Побудова системи державного аудиту в зарубіжних країнах

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • - Принципи зовнішнього фінансового контролю ІНТОСАІ;
 • - Основні функції Європейської рахункової палати;
 • - Види державного аудиту;
 • - Особливості аудиту ефективності в Великобританії;
 • - Функції Рахункової палати Франції;

вміти

 • - Визначити взаємозв'язок аудиту ефективності та бюджетування, орієнтованого на результат;
 • - Охарактеризувати види державного аудиту, що застосовуються в міжнародній практиці;

володіти навичками

- Проведення порівняльного систем державного аудиту в різних країнах.

Розгляд досвіду зарубіжних країн з побудови системи державного аудиту представляється для авторів більш ніж актуальною. В умовах обмеженості фінансових ресурсів на перший план виходить не стільки проблема законності їх цільового використання, як економічного і соціального ефекту, що досягається в процесі здійснення даних витрат.

При розробці сучасного законодавства в галузі регулювання державного фінансового контролю чільне значення мають міжнародні стандарти ІНТОСАІ.

Законодавство багатьох країн [1] в області державного фінансового контролю орієнтується на принципи і методи цієї організації.

Відповідно до рекомендацій ІНТОСАІ існує три основних принципи, які повинні бути покладені в основу зовнішнього фінансового контролю (державного аудиту):

 • - Незалежність суб'єкта контролю сектора державного управління від контрольованих організацій;
 • - Охоплення контролем не тільки правильності і законності, а й ефективності використання коштів;
 • - Публічність діяльності з доведенням результатів контролю до населення і органів законодавчої влади.

Важливе значення надається незалежності органів державного фінансового контролю. Вищі контрольні органи можуть виконувати покладені на них завдання об'єктивно та ефективно тільки в тому випадку, коли вони є незалежними від перевірених ними організацій і захищені від стороннього впливу.

Однією з регіональних організацій ІНТОСАІ є Організація вищих органів фінансового контролю Європи (ЄВРОСАІ), заснована в 1990 р В даний час ЄВРОСАІ об'єднує 47 вищих органів фінансового контролю країн - членів ЄС і Європейську рахункову палату. Згідно ст. 1 Статуту EUROSAI, основна мета організації - сприяти розвитку співпраці між які входять у неї вищих органів фінансового контролю, а також сприяти обміну інформацією та документацією, дослідженням в області контролю державних фінансів, створення університетських кафедр по цій дисципліні та уніфікації термінології в області фінансового контролю [2 ][2] .

Ключові поняття

Європейська рахункова палата, Договір про Європейський Союз, Міжнародні стандарти аудиту (ISA), Міжнародна організація вищих органів фінансового контролю (INTOSAI), Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC), Національна служба аудиту Великобританії, контролер і генеральний аудитор, державний аудит, фінансовий аудит, аудит ефективності, Закон Нової Зеландії про державний аудит, Суд рахунків Франції, Національна служба аудиту Швеції

 • [1] Kearney, Е ., Green, J. Federal Government auditing. Laws, Regulations, Standards, Practices and Sar-banes-Oxley. NJ: Wiley, 2006. 346 p.
 • [2] URL: eurosai.org/rus/About-rus.asp7menu=about
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >