Приклад застосування мережевого моделювання ланцюгів поставок

Ланцюг поставок компанії "Coca-Cola" в Німеччині в 2004 р включала в себе один великий і кілька дрібних заводів з виробництва готової продукції, а також велика кількість різних розподільних центрів і складів, з яких обслуговувалися понад 160 тис. Клієнтів. Потоки в ланцюгах поставок були досить інтенсивними - 4,1 млн відвантажень в рік при 40 млн позицій в замовленнях (рис. 3.29).

При цьому, як випливає з малюнка, досить часто доводилося не тільки відправляти продукцію замовникам, але і планувати і виконувати міжскладських переміщення для підтримки необхідного асортименту у всіх точках складської розподільної системи.

В цілому конфігурація мережі поставок дозволяла досить успішно підтримувати маркетингові плани і плани продажів компанії, яка лідирує на ринку. Однак зміни у зовнішньому середовищі організації змусили керівництво задуматися над можливістю перерозподілу потоків. По-перше, природним наслідком

Мережева структура ланцюгів поставок компанії "Coca-Cola" в Німеччині в 2004 р

Мал. 3.29. Мережева структура ланцюгів поставок компанії "Coca-Cola" в Німеччині в 2004 р

консолідації ринку роздрібної торгівлі стало збільшення частки поставок на склади клієнтів замість прямого постачання в магазини. По-друге, зміна асортименту упаковки, що необхідний в результаті прийняття нового законодавства в травні 2006 р, призвело до переходу на один центр розливу продукції.

Таким чином, перед SC-менеджментом компанії встав серйозне питання - яким чином поліпшити ефективність ланцюга поставок, беручи до уваги зміни асортименту упаковки, перехід з прямою доставки на доставку на склади і централізацію виробничих площ? Для вирішення поставленого завдання були запрошені фахівці консалтингової компанії "Deloitte", які в даній ситуації скористалися методологією мережевого моделювання ланцюгів поставок.

В результаті декількох спільних стратегічних сесій основним критерієм оптимізації в моделі був обраний показник чистої приведеної вартості. Однак при цьому необхідно було забезпечити достатню гнучкість, яка дозволила б мінімізувати ризик переривання операцій. Крім того, рекомендації по реконфігурації мережі повинні були гарантувати принаймні той же рівень клієнтського сервісу, а також були сформульовані додаткові обмеження по операційним витратам, впливу змін на персонал компанії та можливі капітальні витрати.

Оптимізація витрат в ланцюзі постачань на основі простого перерозподілу прив'язки клієнтів до складів

Мал. 3.30. Оптимізація витрат в ланцюзі постачань на основі простого перерозподілу прив'язки клієнтів до складів

В ході проекту консультанти розглянули кілька варіантів оптимізації. Наприклад, просте перерозподіл прив'язки клієнтів до складів відвантажень за розрахунками дозволило б скоротити витрати на 5%, оскільки існуюча схема розподілу складалася історично роками і вже давно перестала бути досить ефективною (рис. 3.30).

Були розглянуті та промоделювати з економічної точки зору різні сценарії конфігурації мережі поставок з позицій надання клієнтам різного рівня сервісу:

  • • нова лінія розливу в різних географічних точках;
  • • зміна характеристик існуючої лінії розливу:
  • • виробництво більшої кількості номенклатурних одиниць;
  • • різні функції витрат;
  • • перенесення існуючих ліній на інші майданчики;
  • • додавання нових виробничих майданчиків;
  • • перетворення складів і розподільних центрів у крос-докінгові платформи.

Моделювання різних варіантів конфігурації мережевої структури ланцюгів поставок компанії "Coca-Cola" проводилося на основі використання логіки (див. Рис. 3.22). Розглянуті сценарії показали не тільки можливість для істотного скорочення кількості складів (при незмінному рівні логістичного сервісу), що відображено на рис. 3.31, але також значно різняться результати для різних конфігурацій ланцюгів поставок.

Також оптимізації піддалася структура ланцюгів поставок з позицій скорочення та перепрофілювання виробничих потужностей (рис. 3.32).

Оптимізація мережевої структури ланцюгів поставок компанії "Coca-Cola" - складська мережа

Мал. 3.31. Оптимізація мережевої структури ланцюгів поставок компанії "Coca-Cola" - складська мережа

Оптимізація мережевої структури ланцюгів поставок компанії "Coca-Cola" - виробничі потужності

Мал. 3.32. Оптимізація мережевої структури ланцюгів поставок компанії "Coca-Cola" - виробничі потужності

Фінальна оцінка показала, що навіть з урахуванням інфляції і прогнозоване зростання продажів операційні витрати в рекомендованому сценарії нижче на 32,4% в порівнянні з базовим. Частково скорочення витрат пов'язане з переходом до більш дешевим типам упаковки в асортиментному портфелі, частково - з оптимізацією ланцюгів поставок. При цьому період окупності вкладень в необхідні зміни після досягнення цільового стану склав незначні в масштабах подібної компанії чотири роки.

У загальному випадку побудова моделі мережевої структури ланцюгів поставок передбачає виконання таких дій [37].

  • 1. Побудова концептуальної і (або) інформаційної моделі мережі і аналіз проблемної області, яка містить найбільш загальну інформацію і відображає структурні взаємозв'язку ланцюга поставок з іншими об'єктами навколишнього середовища.
  • 2. Побудова аналітичної або математичної моделі ланцюга, яка деталізує окремі аспекти її мережевої структури і поведінки контрагентів у формі тексту з використанням спеціальної математичної нотації і символіки.
  • 3. Побудова імітаційної або програмної моделі мережевої структури, яка безпосередньо реалізує інформаційно-логічну модель у формі, спеціально призначеної для її дослідження з використанням комп'ютерів.

Слід зазначити, що моделі SCM-класу, що дозволяють отримати кількісні оцінки, сьогодні зустрічаються відносно рідко і носять фрагментарний характер. Крім того, структурна і функціональна стадії синтезу ланцюга постачань розглядаються зазвичай окремо на основі різних, часто не пов'язаних один з одним методів і моделей. Відносно рідко зустрічаються моделі оптимізації конфігурації ланцюга поставок, що враховують фактори ризику та невизначеності. Зокрема, в роботах Д. А. Іванова [19, 151, 153] пропонуються підходи до вирішення завдань моделювання структури ланцюгів поставок з використанням комплексного підходу - інтеграції класичної теорії управління, дослідження операцій, теорії систем з концепціями розподіленого штучного інтелекту (мультиагентних систем) , нечіткої логіки і еволюційних евристичних методів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >