Водний податок

Водний податок був введений з 1 січня 2005 р гл. 25.2 НК.

Платниками податків водного податку визнаються організації та фізичні особи, які здійснюють спеціальне і (або) особливу водокористування відповідно до законодавства РФ. Не визнаються платниками податків організації та фізичні особи, які здійснюють водокористування на підставі договорів водокористування чи рішень про надання водних об'єктів у користування, відповідно укладених і прийнятих після введення в дію Водного кодексу Російської Федерації від 03.06.2006 № 74-ФЗ.

Об'єктами оподаткування водним податком визнаються такі види користування водними об'єктами:

  • - Забір води з водних об'єктів;
  • - Використання акваторії водних об'єктів, за винятком лісосплаву в плотах і кошелях;
  • - Використання водних об'єктів без забору води для цілей гідроенергетики;
  • - Використання водних об'єктів для цілей сплаву деревини в плотах і кошелях.

Статтею 333.9 НК передбачені дії, які не визнаються об'єктами оподаткування. Наприклад, використання акваторії водних об'єктів для рибальства та полювання.

По кожному виду водокористування, визнаному об'єктом оподаткування, податкова база визначається платником податків окремо щодо кожного водного об'єкта. Так, при заборі води податкова база визначається як обсяг води, забраної з водного об'єкта за податковий період. Податкова база визначається як площа наданого водного простору - при використанні акваторії водних об'єктів, за винятком сплаву деревини в плотах і кошелях. При використанні водних об'єктів без забору води для цілей гідроенергетики податкова база визначається як кількість виробленої за податковий період електроенергії.

Податкові ставки встановлюються НК по басейнах річок, озер, морів і економічним районам.

Податковим періодом визнається квартал.

Платник податків обчислює суму податку самостійно.

Сума податку за підсумками кожного податкового періоду обчислюється як добуток податкової бази та відповідної їй податкової ставки.

Державне мито

Державне мито - збір, що стягується з організацій і фізичних осіб при їх зверненні в державні органи, органи місцевого самоврядування, інші органи та (або) до посадових осіб, які уповноважені відповідно до законодавчих актів РФ, законодавчими актами суб'єктів РФ і нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування, за вчиненням стосовно цих осіб юридично значимих дій, передбачених НК, за винятком дій, скоєних консульськими установами РФ (ст. 333.16 НК).

Платниками державного мита визнаються організації та фізичні особи в разі, якщо вони:

  • - Звертаються за здійсненням юридично значущих дій, передбачених НК;
  • - Виступають відповідачами в судах загальної юрисдикції, арбітражних судах або по справах, що розглядаються світовими суддями, і якщо при цьому рішення суду прийняте не на їх користь і позивач звільнений від сплати державного мита відповідно до НК.

Державне мито сплачується за місцем вчинення юридично значущої дії в готівковій або безготівковій формі.

Розміри державного мита встановлені положеннями гл. 25.3 НК в залежності від виду юридично значущої дії. Наприклад, за видачу паспорта, що посвідчує особу громадянина Російської Федерації за межами території РФ, що містить електронний носій інформації (паспорта нового покоління), розмір державного мита становить 2500 руб.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >