Бюджет та бюджетна система

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
РОЗДІЛ I. РОЛЬ БЮДЖЕТУ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ Бюджетні реформи Μ. М. СперанськогоВитрати: зміст і класифікаціяДоходи: зміст і класифікаціяДержавні запозиченняФінансове управління і бюджетний процес "План фінансів" і маніфест від 2 лютого 1810 рРОЗДІЛ II. УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТАМИ Правові основи бюджетної системи Бюджетний устрій Бюджетна система Російської Федерації Принципи бюджетної системи Російської Федерації Бюджетна класифікація Поняття бюджетної класифікації Класифікація доходів бюджетів Класифікація видатків бюджетів Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетівРОЗДІЛ III. ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТІВ Зміст і принципи формування доходів бюджетів Формування дохідної частини бюджетів Нормативи розподілу податкових доходів між рівнями бюджетної системи Російської Федерації Методологія прогнозування доходів Федеральні податкові доходи Податок на додану вартість Акцизи Податок на доходи фізичних осіб Податок на прибуток організацій Податок на видобуток корисних копалин Збори за користування об'єктами тваринного світу і за користування об'єктами водних біологічних ресурсів Водний податок Державне мито Спеціальні податкові режими Система оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників (єдиний сільськогосподарський податок) Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності Патентна система оподаткування Регіональні податкові доходи Транспортний податок Податок на майно організацій Податок на гральний бізнес Місцеві податкові доходи Земельний податок Податок на майно фізичних осіб Неподаткові доходи бюджетівРОЗДІЛ IV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ Загальна характеристика витрат бюджетів Основи здійснення і розмежування видаткових зобов'язань Реалізація витратних зобов'язань в бюджетному процесі Діючі та прийняті витратні зобов'язання Виконання видаткових зобов'язань головними розпорядниками, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів Виконання бюджету за видатками Формування і виконання видатків федерального бюджету Основні параметри витрат федерального бюджету Підвищення ефективності бюджетних витрат Фінансування державної інвестиційної політики Пріоритетні національні проекти Державні корпорації Особливі економічні зони Відомчі цільові програми Витрати на забезпечення державних функцій і соціально-орієнтовані видаткиРОЗДІЛ V. ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ БЮДЖЕТІВ: ПРОФІЦИТ І ДЕФІЦИТ Використання профіциту і формування фінансового резерву Дефіцит бюджету і джерела його фінансування Управління державним боргом Зовнішні боргові вимоги Російської ФедераціїРОЗДІЛ VI. БЮДЖЕТНИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ Правові основи міжбюджетних відносин в Російській Федерації Фінансова підтримка суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень Міжбюджетні трансферти з федерального бюджету Міжбюджетні трансферти з бюджетів суб'єктів Російської Федерації Міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів Реформа міжбюджетних відносинРОЗДІЛ VII. БЮДЖЕТИ ДЕРЖАВНИХ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ ФОНДІВ Загальна характеристика державних позабюджетних фондів Пенсійний фонд Російської Федерації Фонд соціального страхування Російської Федерації Фонди обов'язкового медичного страхуванняРОЗДІЛ VIII. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС Учасники бюджетного процесу та їх повноваження Порядок складання, розгляду і затвердження бюджетів Складання проектів бюджетів Розгляд та затвердження бюджетів Складання, розгляд і затвердження федеральних законів про федеральний бюджет і про бюджетах державних позабюджетних фондів Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий періодВисновки Виконання бюджетів Основи бюджетного обліку та бюджетної звітностіРОЗДІЛ IX. ЕКОНОМІЧНА І КОНТРОЛЬНА РОБОТА ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ Робота органів щодо забезпечення доходів і витрат бюджетів Органи, які здійснюють бюджетний контроль Відповідальність за порушення бюджетного законодавстваРОЗДІЛ X. УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ Етапи реформування державних фінансів Реформування бюджетного процесу Реструктуризація мережі бюджетних установ Підвищення ефективності - мета бюджетної реформи Регіональний аспект бюджетної реформи Підсумки бюджетної реформи та напрямки її подальшого здійсненняРОЗДІЛ XI. СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ Міжнародний досвід бюджетних реформ США Нова Зеландія Великобританія Австралія Швеція Франція Побудова системи державного аудиту в зарубіжних країнах Європейська рахункова палата Великобританія Нова Зеландія Франція ШвеціяРОЗДІЛ XII. ПЕРЕДУМОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ Класичні теорії держави До науки державних фінансівГЛОСАРІЙ
 
Наст >