Цінове дослідження по цільовій технології

Однією з особливостей інтелектуальної власності є складний процес ціноутворення, оскільки кожна операція з переуступки прав частково унікальна. Переуступка прав на результат інтелектуальної діяльності може оплачуватися трьома основними способами:

 • 1) паушальний платежем (нс передбачають участі ліцензіара в доходах ліцензіата);
 • 2) платежем у формі роялті (які передбачають участь ліцензіара в доходах ліцензіата);
 • 3) комбінованими платежами.

На ціну ліцензій в ліцензійному договорі впливають аспекти, які можна розділити на наступні групи (табл. 8.5).

Таблиця 8.5

Фактори, що впливають на ціну ліцензії

Технічні

правові

економічні

Стадія розробки науково-технічних досягнень. Галузь, до якої відноситься предмет ліцензійної угоди. Унікальність технології. Обсяг технічної документації

Вид ліцензійного договору і обсяг переданих прав. Наявність і надійність патентного захисту.

Термін, на який

полягає

договір.

Государствен ве регулювання ліцензійної торгівлі (оподаткування) та особливості національного законодавства

Розмір очікуваного прибутку у ліцензіата від використання ліцензії.

Розмір капіталовкладень, необхідних для організації виробництва продукції за ліцензією. Передбачувані витрати ліцензіата на власні альтернативні НДДКР.

Ємність ринку ліцензіата та перспективи збуту продукції. Наявність конкуруючих пропозицій на аналогічні або взаємозамінні об'єкти техніки.

Зобов'язання ліцензіара щодо поставок сировини, матеріалів, устаткування, послуг, надання технічної допомоги

При визначенні розміру періодичних роялті необхідно визначити два ключові параметри: базу роялті та ставку роялті. Згідно з міжнародним досвідом в якості бази роялті (тобто величини, з якої стягується відсоток) можуть виступати:

 • • обсяг виготовленої та реалізованої продукції у вартісному вираженні (найбільш часто використовувана база роялті);
 • • вартість переробленої сировини (застосовна в рамках виробничого франчайзингу);
 • • вартість одиниці (партії) товару (може бути використана при товарному франчайзингу, а також при переуступку ліцензій на товарний знак);
 • • економія (додатковий прибуток) від використання предмета договору;
 • • інше (зокрема, при переуступку прав на технології, яка виступає результатом досліджень і розробок) [1] .

Для визначення розміру ставки роялті в міжнародній практиці існує три основних підходи:

 • 1) метод стандартних ставок роялті;
 • 2) метод обліку частки ліцензіара в додаткового прибутку ліцензіата;
 • 3) метод, заснований на рентабельності виробництва.

Метод стандартних (розумних, табличних) ставок роялті

Даний метод є найменш трудомістким, але і менш точним у порівнянні з іншими. Він має на увазі застосування в якості ставки роялті тієї ставки, яка згідно зі статистикою зазвичай застосовується в даній галузі, для даного типу обладнання або продукції. Стандартна ставка роялті підлягає ряду експертних коригувань, обумовлених, зокрема:

 • • формою правової охорони предмета ліцензії;
 • • обсягом переданих прав;
 • • розміром території, що закріплюється за ліцензіатом;
 • • терміном дії ліцензійного договору;
 • • ступенем залежності ліцензіата від ліцензіара;
 • • ступенем готовності предмета ліцензії до промислового використання;
 • • ступенем цінності предмета ліцензії для ліцензіата;
 • • обсягом переданої технічної та іншої документації;
 • • величиною обсягу продажів за ліцензією;
 • • наявністю (відсутністю) конкурентних пропозицій;
 • • репутацією ліцензіара та ін.

Очевидно, що величина внесених коригувань залежить від особливостей кожного конкретного ліцензійного договору і багато в чому суб'єктивна. Однак стосовно низки коригувань склалася усталена практика. Так, шкала поправочних коефіцієнтів па ступінь цінності предмета ліцензії, форму правової охорони і на обсяг переданих прав представлена ​​в табл. 8.6.

Необхідно відзначити, що метод стандартних ставок роялті може бути застосований, перш за все, для експрес-аналізу при виставленні ставки роялті. Головною перевагою методу виступає простота розрахунків. Основним недоліком є ​​певна ступінь суб'єктивізму при виставленні коригуючих коефіцієнтів.

Таблиця 8.6

Значення коригувальних коефіцієнтів на характер правової охорони, обсяг переданих прав і цінність предмета ліцензії [2]

ступінь цінності

Ліцензія

виняткова

невиключна

патентна

безпатентна

патентна

безпатентна

особливо цінна

1,4-1,8

1,1-1,5

0,9-1,1

0,7-0.9

середній цінності

1,1-1,5

0,9-1,1

0,7-0,9

0,5-0,7

малоцінна

0,7-0,9

0,5-0,7

0,4-0,5

0,2-0,4

 • [1] Відповідно до ст. 1030 ЦК РФ в якості можливої бази роялті визначаються виручка, націнка на оптову ціну товарів, переданих правовласником для перепродажу, а також інша форма, передбачена конкретним договором.
 • [2] Азгальдов Г. Г., Карпова Η. Н. Оцінка вартості інтелектуальної власності і нематеріальних активів. М .: Міжнародна академія оцінки і консалтингу, 2006. С. 304.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >