Податок на майно фізичних осіб

Податок на майно фізичних осіб регулюється не НК, а Законом РФ від 09.12.1991 № 2003-1 "Про податки на майно фізичних осіб".

Платниками податків на майно фізичних осіб визнаються фізичні особи - власники майна, яке визнається об'єктом оподаткування.

Об'єктами оподаткування визнаються такі види майна:

 • 1) житловий будинок;
 • 2) квартира;
 • 3) кімната;
 • 4) надання;
 • 5) гараж;
 • 6) іншу будівлю, приміщення і споруди;
 • 7) частка в праві спільної власності на майно.

Ставки податку встановлюються нормативними правовими актами представницьких органів місцевого самоврядування (законами міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга) в залежності від сумарної інвентаризаційної вартості об'єктів оподаткування, помноженої на коефіцієнт-дефлятор, який визначається відповідно до частини НК. Представницькі органи місцевого самоврядування (законодавчі (представницькі) органи державної влади міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга) можуть визначати диференціацію ставок у встановлених межах в залежності від сумарної інвентаризаційної вартості, помноженої на коефіцієнт-дефлятор, і типу використання об'єкта оподаткування, а також в залежно від місця розташування об'єкта оподаткування стосовно до муніципальних утворень, включеним до складу внутрішньо території міста федерального значення Москви в результаті зміни її меж, в разі, якщо відповідно до закону міста федерального значення Москви податок на майно фізичних осіб віднесено до джерел доходів бюджетів зазначених муніципальних утворень.

Податок обчислюється щорічно на підставі останніх даних про інвентаризаційної вартості, представлених в установленому порядку до податкових органів до 1 березня 2013 року, з урахуванням коефіцієнта-дефлятора.

У разі знищення, повного руйнування будівлі, приміщення, споруди справляння податку зупиняється починаючи з місяця, в якому вони були знищені або повністю зруйновані.

У середньостроковій перспективі передбачається завершити роботу з переходу до використання сучасних методів оподаткування нерухомості фізичних осіб в Російській Федерації. У перспективі доходи від оподаткування нерухомого майна фізичних осіб становитимуть основне джерело власних доходів місцевих бюджетів.

Введення податку на нерухомість має стати основним етапом у реформуванні системи поимущественного оподаткування в Російській Федерації, так як це дозволить не тільки скоротити кількість майнові податків з фізичних осіб, а й встановити для визначення податкової бази єдині підходи, засновані на оцінці ринкової вартості відповідних об'єктів нерухомості. При цьому об'єктом оподаткування повинен бути єдиний об'єкт нерухомості, що складається з земельної ділянки та житлового будинку, квартири, дачі, гаража чи іншого будівлі, приміщення і споруди. Таким чином, одним з основних завдань при введенні нового податку повинно стати формування та реєстрація права на єдиний об'єкт нерухомості, а також оцінка його вартості з метою оподаткування.

Перш ніж розробляти конкретні методики і методичні рекомендації, необхідно визначитися з загальними підходами до організації оподаткування нерухомості. Очевидно, на початкових етапах цей процес буде пов'язаний зі значними труднощами, пов'язаними з нерозвиненістю ринків нерухомості за межами великих і середніх міст, міжвідомчими бар'єрами і т.п. Відповідно, в якості загальних підходів, що дозволяють забезпечити найбільш ефективне впровадження даного податку, можна розглядати такі:

 • - Організація процесу формування реєстру об'єктів нерухомості на федеральному рівні. Необхідність такого підходу пов'язана з тим, що, як показав досвід впровадження оподаткування нерухомості, найбільш складним завданням, що вимагає подолання міжвідомчих бар'єрів, є саме формування реєстру, а не процес масової оцінки. Основні складності при формуванні реєстру пов'язані з наступними факторами:
 • • необхідність зведення в єдиний масив інформації органів і організацій, що перебувають у федеральному, регіональному і муніципальному підпорядкуванні;
 • • несумісність комп'ютерних баз даних органів і організацій.

Без вирішення цих питань запровадження оподаткування нерухомості не представляється можливим, тому ефективне введення податку на нерухомість має бути пов'язане не тільки з прийняттям відповідної глави НК, а й з організацією як міжвідомчої взаємодії на рівні федеральних органів виконавчої влади, так і взаємодії з регіональними та місцевими властями з приводу механізмів введення даного податку;

 • - Забезпечення гнучких механізмів оцінки податкової бази. Це передбачає, по-перше, визначення рівня, на якому повинна відбуватися дана оцінка. Досвід кадастрової оцінки землі федеральної структурою показав, що подібний підхід є надмірно централізованим, не дозволяє враховувати місцеві особливості та призводить до суттєвих перекручень. Стосовно до оцінки нерухомості доцільний більш децентралізований підхід, коли така оцінка здійснюється або спеціалізованими структурами регіонального рівня, або муніципальними утвореннями відповідно до централізовано встановлюються методиками. Можливо, на першому етапі може бути запропоновано кілька альтернативних методик, адаптованих до різних типів муніципальних утворень з різним рівнем розвитку ринку нерухомості. У цьому випадку вибір конкретної методики повинен залишатися за органами місцевого самоврядування відповідного муніципального освіти. По-друге, необхідно визначитися з підходами до самої оцінки. Експеримент із запровадження податку на нерухомість показав, що на рівні великих і середніх міст можливо використовувати класичні методи масової оцінки, причому оновлення цінової інформації цілком успішно може здійснюватися самими муніципальними утвореннями. У той же час організація масової оцінки зажадала великих початкових вкладень і значного обсягу консультативної допомоги на етапі розробки моделі, при цьому внесення в модель змін, пов'язаних зі зрушеннями попиту на об'єкти нерухомості, самими муніципальними утвореннями також утруднено. У зв'язку з цим звертає на себе увагу досвід тих країн, де використовуються спрощені підходи до оцінки нерухомості. Значний інтерес тут можуть представляти такі країни, як Великобританія і Чилі;
 • - Надання можливості органам місцевого самоврядування варіювати податкову ставку в широких межах. Оскільки адміністрування податку на нерухомість є досить складним і дорогим процесом, а доходи від цього податку повинні стати одним з основних джерел місцевих бюджетів, ставка податку на нерухомість не може бути надто низькою. У той неї час очевидно, що на початкових етапах неминучі серйозні помилки при оцінці податкової бази, які можуть компенсуватися рівнем податкової ставки. Крім того, таким же чином можливо нейтралізувати для платників податків спекулятивне зростання цін на ринку нерухомості. Виходячи з цього органи місцевого самоврядування, орієнтуючись на конкретну ситуацію, повинні мати можливість варіювати податкову ставку з податку на нерухомість. Жорсткі обмеження, встановлені на федеральному рівні, в даному випадку можуть грати швидше негативну роль. Безумовно, можливі випадки завищення ставок в окремих муніципальних утвореннях, однак цей процес навряд чи набуде масового характеру, оскільки бажання місцевої влади щодо встановлення більш високих ставок даного податку будуть обмежуватися логікою політичного циклу, при якому платники податків даного податку є виборцями муніципальних органів влади;
 • - Наявність перехідного періоду при впровадженні нових правил оподаткування нерухомості. Досвід впровадження кадастрової оцінки землі показав, що зміна принципів оцінки податкової бази призводить до різких і болючим одномоментним змін обсягу сплачуваних податків. У разі введення оподаткування нерухомості доцільно передбачити перехідний період, в рамках якого обмежується збільшення / зменшення суми податку з одного платника податків незалежно від зміни податкової бази і ставки. Визначення складу нерухомого майна фізичних осіб з метою оподаткування, як видається, не є серйозною проблемою. Тут необхідно лише зазначити, що для запобігання зловживань в законодавстві в обов'язковому порядку має бути визначено, в який момент об'єкт, що будується стає об'єктом оподаткування.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >