Спеціальні податкові режими

Система оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників (єдиний сільськогосподарський податок)

Система оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників застосовується поряд з іншими режимами оподаткування, передбаченими законодавством РФ про податки і збори.

Організації та індивідуальні підприємці, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, має право добровільно перейти на сплату єдиного сільськогосподарського податку.

Організації, які є платниками податків єдиного сільськогосподарського податку, звільняються від обов'язку зі сплати податку на прибуток організацій, податку на майно організацій. Організації, які є платниками податків єдиного сільськогосподарського податку, не визнаються платниками податків ПДВ (за винятком ПДВ, що підлягає сплаті при ввезенні товарів на територію РФ і інші території, що знаходяться під її юрисдикцією).

При цьому перехід організацій і індивідуальних підприємців, які перейшли на сплату єдиного сільськогосподарського податку, не звільняє їх від сплати страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування та інших податків і зборів, відповідно до законодавства РФ.

Індивідуальні підприємці, які є платниками податків єдиного сільськогосподарського податку, звільняються від обов'язку зі сплати податку на доходи фізичних осіб (щодо доходів, отриманих від підприємницької діяльності), податку на майно фізичних осіб (щодо майна, використовуваного для здійснення підприємницької діяльності), а також виплат та інших винагород, нарахованих ними на користь фізичних осіб). Індивідуальні підприємці, які є платниками податків єдиного сільськогосподарського податку, не визнаються платниками податків податку на додану вартість (за винятком податку на додану вартість, що підлягає сплаті відповідно до НК при ввезенні товарів на територію РФ і інші території, що знаходяться під її юрисдикцією) (ст. 346.1 НК ).

Платниками податків єдиного сільськогосподарського податку визнаються організації та індивідуальні підприємці, які є сільськогосподарськими товаровиробниками і перейшли на сплату єдиного сільськогосподарського податку. При цьому сільськогосподарськими товаровиробниками визнаються організації та індивідуальні підприємці, які виробляють сільськогосподарську продукцію, здійснюють її первинну і наступну (промислову) переробку (в тому числі на орендованих основних засобах) і реалізують цю продукцію, за умови, що в загальному доході від реалізації товарів (робіт, послуг) таких організацій і індивідуальних підприємців частка доходу від реалізації виробленої ними сільськогосподарської продукції, включаючи продукцію її первинної переробки, вироблену ними із сільськогосподарської сировини власного виробництва, становить не менше 70%, а також сільськогосподарські споживчі кооперативи (переробні, збутові (торгові), постачальницькі , садівничі, городні, тваринницькі), які визнаються такими відповідно до Федерального закону від 08.12.1995 № 193-Φ3 "Про сільськогосподарську кооперацію", у яких частка доходів від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва членів даних кооперативів, включаючи продукцію первинної переробки, вироблену даними кооперативами із сільськогосподарської сировини власного виробництва членів цих кооперативів, а також від виконаних робіт (послуг) для членів даних кооперативів становить в загальному обсязі доходів не менше 70%.

На сплату єдиного сільськогосподарського податку має право перейти наступні сільськогосподарські товаровиробники при дотриманні ними таких умов:

 • 1) сільськогосподарські товаровиробники, якщо за підсумками роботи за календарний рік, що передує календарному році, в якому організація або індивідуальний підприємець подає повідомлення про перехід на сплату єдиного сільськогосподарського податку, в загальному доході від реалізації товарів (робіт, послуг) частка доходу від реалізації виробленої ними сільськогосподарської - продукції, включаючи продукцію первинної переробки, вироблену ними із сільськогосподарської сировини власного виробництва, становить не менше 70%;
 • 2) сільськогосподарські товаровиробники - сільськогосподарські споживчі кооперативи, якщо за підсумками роботи за календарний рік, що передує календарному році, в якому вони подають повідомлення про перехід на сплату єдиного сільськогосподарського податку, в загальному доході від реалізації товарів (робіт, послуг) частка доходів від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва членів сільськогосподарських споживчих кооперативів, включаючи продукцію первинної переробки, вироблену даними кооперативами із сільськогосподарської сировини власного виробництва членів даних кооперативів, а також від виконаних робіт (послуг) для членів даних кооперативів;
 • 3) сільськогосподарські товаровиробники - рибогосподарські організації, які є місто-і селищеутворюючі російськими рибогосподарськими організаціями, якщо вони задовольняють наступним умовам:
  • - Якщо в загальному доході від реалізації товарів (робіт, послуг) за календарний рік, що передує календарному році, в якому ці організації подають повідомлення про перехід на сплату єдиного сільськогосподарського податку, частка доходу від реалізації їх уловів водних біологічних ресурсів і (або) виробленої з них власними силами рибної та іншої продукції з водних біологічних ресурсів складає не менше 70%;
  • - Якщо вони здійснюють рибальство на суднах рибопромислового флоту, що належать їм на праві власності, або використовують їх на підставі договорів фрахтування (бербоут-чартеру і тайм-чартеру);
 • 4) сільськогосподарські товаровиробники - рибогосподарські організації та індивідуальні підприємці з початку наступного календарного року, якщо вони задовольняють наступним умовам:
  • - Якщо середня чисельність працівників, яка визначається в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, уповноваженим в галузі статистики, за кожен з двох календарних років, що передують календарному році, в якому організація або індивідуальний підприємець подають повідомлення про перехід на сплату єдиного сільськогосподарського податку, не перевищує 300 осіб;
  • - Якщо в загальному доході від реалізації товарів (робіт, послуг) за календарний рік, що передує календарному році, в якому подається повідомлення про перехід на сплату єдиного сільськогосподарського податку, частка доходу від реалізації їх уловів водних біологічних ресурсів і (або) виробленої з них власними силами рибної та іншої продукції з водних біологічних ресурсів складає не менше 70%;
 • 5) новостворені в поточному році організації з початку наступного календарного року, якщо в загальному обсязі доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) за підсумками останнього звітного періоду в поточному календарному році, що визначається в зв'язку із застосуванням іншого податкового режиму, частка доходу від реалізації виробленої цими організаціями сільськогосподарської продукції, включаючи продукцію первинної переробки, вироблену ними із сільськогосподарської сировини власного виробництва, становить не менше 70%;
 • 6) новостворені в поточному календарному році сільськогосподарські споживчі кооперативи з початку наступного календарного року, якщо в загальному обсязі доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) за останній звітний період в поточному календарному році, який визначається в зв'язку із застосуванням іншого податкового режиму, частка доходів від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва членів сільськогосподарських споживчих кооперативів, включаючи продукцію первинної переробки, вироблену даними кооперативами із сільськогосподарської сировини власного виробництва членів даних кооперативів, а також від виконаних робіт (послуг) для членів даних кооперативів становить не менше 70%;
 • 7) новостворені в поточному календарному році рибогосподарські організації або знову зареєстровані індивідуальні підприємці мають право подати повідомлення про перехід на сплату єдиного сільськогосподарського податку з початку наступного календарного року при дотриманні ними таких умов:
  • - Якщо за наслідками останнього звітного періоду в поточному календарному році середня чисельність працівників, яка визначається в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, уповноваженим в галузі статистики, не перевищує 300 осіб (дана норма не поширюється на місто-і поселкообразующіе російські рибогосподарські організації);
  • - Якщо в загальному обсязі доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) за останній звітний період в поточному календарному році, який визначається в зв'язку із застосуванням іншого податкового режиму, частка доходу від реалізації виловлених ними риби і (або) об'єктів водних біологічних ресурсів, включаючи продукцію їх первинної переробки, вироблену власними силами з виловлених ними риби і (або) об'єктів водних біологічних ресурсів, становить не менше 70%;
  • - Якщо вони здійснюють рибальство на суднах рибопромислового флоту, що належать їм на праві власності, або використовують їх на підставі договорів фрахтування (бербоут-чартеру і тайм-чартеру);
 • 8) новозареєстровані в поточному календарному році індивідуальні підприємці з початку наступного календарного року, якщо за період до 1 жовтня поточного року в загальному доході від реалізації товарів (робіт, послуг) у зв'язку із здійсненням підприємницької діяльності таких індивідуальних підприємців частка доходу від реалізації виробленої ними сільськогосподарської продукції, включаючи продукцію первинної переробки, вироблену ними із сільськогосподарської сировини власного виробництва, становить не менше 70%.

Об'єктом оподаткування визнаються доходи, зменшені на величину витрат. При визначенні об'єкта оподаткування платники податків зменшують отримані ними доходи на встановлені витрати.

Податковою базою визнається грошове вираження доходів, зменшених на величину витрат. При визначенні податкової бази доходи і витрати визначаються наростаючим підсумком з початку податкового періоду. Платники податків мають право зменшити податкову базу за податковий період на суму збитку, отриманого за підсумками попередніх податкових періодів, але не більше ніж на 30%. При цьому під збитком в цілях цієї глави розуміється перевищення витрат над доходами.

Податковим періодом визнається календарний рік.

Звітним періодом визнається півріччя.

Податкова ставка встановлюється в розмірі 6%.

Єдиний сільськогосподарський податок обчислюється як відповідна податковій ставці відсоткова частка податкової бази.

8.9.2. Спрощена система оподаткування

Спрощена система оподаткування організаціями та індивідуальними підприємцями застосовується поряд з іншими режимами оподаткування, передбаченими законодавством РФ про податки і збори.

Організаціям та індивідуальним підприємцям надано право добровільного переходу до спрощеної системи оподаткування або повернення до інших режимами оподаткування.

Застосування спрощеної системи оподаткування організаціями передбачає їх звільнення від обов'язку щодо сплати податку на прибуток організацій (за винятком податку, що сплачується з доходів, які оподатковуються за податковим ставкам, передбаченим ст. 284 НК), податку на майно організацій. Організації, які застосовують спрощену систему оподаткування, не визнаються платниками податків ПДВ, за винятком ПДВ, що підлягає сплаті при ввезенні товарів на територію РФ і інші території, що знаходяться під її юрисдикцією.

Перехід організацій і індивідуальних підприємців на спрощену систему оподаткування не звільняє їх від сплати страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування та інших податків відповідно до законодавства РФ.

Застосування спрощеної системи оподаткування індивідуальними підприємцями передбачає їх звільнення від обов'язку щодо сплати податку на доходи фізичних осіб (щодо доходів, отриманих від підприємницької діяльності), податку на майно фізичних осіб (щодо майна, використовуваного для підприємницької діяльності). Індивідуальні підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, не визнаються платниками податків податку на додану вартість, за винятком податку на додану вартість, що підлягає сплаті при ввезенні товарів на митну територію РФ.

Платниками податків визнаються організації та індивідуальні підприємці, що перейшли на спрощену систему оподаткування.

Організація має право перейти на спрощену систему оподаткування, якщо за підсумками дев'яти місяців того року, в якому організація подає повідомлення про перехід на спрощену систему оподаткування, доходи не перевищили 45 млн руб.

Зазначена величина граничного розміру доходів організації, що обмежує право організації перейти на спрощену систему оподаткування, підлягає індексації не пізніше 31 грудня поточного року на коефіцієнт-дефлятор, встановлений на наступний календарний рік.

Чи не має право застосовувати спрощену систему оподаткування:

 • - Організації, що мають філії і (або) представництва;
 • - Банки;
 • - Страховики;
 • - Недержавні пенсійні фонди;
 • - Інвестиційні фонди;
 • - Професійні учасники ринку цінних паперів;
 • - Ломбарди;
 • - Організації та індивідуальні підприємці, що займаються виробництвом підакцизних товарів, а також видобутком та реалізацією корисних копалин, за винятком загальнопоширених корисних копалин;
 • - Організації, що здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор;
 • - Нотаріуси, які займаються приватною практикою, адвокати, котрі заснували адвокатські кабінети, а також інші форми адвокатських утворень;
 • - Організації, які є учасниками угод про розподіл продукції;
 • - Організації та індивідуальні підприємці, що перейшли на систему оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників (єдиний сільськогосподарський податок);
 • - Організації, в яких частка участі інших організацій становить більше 25%;
 • - Організації та індивідуальні підприємці, середня чисельність працівників яких за податковий (звітний) період, що визначається в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, уповноваженим в галузі статистики, перевищує 100 осіб;
 • - Організації, у яких залишкова вартість основних засобів і нематеріальних активів, що визначається відповідно до законодавства РФ про бухгалтерський облік, перевищує 100 млн руб .;
 • - Казенні та бюджетні установи;
 • - Іноземні організації;
 • - Організації та індивідуальні підприємці, які не які повідомили про перехід на спрощену систему оподаткування в терміни, встановлені НК;
 • - Мікрофінансові організації (ст. 346.12 НК).

Вибір об'єкта оподаткування здійснюється самим платником податків. Податок з доходів фізичних може змінюватися платником податків щорічно. Податок з доходів фізичних може бути змінений з початку податкового періоду, якщо платник податків повідомить про це податковий орган до 31 грудня року, що передує року, в якому платник податків пропонує змінити об'єкт оподаткування. Протягом податкового періоду платник податків не може змінювати об'єкт оподаткування.

Вибір об'єкта оподаткування здійснюється платником податків до початку податкового періоду, в якому вперше застосована спрощена система оподаткування. У разі зміни обраного об'єкта оподаткування після подачі заяви про перехід на спрощену систему оподаткування платник податків зобов'язаний повідомити про це податковий орган.

Об'єктом оподаткування визнаються:

 • - Доходи;
 • - Доходи, зменшені на величину витрат.

Вибір об'єкта оподаткування здійснюється самим платником податків.

При використанні спрощеної системи оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів і витрат за касовим методом.

У разі якщо платник податків вибирає об'єктом оподаткування доходи, податковою базою визнається грошове вираження доходів організації або індивідуального підприємця. Якщо ж вибір стався на користь доходів організації або індивідуального підприємця, зменшених на величину витрат, податковою базою визнається грошове вираження доходів, зменшених на величину витрат.

При визначенні податкової бази доходи і витрати визначаються наростаючим підсумком з початку податкового періоду.

Податковим періодом визнається календарний рік.

Звітними періодами зізнаються перший квартал, півріччя і дев'ять місяців календарного року.

Податкова ставка при спрощеній системі оподаткування також залежить від вибору об'єкта оподаткування. Так, якщо об'єктом оподаткування є доходи, податкова ставка встановлюється в розмірі 6%.

У разі, якщо об'єктом оподаткування є доходи, зменшені на величину витрат, податкова ставка встановлюється в розмірі 15%. Законами суб'єктів РФ можуть бути встановлені диференційовані податкові ставки в межах від 5 до 15% в залежності від категорій платників податків.

Податок обчислюється як відповідна податковій ставці відсоткова частка податкової бази.

Сума податку за підсумками податкового періоду визначається платником податку самостійно.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >