Облік фактора інфляції в ціні нового товару

Практично на будь-якому ринку діє такий фактор, як інфляція. Вона змушує компанії підвищувати ціни на свої товари. У роздрібній торгівлі поміняти ціну в бік збільшення досить просто. Складнощі з урахуванням фактора інфляції в ціні нового товару в основному виникають при укладанні довгострокових контрактів. Досить довго російські фірми намагалися вирішити цю проблему, встановлюючи ціни в якийсь твердо конвертованій валюті в розрахунку на зростання її курсу (найчастіше в доларах США). Наступні події показали, що курс конвертованої валюти може падати. Для довгострокових угод але високотехнологічної продукції можна порекомендувати до використання модель ковзної ціни. Її формула приведена нижче:

де Pr - ціна товару з урахуванням інфляції; Pd - договірна ціна на стадії підписання контракту; А - частка тих елементів в ціні товару, які не схильні до інфляції; МРI і Мдi • - вартість i-го елемента матеріальних витрат на момент остаточного розрахунку і на момент підписання контракту відповідно; Трj і Тдi - вартість j-го елемента трудових витрат на момент остаточного розрахунку і на момент підписання контракту відповідно; Д, - доля / -го елемента матеріальних витрат у ціні товару на момент підписання контракту; З j - частка j-го трудових витрат у ціні товару на момент підписання контракту; п - кількість елементів матеріальних витрат, схильних до інфляції; т - кількість елементів трудових витрат, схильних до інфляції.

На стадії підписання контракту фірма визначає ціну на товар, виходячи з поточних умов ринку (цін на елементи собівартості). При цьому в контракт заноситься положення, що покупець повинен буде розплатитися за розрахунковою ціною з урахуванням коефіцієнта інфляції.

Приклад розрахунку ціни з урахуванням інфляції на основі моделі ковзної ціни (з урахуванням зміни цін на елементи собівартості), виходячи з того, що планова ціна на момент підписання контракту була 100 руб., А зміна цін на елементи собівартості характеризувалося даними, наведеними в табл. 4.3.

Таблиця 4.3

Вихідні дані для розрахунку ковзної ціни

елементи собівартості

Ціна на момент підписання контракту, руб.

Ціна на момент закінчення контракту, руб.

Частка в ціні на момент підписання контракту

Елемент собівартості 1

20

30

0,2

Елемент собівартості 2

30

20

0,3

Елемент собівартості 3

30

60

0,3

Рентабельність, %

20

20

20 (0,2)

Оптимізація ціни по максимуму сукупного прибутку від продажу товару

Залежно від загальної та цінової стратегії фірми необхідно оптимізувати ціну товару по якомусь критерію. Найчастіше ціна оптимізується за сукупним обсягом продажів або за сукупним обсягом прибутку від продажів. Наведемо авторську модель оптимізації ціни по максимуму сукупного прибутку від продажів [1] . У моделі використовується одна з методик прогнозування обсягу продажу товару.

На першому етапі фірма прогнозує сукупну ємність конкретного географічного ринку ( Е ) за своїм товару. Ємність ринку може визначатися різними методами: експертно, за аналогією з попереднім роком, методом статистичного моделювання та ін. (Детальніше див. Гл. 5).

На другому етапі проводиться оцінка частки фірми в обсязі продажів на цьому ринку ( D ). Для цього використовуємо наступну формулу:

де CSI нт - показник ступеня задоволення потреби покупця нашим товаром; CSI i - показник ступеня задоволення потреби покупця t-м товаром, конкуруючим на нашому ринку; РНТ - ціна нашого товару; Р i - ціна i -го товару, що конкурує на ринку; п - число товарів конкуруючих на ринку, включаючи наш; Ес - коефіцієнт, що враховує еластичність ринку (попит / ціна);

Коефіцієнт Ес розраховується за формулою

де P б - ціна байдужості товару фірми щодо кращого конкурента; ЕЦ - цінова еластичність попиту на ринку (відсоток збільшення (зменшення) попиту на товар при зменшенні (збільшенні) ціни товару на 1% щодо ціни байдужості). Обсяг продажу товару (К) розраховується за формулою

де D - прогнозована частка фірми в обсязі продажів на ринку; Е - прогнозована ємність ринку.

Розглянемо тепер власне модель оптимізації ціни по максимуму сукупного прибутку від продажів.

Розпишемо в математичній формі, чому дорівнює сукупний прибуток від продажу товару:

де П - сукупний прибуток від продажів при даному варіанті ціни за наш товар; С - собівартість одиниці нашого товару.

Оптимальний варіант ціни може бути знайдений шляхом диференціювання цього виразу. В результаті отримуємо вираз для розрахунку оптимальної ціни:

де тобто це сума співвідношень "ступінь задоволення потреби / ціна по товарах-конкурентам".

Представлена ​​схема визначення оптимальної ціни набагато менш трудомістка, ніж метод проб і помилок.

приклад

Розглянемо приклад розрахунку оптимальної ціни апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ) "ДАР-07" НВО "Медпром" за критерієм максимальної сукупного прибутку від продажів.

Для розрахунку ринкової ціни па апарат необхідно знати рівень витрат на його виробництво і реалізацію, тобто собівартість продукції.

У табл. 4.4 наведено розрахунок собівартості апаратів ШВЛ "ДАР-07" на 100 шт., Оскільки саме така кількість апаратів в середньому випускається підприємством за місяць.

Таблиця 4.4

Розрахунок собівартості апаратів ШВЛ "ДАР-07"

п / п

Статті витрат

За місяць

За рік

1

Сировина і матеріали

130000.00

1560000,00

2

зменшення або збільшення витрат

5000,00

60000,00

3

Сировина і матеріали за вирахуванням відходів

125000,00

1500000,00

4

Куплені вироби, напівфабрикати

987000,00

11844000,00

5

Разом прямих матеріальних витрат

1112000,00

13344000,00

6

Заробітна плата виробничих робітників

45800,00

549600,00

7

Відрахування на соціальне страхування

16946,00

203352,00

8

Разом заробітна плата пряма з відрахуваннями

62746,00

752952,00

9

загальновиробничі витрати

21200,00

254400,00

10

Втрати від шлюбу

1200,00

14400,00

11

Інші виробничі витрати

-

-

12

Виробнича собівартість товарної продукції

1 197146,00

14365752,00

13

Позавиробничі (комерційні) витрати

23500,00

282000,00

повна собівартість

1 220646,00

14647752,00

З таблиці випливає, що собівартість одиниці продукції становить 12 206,46 руб.

Якість апарату "ДАР-07" (за показником CSI) і його основних конкурентів представлено в табл. 4.5.

Таблиця 4.5

Розрахунок по конкуруючим апаратів штучної вентиляції легенів

параметри

"ДАР-07"

"Фаза-11"

"Реате-01"

Хвилинна вентиляція, л / хв

0,16

0,20

0,16

Концентрація кисню в суміші, %

0,17

0,14

0,17

Частота дихання, 1 / хв

0,20

0,20

0,20

Можливість кріплення апарату до носилок

0,03

0,02

0,03

Маса апарату з джерелом живлення, кг

0,06

0,01

0,05

Наявність сумки-переноски

0,10

0,05

0,05

Габаритні розміри, мм

0,01

0,00

0,02

Гарантійний термін, міс

0,03

0,02

0,02

CSI

0,76

0,64

0,69

На сьогоднішній день прайсова ціна апарату ШВЛ "Реате-01" становить 35 000,00 руб.

Ціна апарату ШВЛ "Фаза-11" становить 57 000,00 руб.

Розрахунок ціни байдужості:

Рб = 0,76 / 0,69 • 35 000 = 1,1 -35000 = 38550,7.

Сума відносин "якість / ціна" по конкуруючого товару:

А = 0,69 / 35 000 + 0,64 / 57.

Крім оптимізації ціни по сукупному доході оптимізація може бути проведена за обсягом продажів.

  • [1] Викладається основний принцип моделі. Більш докладно з моделлю можна ознайомитись в: Молчанов Н. Н "Філімонов Л. В. Метод оптимізації ціни наукомісткого товару на конкурентному ринку // Вісник СПбГУ (економіка), 1994. Вип. 2. № 2. С. 56-59.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >