Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності

Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності встановлюється гл. 26.3 НК, вводиться в дію нормативно-правовими актами представницьких органів муніципальних районів, міських округів, законами міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга і застосовується поряд із загальною системою оподаткування та іншими режимами оподаткування, передбаченими законодавством РФ про податки і збори.

Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності може застосовуватися за рішеннями представницьких органів муніципальних районів, міських округів, законодавчих (представницьких) органів державної влади міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга щодо наступних видів підприємницької діяльності:

 • 1) надання побутових послуг, їх груп, підгруп, видів і (або) окремих побутових послуг, які класифікуються згідно з Загальноросійським класифікатором послуг населенню;
 • 2) надання ветеринарних послуг;
 • 3) надання послуг з ремонту, технічного обслуговування та миття автомототранспортних засобів; 2
 • 4) надання послуг з надання в тимчасове володіння (користування) місць для стоянки автомототранспортних засобів, а також із зберігання автомототранспортних засобів на платних стоянках (за винятком штрафних автостоянок);
 • 5) надання автомототранспортних послуг з перевезення пасажирів і вантажів, здійснюються організаціями та індивідуальними підприємцями, що мають на праві власності або іншому праві (користування, володіння і (або) розпорядження) не більше 20 транспортних засобів, призначених для надання таких послуг;
 • 6) роздрібної торгівлі, здійснюваної через магазини і павільйони з площею торгового залу не більше 150 квадратних метрів по кожному об'єкту організації торгівлі. Для цілей цієї глави роздрібна торгівля, здійснювана через магазини і павільйони з площею торгового залу більше 150 квадратних метрів по кожному об'єкту організації торгівлі, визнається видом підприємницької діяльності, щодо якої єдиний податок не застосовується;
 • 7) роздрібної торгівлі, здійснюваної через об'єкти стаціонарної торгової мережі, що не має торгових залів, а також об'єкти нестаціонарної торгової мережі;
 • 8) надання послуг громадського харчування, що здійснюються через об'єкти організації громадського харчування з площею залу обслуговування відвідувачів не більше 150 квадратних метрів по кожному об'єкту організації громадського харчування;
 • 9) надання послуг громадського харчування, що здійснюються через об'єкти організації громадського харчування, що не мають залу обслуговування відвідувачів;
 • 10) поширення зовнішньої реклами з використанням рекламних конструкцій;
 • 11) розміщення реклами з використанням зовнішніх і внутрішніх поверхонь транспортних засобів;
 • 12) надання послуг з тимчасового розміщення та проживання організаціями і підприємцями, які використовують в кожному об'єкті надання даних послуг загальну площу спальних приміщень не більше 500 квадратних метрів;
 • 13) надання послуг з передачі у тимчасове володіння і (або) у користування торгових місць, розташованих в об'єктах стаціонарної торговельної мережі, які не мають торгових залів, об'єктів нестаціонарної торгової мережі, а також об'єктів організації громадського харчування, що не мають залу обслуговування відвідувачів;
 • 14) надання послуг з передачі у тимчасове володіння і (або) у користування земельних ділянок для розміщення об'єктів стаціонарної та нестаціонарної торгової мережі, а також об'єктів організації громадського харчування (ст. 346.26 НК).

Сплата організаціями єдиного податку передбачає їх звільнення від обов'язку щодо сплати податку на прибуток організацій (щодо прибутку, отриманого від підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком), податку на майно організацій (щодо майна, використовуваного для ведення підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком).

Сплата індивідуальними підприємцями єдиного податку передбачає їх звільнення від обов'язку щодо сплати податку на доходи фізичних осіб (щодо доходів, отриманих від підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком), податку на майно фізичних осіб (щодо майна, використовуваного для здійснення підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком) та єдиного соціального податку (щодо доходів, отриманих від підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком, і виплат, вироблених фізичним особам у зв'язку з веденням підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком).

Організації та індивідуальні підприємці, які є платниками податків єдиного податку, не визнаються платниками податків податку на додану вартість, за винятком податку на додану вартість, що підлягає сплаті при ввезенні товарів на митну територію РФ.

Організації та індивідуальні підприємці, які є платниками податків єдиного податку, сплачують страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування та інші податки і збори відповідно до законодавства РФ.

Платниками податків є організації та індивідуальні підприємці, які здійснюють на території муніципального району, міського округу, міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга, в яких введено єдиний податок, підприємницьку діяльність, що оподатковується єдиним податком, і перейшли на сплату єдиного податку.

Об'єктом оподаткування для застосування єдиного податку визнається поставлений дохід платника податків.

Податковою базою для обчислення суми єдиного податку визнається величина поставлений дохід, що розраховується як добуток базової прибутковості за певним видом підприємницької діяльності, обчисленої за податковий період, і величини фізичного показника, що характеризує даний вид діяльності.

Для обчислення суми єдиного податку залежно від виду підприємницької діяльності використовуються такі фізичні показники, що характеризують певний вид підприємницької діяльності, і базова прибутковість на місяць.

Ставка єдиного податку встановлюється в розмірі 15% величини поставлений доходу.

8.9.4. Система оподаткування при виконанні угод про розподіл продукції

Це спеціальний податковий режим, який застосовується при виконанні угод, які укладені відповідно Федеральним законом від 30.12.1995 № 225-ФЗ "Про угоди про розподіл продукції" та відповідають таким умовам:

 • - Угоди укладені після проведення аукціону на надання права користування надрами на інших умовах, ніж розділ продукції, в порядку та на умовах, які визначені Законом "Про угоди про розподіл продукції", і визнання аукціону таким;
 • - При виконанні угод, в яких застосовується порядок розподілу продукції, встановлений Федеральним законом "Про угоди про розподіл продукції", частка держави в загальному обсязі виробленої продукції становить не менше 32% загальної кількості виробленої продукції;
 • - Угоди передбачають збільшення частки держави в прибутковій продукції в разі поліпшення показників інвестиційної ефективності для інвестора під час виконання угоди. Показники інвестиційної ефективності встановлюються відповідно до умов угоди.

Платник податків, який використовує право на застосування спеціального податкового режиму при виконанні угод, подає до податкових органів відповідні повідомлення в письмовому вигляді і наступні документи:

 • - Угода про розподіл продукції;
 • - Рішення про затвердження результатів аукціону на надання права користування ділянкою надр на інших умовах, ніж розділ продукції, відповідно до Закону РФ від 21.02.1992 № 2395-1 "Про надра" та про визнання аукціону таким в зв'язку з відсутністю учасників.

Спеціальний податковий режим застосовується протягом усього терміну дії угоди.

Платниками податків і платниками зборів, які сплачуються при застосуванні спеціального податкового режиму, визнаються організації, які є інвесторами угоди відповідно до Федерального закону "Про угоди про розподіл продукції".

Патентна система оподаткування

Патентна система оподаткування регулюється гл. 26.5 НК, яка введена Федеральним законом від 25.06.2012 № 94-ФЗ.

Патентна система оподаткування застосовується щодо наступних видів підприємницької діяльності:

 • - Ремонт і пошиття швейних, хутряних і шкіряних виробів, головних уборів та виробів з текстильної галантереї, ремонт, пошиття та в'язання трикотажних виробів;
 • - Ремонт, чистка, фарбування та пошиття взуття;
 • - Перукарські та косметичні послуги;
 • - Хімічне чищення, фарбування і послуги пралень;
 • - Виготовлення і ремонт металевої галантереї, ключів, номерних знаків, покажчиків вулиць;
 • - Ремонт і технічне обслуговування побутової радіоелектронної апаратури, побутових машин і побутових приладів, годин, ремонт та виготовлення металовиробів;
 • - Ремонт меблів;
 • - Послуги фотоательє, фото- і кінолабораторій і ін.

Платниками податків визнаються індивідуальні підприємці, що перейшли на патентну систему оподаткування в порядку, встановленому НК.

Патент видається за вибором індивідуального підприємця на період від одного до дванадцяти місяців включно в межах календарного року.

Об'єктом оподаткування визнається потенційно можливий до отримання річний дохід індивідуального підприємця за відповідним видом підприємницької діяльності, встановлений законом суб'єкта РФ.

Податкова база визначається як грошове вираження потенційно можливого до отримання індивідуальним підприємцем річного доходу по виду підприємницької діяльності, щодо якої застосовується патентна система оподаткування відповідно до цього розділу, що встановлюється на календарний рік законом суб'єкта РФ.

Податковим періодом визнається календарний рік.

Податкова ставка встановлюється в розмірі 6%.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >