестицій. На відміну від оборотного капіталу, який обертається протягом фінансового року кілька разів, інвестиційні ресурси вкладаються в проекти, які можуть реалізовуватися не один рік. Тому в розрахунках економічної ефективності інвестицій ми зіставили суму прибутку, отриманого в поточному році, з інвестиційними витратами попереднього року. В результаті ми отримали коефіцієнт, що характеризує прибутковість інвестиційних витрат, вироблених в попередньому році. Такий підхід може вважатися коректним за умови, що термін окупності більшості проектів, що реалізуються в галузі, не перевищує двох років. Більш точні розрахунки можливі тільки при наявності докладної інформації про тривалість і умови інвестування.

Таблиця 18.9

Динаміка показників ефективності використання інвестицій торгової галузі

показник

2005 р

2007 р

2008 р

2010 р

2010,

%

до 2005 р

Середньорічний темп зміни,%

1. Чистий прибуток торгової галузі РФ, млрд руб.

399

641

791

1095,0

274,44

122,37

2. Інвестиції в основний капітал торгової галузі, млрд руб.

130,0

288,8

323,5

338,6

260,47

121,10

3. Економічна ефективність інвестицій, коефіцієнт (і. 1 / п. 2)

-

3,873

2,739

3,016

77,88 *

95,12

* 2010, % до 2007 р

У роздрібній торгівлі в 2008-2010 рр. основними напрямками інвестування коштів були: оновлення та модернізація устаткування (на це звертали кошти близько 30% підприємств, що здійснювали інвестиції), збільшення торговельних і складських приміщень (12-15%) і відкриття філій (7-8%).

Окрім наведених в табл. 18.9 розрахункових значень показників для характеристики результатів інвестиційної діяльності застосовуються такі показники:

  • • валове нагромадження (відповідно до методології системи національних рахунків включає валове нагромадження основного капіталу, зміну запасів матеріальних оборотних коштів і чисте придбання цінностей);
  • • питома вага валового нагромадження основного капіталу у ВВП;
  • • введення в дію основних засобів по повній облікової вартості;
  • • коефіцієнт оновлення основних засобів (у постійних цінах).

Перераховані показники характеризують стан і динаміку зміни одного з головних елементів економічних ресурсів галузі - матеріальних ресурсів, які об'єднують основний і оборотний капітал. У табл. 18.10 наведені значення показників, що відображають накопичення основного капіталу та оновлення основних засобів.

В цілому по Росії валове нагромадження основного капіталу до 2010 р наблизилося до однієї п'ятої обсягу ВВП, причому в 2009 і 2010 рр. відбулося помітне зниження показника щодо рівня 2008 р постійних цінах нагромадження основного капіталу в російській економіці в 2010 р склало тільки 75% від рівень 2008 р При цьому скорочення введення в дію основних засобів у торговельній галузі було не таким значним: у 2010 р . їх було введено в дію всього на 4% менше, ніж у 2008 р Валове нагромадження основного капіталу в торговельній галузі в 2000-2010 рр. знаходилося в межах 3-4% загального обсягу валового нагромадження основного капіталу.

Таблиця 18.10

Динаміка показників результатів інвестиційної діяльності торгової галузі Росії

показник

2000 р

2005 р

2008 р

2009 р

2010 р

2011 р

Середньорічний темп зміни,%

1. Валове нагромадження, млрд руб.

1365,7

4338,7

10 526,1

7344,8

10288,3

13644,4

123,27

% До попереднього року (у постійних цінах)

175,2

109,5

110,5

59,0

128,4

121,3

-

2. Валове нагромадження основного капіталу - усього, млрд руб.

1209,6

3836,9

9200,8

8353,2

9829,2

11 620,4

122,84

% До попереднього року (у постійних цінах)

116,6

110,2

109,7

85,3

106,3

108,0

-

3. Питома вага валового нагромадження основного капіталу у ВВП,%

16,6

17,8

22,3

22,0

21,8

25,0

-

4. Введення в дію основних засобів (по повній облікової вартості) - всього, млрд руб.

843,4

2943,7

5744,8

6356,2

6257,9

н / д

122,19

% До попереднього року (у постійних цінах),

125,1

111,0

114,0

96,6

99,0

н / д

в тому числі введення в дію основних засобів у торговельній галузі, млрд руб.

31,1

211,0

262,2

255,5

252,1

219,7

119,45

5. Коефіцієнт оновлення основних засобів в цілому по економіці,%

1,8

3,0

4,4

4,1

3,9

3,9

-

6. Коефіцієнт оновлення основних засобів в торговельній галузі, %

-

6,4

8,6

7,0

6,8

6,1

-

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >