Діючі та прийняті витратні зобов'язання

З 1 січня 2009 р планування бюджетних асигнувань здійснюється окремо по бюджетних асигнувань на виконання діючих та прийнятих зобов'язань. Дане новація була введена в бюджетне законодавство в ході реформування бюджетного процесу. В результаті впровадження понять "витратне зобов'язання" і "реєстр витратних зобов'язань" з'явилася можливість чіткого відділення діючих (включених до реєстру) витратних зобов'язань від прийнятих видаткових зобов'язань, які підлягають або планованих до включення в цей реєстр у разі виділення на ці цілі бюджетних асигнувань в межах нерозподілених (в залежності від економічного прогнозу і політики запозичень) ресурсів.

Як показала бюджетна практика, обсяг і структура значної частини видаткових зобов'язань зумовлені раніше прийнятими законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, укладеними договорами та угодами, чинними бюджетними програмами тощо Асигнування на виконання цих зобов'язань підлягають обов'язковому включенню до закону про бюджет з використанням досить простих правил визначення або коригування їх обсягу (індексація, прямий рахунок, вже закладені планові параметри). Для їх істотної зміни в ту чи іншу сторону або скасування потрібне внесення відповідних змін до раніше прийнятих нормативно-правові акти.

У той же час існують і інші за своїм типом витратні зобов'язання (нові програми, рішення про збільшення заробітної плати в бюджетній сфері, посібників і т.д.), включення яких до бюджету в тому чи іншому обсязі залежить від рішень, прийнятих безпосередньо в ході формування бюджету на черговий фінансовий рік. Зазначені зобов'язання і асигнування на їх виконання вимагають в рамках бюджетного процесу більш детального обґрунтування, в тому числі з урахуванням наявних бюджетних обмежень в рамках середньострокового фінансового плану.

Виходячи з цього, при формуванні бюджету витратні зобов'язання можуть бути розділені на діючі і прийняті, що дозволяє:

 • - Істотно спростити і прискорити процедуру складання і розгляду бюджету в частині, що стосується виконання діючих зобов'язань, зосередивши процес підготовки і розгляду бюджету в основному на прийнятих зобов'язаннях, що відображають цілі та пріоритети державної політики;
 • - Підтримувати більш жорсткі бюджетні обмеження, оскільки виділення асигнувань на прийняття нових зобов'язань можливо лише після виділення бюджетних асигнувань на виконання діючих зобов'язань або завчасного їх скорочення (скасування);
 • - Подовжити період і підвищити надійність середньострокового бюджетного планування за рахунок встановлюваних правил прогнозування обсягу чинних зобов'язань (в тому числі з їх розподілом між адміністраторами бюджетних коштів);
 • - Ввести в бюджетний процес елементи конкуренції при розподілі між адміністраторами бюджетних коштів бюджетних ресурсів з метою спрямування їх на реалізацію найбільш ефективних бюджетних програм.

Під бюджетом діючих зобов'язань розуміється обсяг асигнувань, необхідний для виконання в планованому періоді видаткових зобов'язань Російської Федерації (суб'єкта РФ, муніципального освіти), обумовлених чинними нормативними правовими актами (за винятком норм, дія яких призупинено або планується до призупинення в порядку, передбаченому БК), договорами та угодами.

Відповідно до Концепції реформування бюджетного процесу в Російській Федерації в 2004-2006 роках до діючих зобов'язань, зокрема, відносяться:

 • - Трансферти населенню, встановлені нормативними правовими актами РФ (суб'єктів РФ, муніципальних утворень);
 • - Зобов'язання з надання (оплати) державних (муніципальних) послуг відповідно до законодавства РФ;
 • - Зобов'язання, що випливають з довгострокових бюджетних цільових програм Російської Федерації (суб'єкта РФ, муніципального освіти), а також адресної інвестиційної програми Російської Федерації (суб'єкта РФ, муніципального освіти);
 • - Погашення і (або) обслуговування державного (муніципального) боргу відповідно до умов залучення позикових коштів;
 • - Зобов'язання, що випливають з договорів (угод), в тому числі міжнародних, що діють в планований період;
 • - Кошти, що підлягають перерахуванню відповідно до законодавства РФ або сформованими принципами (практикою) бюджетного планування в інші бюджети бюджетної системи РФ.

Під бюджетом прийнятих зобов'язань розуміється обсяг асигнувань, необхідних для виконання в планованому періоді видаткових зобов'язань Російської Федерації (суб'єкта РФ, муніципального освіти), обумовлених вступають в силу нормативно-правовими актами, договорами та угодами, вводяться або планованими (пропонованими) до введення в плановому періоді.

До прийнятими зобов'язаннями , зокрема, відносяться:

 • - Збільшення діючих або введення нових видів трансфертів населенню;
 • - Збільшення заробітної плати, грошового забезпечення;
 • - Дострокове погашення державного (муніципального) боргу;
 • - Надання (оплата) державних (муніципальних) послуг понад встановлені нормативи (вимог законодавства РФ);
 • - Збільшення в порівнянні з раніше передбаченими планами асигнувань на реалізацію діючих або нових бюджетних програм;
 • - Нові бюджетні інвестиції;
 • - Надання бюджетних кредитів.

Конкретний склад бюджетів діючих і прийнятих зобов'язань, порядок і методика визначення їх обсягів встановлюються органами виконавчої влади відповідного рівня.

Таким чином, основним принципом бюджетного планування стає гарантоване забезпечення в повному обсязі діючих зобов'язань відповідно до цілей і очікуваними результатами державної політики. Виділення асигнувань на нові зобов'язання може і повинно здійснюватися тільки в разі і межах перевищення прогнозованих бюджетних ресурсів над розрахунковим обсягом діючих зобов'язань, яке може утворитися за рахунок:

 • - Скорочення частини діючих зобов'язань (шляхом внесення змін до законодавства, скасування раніше прийнятих рішень, перегляду діючих програм щодо неприйнятих зобов'язань, реструктуризації бюджетного сектора і т.п.);
 • - Застосування консервативних (наприклад, нижче рівня інфляції) методів коригування діючих зобов'язань в залежності від умов планованого періоду;
 • - Випереджаючого в порівнянні з прогнозованим обсягом діючих зобов'язань зростання бюджетних доходів (для регіональних і місцевих бюджетів насамперед податкових і неподаткових доходів).

Одним з ключових елементів реформи бюджетного процесу є розподіл основної частини коштів бюджету прийнятих зобов'язань тільки між діючими і (або) хто приймається бюджетними програмами з урахуванням оцінок їх результативності (включаючи програми, що забезпечують реалізацію новоприйнятих нормативних правових актів).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >